Radomir Vukina, 16.06.1996

Automatizacija uredskoga poslovanja - danas

Prije otprilike pet godina, jedan od lanova ureivakog odbora ove cijenjene publikacije, uspio me nagovoriti da napišem lanak pod istim nazivom. Ovih dana sam opet zamoljen da nešto napišem o automatizaciji uredskog poslovanja. Pošto se neke žabe lakše tjeraju u vodu od drugih, pristao sam, premda mi se inilo da sam rekao sve što sam na tu temu imao kazati. A onda sam se sjetio da je prošlo pet godina, i da bi bilo interesantno usporediti ondašnju situaciju s današnjom.

Prije pet godina

U lanku iz 1988. godine pisao sam o tome da je automatizacija uredskog poslovanja dosta zanemarena, premda su troškovi veliki, a mogunosti poboljšanja ogromne. Pisao sam o podrujima primjene kompjutora — o klasinim (knjigovodstvenim) obradama

podataka, o sustavima koji pomažu pri donošenju odluka, o sustavu za poslovne komunikacije. Pisao sam i o bazama podataka, spreadsheet programima, o paketima za obradu tekstova i stolnom izdavaštvu. Što se tie elektronike pošte, spomenuo sam da ima dosta meusobno povezanih kompjutora, te da je nepotrebno pismo slati poštom kad se može žicom.

Zatim sam pisao o kompjutorima na kojima se to moglo provoditi, o velikim centralnim sustavima, o PC-ovima u mreži, o vezama s javnim bazama podataka. Kao rješenje sam sugerirao PC, vezan na server za radnu grupu, koji je zatim vezan na veliki glavni stroj i na javne mreže. Kod toga je bilo bitno da se s bilo kojeg ekrana u mreži može pristupiti bilo kojoj usluzi u mreži.

Kod svega toga treba paziti na, standarde, jer samo meunarodno priznati službeni standardi mogu biti garancija da e se sadašnja i budua oprema moi povezati i zajedniki raditi.

Za konkretni primjer opreme sam izabrao ICL DRS300 UNIX server, 8 MB memorije, dva diska od 90 milijuna znakova, 12 terminala, 3 matrina i jedan laserski pisa, 4 PC-a (2 MB memorije, disk od ak 45 milijuna znakova), vez na ICL i IBM centralne sustave preko X.25 paketne mreže (Croapak-a). Za uredsko poslovanje, ICL-ov paket OfficePower, Ingres relacijska baza podataka, Ventura za stolno izdavaštvo, i "... ogromna kolekcija ukradenih kompjutorskih igara...".

Kako to izgleda iz današnje perspektive

Ondašnji kompjutori snova, barem što se fizikih kapaciteta tie, danas su naravno smiješna stvar. Osam megabajta memorije danas nije mnogo za najobiniji PC, a kamoli za grupni server. Diskovi od ak 45 milijuna znakova su jedva dovoljni za najosnovniji software i jednu današnju (kupljenu, kopiranje software-a je u meuvremenu i kod nas postalo ilegalno) kompjutorsku igru. Davna X.25 paketna mreža danas je u svakodnevnoj upotrebi. Doduše, zove se Croapak, no radi.

Sto se tie software-a, postavke stoje i danas, pa ak i konkretni proizvodi — stariji od tri do pet izdanja, zauzimaju barem 2-3 puta više prostora na disku i u memoriji, s puno novih zvonia, lampica i mnogo zgodnih dodataka, od kojih su poneki ak i korisni!

Sto se tie koncepcije i ideja, ništa se nije promijenilo. Pet godina praktinog iskustva ih je samo potvrdilo.

