nv-1002

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2010. – veljača


u ovom broju:

 22.02.10. – 28.02.10.

-  Autonomy - Interwoven pomaže Nikonu Europa da poveća prisutnost na Webu i ojača konzistentnost branda

-  Kofax - rješenje za automatizaciju financijskih procesa za proizvođača sportske odjeće

-  K2 - blackpearl će imati potporu za Visual Studio 2010

-  Fujitsu - virtualizacija servera sada dostupnija za maje i srednje korisnike

-  Fujitsu - prva tehnologija za upravljanje kvarovima u eri cloud computinga

-  Microsoft - objavljen Windows MultiPoint Server 2010

-  Microsoft i Amazon.com - potpisan sporazum o patentima

15.02.10. – 21.02.10.

-  Autonomy - kineska administracija civilne avijacije odabrala za svoju digitalnu biblioteku platformu zasnovanu na smislu

-  Kofax - distribuirani prihvat faktura za srednje-istočnu avio kompaniju

-  NetApp - vrlo uspješni treći kvartal financijske godine 2010

-  Microsoft i Yahoo! primjenjuju savez za pretraživanje

-  Oracle - početak isporuka novog izdanja Oracle® Database Lite

-  Symantec - istraživanje o sigurnosti i zaštiti za godinu 2010 pokazuje da su napadi na poslovne korisnike širom svijeta česti

08.02.10. – 14.02.10.

-  Autonomy - vodeća pravnička tvrtka odabrala Autonomy iManage za inteligentnu obradu sadržaja

-  Kofax - rješenje za prihvat dokumenata za međunarodnu organizaciju za financijske usluge

-  Fujitsu - izašla rješenja za pohranu podataka za Microsoft® SQL Server®

-  Fujitsu - novi prijenosni skener iz linije ScanSnap

-  Fujitsu - novi ESPRIMO Mini PC računala su mala, tiha i učinkovita

-  Fujitsu - PRIMERGY server postavio svjetski rekord za učinkovito korištenje energije po SPECpower testu

-  NetApp i CA - izrada rješenja za prošireno upravljanje javnim i privatnim cloud infrastrukturama

-  NetApp - studija pokazala da NetApp V serija poboljšava učinkovitost pohrane podataka

-  Microsoft Hrvatska - uključenje u akciju Agencije za odgoj i obrazovanje povodom Dana sigurnijeg Interneta

-  Oracle - na Zimskim Olimpijskim igrama službena tehnologija za bogate klijente je JavaFX Platform

01.02.10. – 07.02.10.

-  Kofax - izašao MarkView Financial Suite 6.5

-  Kofax - rješenje za prihvat dokumenata za tvrtku za financijske usluge

-  Fujitsu - proširena linija ETERNUS uređaja za pohranu

-  Fujitsu - de-duplikacija ugrađena u ETERNUS CS uređaje za zaštitu podataka

-  Fujitsu - x10sure 3.1 proširuje mogućnosti za virtualizaciju i fleksibilnost

-  Fujitsu - nova generacija profesionalnih skenera s fokusom na automatizaciju, učinkovitost i produktivnost

-  Fujitsu i Symantec - proširenje strateškog partnerstva

-  Fujitsu - monitor SL3220T pobjednik testa časopisa Computerbild

-  NetApp i Weta Digital - pomoću čega i kako je napravljen Avatar

-  Microsoft - studija je pokazala da male i srednje tvrtke koje koriste hosted servise pokazuju bolje financijske rezultate

 


22.02.10. – 28.02.10.


Cambridge, UK and SAN FRANCISCO - February 24, 2010

Autonomy - Interwoven pomaže Nikonu Europa da poveća prisutnost na Webu i ojača konzistentnost branda

Nikon uvodi novo upravljanje Web sadržajima i marketing zasnovan na smislu

Autonomy je objavio da je Nikon Europa odabrao iduću generaciju Autonomy Interwovenove tehnologije za marketing zasnovan na smislu (MBM - Meaning Based Marketing) da bi povećao svoju prisutnost na Webu i ojačao svijest publike o svom brandu. Autonomy Interwovenovo rješenje za upravljanje Web sadržajima (WCM - Web Content Management) prepoznaje smisao sadržaja, pa omogućava ljudima i procesima da ostvare i marketinške i informatičke zahtjeve. Nikonovi marketinški stručnjaci sada mogu lako kreirati i dinamički isporučiti ciljane, konzistentne i privlačne sadržaje putem svog on-line kanala. Autonomyeva MBM tehnologija je odabrana nakon procesa usporedbe konkurentskih ponuda, zbog svojih jedinstvenih koncepcionalnih mogućnosti, skalabilnosti i neovisnosti o jezicima. Platforma trenutno pokriva 35 nacionalnih lokacija u 33 zemlje i 26 jezika.