Kako se to danas radi

Kad sam pisao prvu verziju lanka, iza mene je bilo godina-dvije praktinog iskustva s automatizacijom uredskog poslovanja. Vesmo tada imali nekoliko osobnih kompjutora (no ni jedan nije bio ono što se danas zove PC) vezanih u lokalnu mrežu, i radili smo obradu tekstova, nešto kompjutorske grafike i si. To je bila faza prelaska na UNIX servere i "prave" PC-ove. U našem uredu kompjutore smo koristili uglavnom samo za izradu ponuda (za kompjutore, moja tvrtka ih proizvodi i prodaje) prospekata i materijala za teajeve. Klasine knjigovodstvene obrade su se radile u ERC-u. U to vrijeme jedino je na mom stolu bio najjai, najbrži, naj ... kompjutor, a za ostale je postojalo nekoliko terminala na kojima su mogli obaviti posao koji im je trebao.

Danas, svi moji kolege na svom stolu imaju ekran (polovica razne PC-ove, polovica terminale), pa ak i kolege koji se bave servisiranjem hardware-a i koji vei dio svog vremena provode radei kod korisnika naše opreme. U uredu imamo tri UNIX servera (jedan veliki za redovni posao i dva manja za razvoj i demonstracije) sa silnim megabajtima memorije (svaki) i milijardama znakova na diskovima. Povrh toga, imamo tri laserska i nekoliko matrinih pisaa, sve naravno povezano u lokalnu mrežu. Osnovni software paket za uredsko i ostalo poslovanje nam je veonda spomenuti Officepower, samo nekoliko verzija stariji.

Ova oprema je unijela znaajne promjene i poboljšanja u svakodnevnom životu i radu u našem uredu. Na obradu tekstova, razne baze podataka i.t.d. ve smo odavno navikli, no elektronika pošta je unijela novu kvalitetu. Nema više kopiranja izvještaja, pisama, raznih drugih dokumenata. Nema više papiria s porukom "... zvali su te, javi se...". Kad ustanovim da neki prirunik ili eki i avli za slike (po nekoj udnoj logici, ja kao rukovoditelj marketinga sam ujedno i lord-uvar prirunog alata) nisi na mjestu, pošaljem poruku "svima", i u roku od nekoliko minuta stvari su opet na mjestu. Naš uredski sustav e nam u bilo kojem trenutku rei u kojim se od 3 nešto tisua dokumenata, koje trajno uvamo, spominje to i to. Ili e nam iz skupa od deset tisue proizvoda koje prodajemo, povaditi sve one koji se odnose n.pr. na našu seriju DRS6000 UNIX servera. Ili e nam rei koliko kompleta tonera za laserske pisae imame u skladištu (dinarskom ili konsignacijskom), ili koliki je danas teaj DEM — SLT. Ili... (Važno je rei da su sve ove baze podataka razvijene alatima iz uredskog paketa, a ne klasinim dBase alatima, ni za jednu od njih nije trebalo više od sat-dva posla).

Poželim li poslati okružnicu, napišem tekst, a adrese se automatski uzmu iz adresara. Naši serviseri radne naloge primaju preko terminala. Salu za sastanke i demonstracije rezerviramo preko zakazivaa sastanaka. Ukoliko spremam prezentaciju, sve, pa ak i crtanje slika mogu napraviti bez napuštanja OfficePower-a — OfficePower mi pozove Harward Graphics for Windows (i mnoge druge PC pakete) i brine se za spremanje slika i.t.d. Tekst i slike, kompjutorski program, pa ak i govornu poruku (ili Bethovenovu Devetu — no to bi malo dulje trajalo), sve to mogu poslati elektronikom poštom. De-dini razlog kad moram ustati od stola je da odem po kavu.

Sto se tie komuniciranja s vanjskim svijetom, to smo uspjeli ostvariti tek ovih dana — do sada nas je u tome omelo nekoliko selidbi, nedostatak telefonskih linija i slini razlozi. Ovog trenutka elektroniku poštu mogu slati našim korisnicima, pred dva dana smo uspostavili prvu vezu s našom centralom u Engleskoj, a danas smo dogovorili da emo se do kraja tjedna prikljuiti i na hrvatsku javnu mrežu za elektroniku poštu, Cro400 (meu prvim smo tvrtkama u Hrvatskoj koje su pretplatnici ove usluge).