Nikonova MBM platforma koristi mogućnosti i tri Autonomy Interwovenova proizvoda:

·   Autonomy Interwoven TeamSite, rješenja za izradu sadržaja, dizajn izgleda web stranica, testiranja po višestrukim varijablama, ciljanih sadržaja, integriranih web analiza, upravljanje tijekom posla i postupcima odobravanja;

·   Autonomy LiveSite, koje posjetiteljima osigurava dinamičke, ciljane i interaktivne sadržaje; te

·   Autonomy Virage MediaBin, platformu za upravljanje bogatim medijima koja automatski indeksira, analizira i dohvaća slike, video snimke i ostale bogate medije.


IRVINE, Calif., February 24, 2010

Kofax - rješenje za automatizaciju financijskih procesa za proizvođača sportske odjeće

Sustav automatizira obradu više od 65.000 ulaznih faktura godišnje

Kofax je objavio da će jednom od vodećih globalnih proizvođača sportske odjeće isporučiti rješenje za obradu financijskih procesa.

Rješenje pokriva kompletnu obradu ulaznih faktura, a sadrži Kofax Capture, Kofax Transformation Modules i MarkView 6.5 softver. Sustav će automatizirati skeniranje i vađenje podataka iz više od 65.000 ulaznih faktura godišnje, te kontrolnu usporedbu faktura s narudžbenicama, baratanje izuzecima, te odobrenjima za isplatu tih faktura. Rješenje će biti potpuno integrirano u postojeći knjigovodstveni sustav Oracle Financials, pa će se smanjiti broj grešaka u obradama, poboljšati vidljivost za planiranje isplata i skratiti vremena obradnih ciklusa.


REDMOND, Washington, 25.2.2010 18:30:00 (GMT+1)

K2 - blackpearl će imati potporu za Visual Studio 2010

K2 je objavio da će osigurati potporu za Visual Studio 2010, čim Microsoft počne kasnije ove godine isporučivati taj proizvod.

K2 Designer for Visual Studio 2010 je komponenta platforme K2 blackpearl 4.5, za tijek posla i upravljanje poslovnim procesima, a koja je integrirana u Microsoftove tehnologije. K2 Designer for Visual Studio 2010 omogućava piscima softvera da kreiraju ili proširuju složene workflow i BPM (Business Process Management) procese ne napuštajući svoj uobičajeni razvojni okoliš — Visual Studio.

K2 blackpearl je u potpunosti integriran u projektni sustav Visual Studio 2010 i glatko je integriran s Team Foundation System i MSBuild.


Munich, February 24, 2010

Fujitsu - virtualizacija servera sada dostupnija za maje i srednje korisnike

Inicijativa "Moj prvi Hyper-V" omogućava malim i srednjim korisnicima da osjete prednosti virtualizacije

Fujitsu je objavio novu inicijativu koja bi malim i srednjim (SMB - small & mid-size businesses) korisnicima trebala olakšati prelazak na virtualizaciju servera. "Moj prvi Hyper-V" je kombinacija hardverskih i softverskih komponenti koje osiguravaju ekonomični ulaz u virtualizaciju servera.

Inicijativu su zajednički razvili Fujitsu i Microsoft. "Moj prvi Hyper-V" koristi najnovije Fujitsu PRIMERGY x86 servere i ETERNUS DX sustave za pohranu na diskovima i daje fleksibilnu, lako proširivu platformu za uvođenje nove virtualne informatičke infrastrukture zasnovane na tehnologiji za virtualizaciju Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, kojom se upravlja pomoću Microsoft System Center Virtual Machine Managera 2008 R2.