Elektronika pošta unutar ureda je prije svega bitno poveala udobnost i ubrzala tok rada. Elektronika pošta sa svijetom e nam omoguiti opstanak. Doslovce tako. Kompjutori, koje prodajemo, su složeni proizvodi. Da bi se sastavio suvisli komplet, treba esto kopati po tri ormara s ve spomenutih tri i nešto tisua dokumenata, koji su do sada dolazili poštom. esto i s do pet tjedana zakašnjenja ... ako neiji kompjuter na adresi nije napisao Zagreb — Yugoslavia. Dok bi mi dokazali da je Zagreb — Croatia i to ne-UNPA podruje, ukinulo bi se taj disk ili ekran ili model kompjutera. Danas više nitko ne koristi ne-elektroniko slanje dokumenata i slinih stvari, pa su nam jednostavno rekli ili ... ili ... Zakljuili smo da X.400 mreža za elektroniku poštu nije loša stvar.

Osim ovako prozaine stvari kao što je redovno dobivanje informacija (koje su za tvrtke poput naše, osnovni repromaterijal), elektronika pošta sa svijetom je esto i jedini praktini nain ostvarivanja poslovnih komunikacija. Naješๆe komuniciramo s ICL-om u Engleskoj i Finskoj (u Finskoj se proizvode ICL-ovi PC-ovi). Englezi su vremenski jedan sat iza, a Finci jedan sat ispred nas. Vremenska razlika, razliita radna vremena i razliito vrijeme za gablece, rukove, poetke sastanaka, kave i.t.d. znae da u toku dana ima najviše jedan do dva sata kad se može sa svima razgovarati telefonom. Fax je zgodan, ali se ipak radi o papirima koji se mogu zagubiti, staviti u ladicu ili zametnuti. Podsjetnik za elektroniku poštu je stalno na ekranu. Na elektroniku poruku je lakše odgovoriti nego ju ignorirati.

Prva stvar koju su nam nakon uspostavljanja veze s Engleskom poslali, bilo je tridesetak stranica (elektronikih, naravno) uputa o radu i pravilima ponašanja u mreži.

Upozorili su nas da je u ICL-ovu mrežu za elektroniku poštu ukljueno oko 25 tisua naših kolega, u skoro 70 zemalja, pa da slanje poruka " ... svima, svima, svima ..." baš i nije najuputnija stvar. Da slanje svakodnevnih poruka s kopijom za našeg generalnog direktora nije uputno, znali smo i sami.

Elektronika poruka se može "rezati", ureivati, poslati kolegi koji je prava osoba za pravi odgovor. Odgovor koji ja dobijem, a koji može zanimati i moje kolege, ne trebam kopirati. 3ednostavno im ga pošaljem elektroniki (kompjuter je meutim pametan, i uva na disku samo jednu kopiju, koju svaki vidi pod imenom koje joj je sam dao).

Ukratko, ve nakon nekoliko tjedana rada s ovakvim suvremenim uredom, ni pomisao na vraanje na staro ne dolazi u obzir.


Prognoze od prije pet godina

Prava poslastica obino nije usporedba stanja nekad sa stanjem danas, nego vidjeti što se je desilo s ondašnjim prognozama. N.pr., ja ve dvadeset i nešto godina slušam kako e kroz pet iduih godina kompjuteri biti badava, a plaat e se programi. Osnovna zamisao nije kriva, no tek nakon dvadeset godina sam po prvi puta sastavio ponudu u kojoj je cijena istog hardware-a bila oko 50% vrijednosti. No trend je ipak tu. Da vidimo kakav sam ja bio prognozer.

Prognozirao sam da e se uskoro na tržištu pojaviti proizvodi za obradu slikovnih informacija: radne stanice za podatke, tekst i sliku; jeftini i pouzdani scanneri; jeftiniji laserski i slini visokokvalitetni pisai; arhiviranje na optikim diskovima; optika vrpca (jeftinija od papira); kompjutersko prepoznavanje predmeta na slikama.

Sve je (osim optike vrpce i donekle prepoznavanje predmeta) pogodak! Sve ostalo, (osim scannera — šef kaže da mi ne treba) imam u uredu.

Prognozirao sam i konvergenciju glasa i podataka. Danas vam mogu poslati elektronikom poštom ispis stanja na skladištu, popratno pismo, govorne komentare i sliku mog psa (da dokažem da idu i slike). Moj kompjuter doduše još ne može sintetizirati moj hrvatski s agramersko/zagorskim naglaskom, no mogu ga nauiti da prepoznaje govorne komande.

Rekao sam i da e se posebna pažnja posveivati i zaštiti od neovlaštenog pristupa. Najsuvremeniji UNIX serveri i PC mreže mogu danas pružiti razinu zaštite koju onda nisu imali ni mnogi mainframe (veliki, centralni) kompjuteri.

Na kraju sam spomenuo da se radi i na nekim od standarda, koji su danas ve ratificirani, a i primjenjuju se na mnogim proizvodima koji su danas na tržištu (n.pr. za slanje datoteka, elektroniku poštu i si.) Što se toga tie, najvea promjena je u nainu razmišljanja —- u ono vrijeme je bilo važno da je nešto od IBM-a ili ICL-a ili Univac-a ili DEC-a ili ... Danas nije važno koji je operacijski sustav u pitanju, važno je da se zove UNIX (višekorisniki) ili DOS (osobni kompjutori). Komunikacije ako su lokalne idu preko Etherneta, a ako su daljinske preko X.25 mreže.

Veina tih rješenja su prema nezavisnim, u velikom broju sluajeva ak i formalno ratificiranim, meunarodnim standardima. A nekih od proizvoaa, koji su onda mislili da oni sami znaju i mogu bolje, danas više ni nema.

Sve u svemu, baš sam bio dobar prognozer. (A možda sam, kao rukovoditelj marketinga u filijali velike svjetske tvrtke imao i nešto bolje izvore informacija). Razlike su uglavnom bile kvantitativne, dok su kvalitativno prognoze bile skoro posve tone.

Današnje prognoze za iduih pet godina

Sada, kad sam se pohvalio, treba riskirati i bubnuti neku prognozu za razdoblje do kraja tisuljea (... stoljea, iduih 5-6 godina, ...).

Mislim da e leitmotiv biti integracija — aplikacija, mreža kompjutora. Korisnik e u jednom dahu, ak i ne primjeujui, koristiti usluge više kompjutora, raznih software paketa, podatke iz najrazliitijih izvora, spremljenih na raznim mjestima.

Sve usluge e imati slikovno suelje (iliti grafiki interface, na normalnom kompjutoraškom), radit e se s mišem ili pokazivati prstom. Ili govorom — n.pr.: "... tis-KAJ DO-pis na Laser JE-dan". Ekrani e po svoj prilici postati tanki i plosnati, vjerojatno spojeni s tastaturom, veliine A4 stranice i ležat e na stolu. Lokalne mreže e vjerojatno ii bežinim putem.

Kompjutori e paziti na potrošak struje, samo e podešavati osvjetljenje ekrana, bit e od materijala koji se mogu reciklirati.

Kao što danas mnogi PC-ovi imaju ugraenu fax-modem karticu, veina e ih se moi povezati na javnu mrežu za elektroniku poštu. (Ukoliko HPT ponudi razumne tarife i dovoljno prikljuaka za usluge).

Koristit e se uglavnom standardni software paketi, klasino programiranje e se koristiti uglavnom za postizanje odreenih specifinih ciljeva.

Software za uredsko poslovanje e se sve više brinuti i za tok posla, t.j. da se standardne stvari obavljaju po propisanom redoslijedu, na propisani nain. Kao što kompjuteri danas guraju poslove kroz materijalnu proizvodnju, gurat e ih i u uredskom okolišu.

Kompjuterske igre e zahtijevati barem milijardu znakova na disku i 16 MB RAm-a.

Kladim se da e se prognoze ostvariti s bar 80% u sljedeih 3-4 godine. Niti jedna od ovih stvari nije science fiction ni danas — pitanje je samo raširenosti u praktinoj upotrebi.

Dovi๐enja za pet godina!