Kawasaki, Japan, February 23, 2010

Fujitsu - prva tehnologija za upravljanje kvarovima u eri cloud computinga

Daje visoku pouzdanost i non-stop sistemske servise; automatski otkriva i rješava ispade u sustavu

Fujitsu Laboratories je objavio razvoj tehnologije koja će omogućiti uvođenje platforme za pouzdane servise, koju je zagovarao za cloud computing servise, a u okviru općeg trenda prema računalstvu 'u oblacima'. kao prvi u informatičkoj industriji, Fujitsu je razvio tehnologije koje mogu detektirati moguće kvarove u sustavu prije nego do njih dođe, što se postiže većom mogućnošću analiziranja podataka o sustavu u oblaku i skupljanja informacija, čime se sužavaju uzroci kvarova, te se oni i automatski rješavaju. Sustavi u oblacima igraju značajnu ulogu u potpori raznih infrastrukturnih sustava i moraju biti u stanju pružiti uslugu bez prekidanja. Čak i da dođe do kvara, servis se ne smije prekidati. Pomoću nove Fujitsuove tehnologije, moguće je reagirati na kvarove u sustavu u oblaku i prije nego do njih dođe. Nadalje, pošto se kvarovi mogu automatski riješiti, tehnologija smanjuje količinu posla za administratore i osigurava cloud servise koje korisnici mogu koristiti s pouzdanjem.

Da bi osigurao visoko pouzdane i stabilne servise putem cloud computinga, Fujitsu Laboratories je razvio tehnologiju koja otkriva mogućnost kvarova i sprječava ih prije nego do njih dođe. Tehnologija  prati rad sustava, predviđa kvarove, pronalazi njihove uzroke, te ih brzo rješava. Ova tehnologija prati određene uzorke ponašanja sustava koji se javljaju neposredno prije pojave kvara. Ti podaci se uspoređuju s podacima skupljenim prilikom prošlih kvarova, pa se može predvidjeti gdje bi se mogao desiti slijedeći kvar.


REDMOND, Wash. — Feb. 24, 2010

Microsoft - objavljen Windows MultiPoint Server 2010

Novo rješenje za računalstvo sa zajednički korištenim resursima olakšava pristup do priuštive tehnologije za naobrazbu.

Microsoft je objavio Windows MultiPoint Server 2010, novi Windows proizvod koji povećava mogućnost pristupa do priuštivih računalnih resursa, za primjene u obrazovanju, kao što su razredi, laboratoriji i biblioteke. Rješenje omogućava da više korisnika istovremeno koriste jedno računalo, koristeći više ekrana. Windows MultiPoint Server 2010 se sada isporučuje širom svijeta.


REDMOND, Wash. — Feb. 22, 2010

Microsoft i Amazon.com - potpisan sporazum o patentima

Sporazum pokriva širok raspon proizvoda i tehnologija.

Microsoft je objavio da je potpisao sporazum o razmjeni licenci za patente s tvrtkom Amazon.com. Sporazum tvrtkama omogućava pristup do portfelja patenata druge tvrtke i pokriva širok raspon proizvoda i tehnologija, među ostalim pokriva i Amazonov popularni uređaj za e-čitanje, Kindle™, koji koristi i open source i Amazonove privatne softverske komponente.


15.02.10. – 21.02.10.


Cambridge, UK and SAN FRANCISCO - February 16, 2010

Autonomy - kineska administracija civilne avijacije odabrala za svoju digitalnu biblioteku platformu zasnovanu na smislu

Autonomy IDOL korisnicima pruža brz i lak pristup do više od deset milijuna dokumenata

Autonomy je objavio da je administracija za civilnu avijaciju u Kini  (CAAC - Civil Aviation Administration of China) odabrala Autonomyevu računalnu platformu zasnovanu na smislu, IDOL, za upravljanje i pristup do više od 10 milijuna dokumenata koje čuva u svojoj digitalnoj biblioteci. Autonomyevo rješenje omogućava integraciju svih izvora sadržaja, a korisnicima pruža brz i točan pristup do informacija.

Autonomy IDOL će CAAC-u omogućiti da integrira sve svoje različite tipove podataka koji se čuvaju u različitim repozitorijima za sadržaje, te pružiti napredne funkcije kao što su konceptualno pretraživanje, klasifikacija, klastering, te preporuka srodnih dokumenata.

Autonomy IDOL vrši analizu po konceptu i kontekstu i vrši uparivanje po vjerojatnosti da bi pronašao informacije čiji smisao ovisi i o međusobnim odnosima između različitih direktno nevezanih sadržaja. Ovaj jedinstveni pristup globalnim organizacijama omogućava da pronađu i pristupe do najrelevantnijih sadržaja potrebnih da bis e osigurale poslovne koristi ili smanjili rizici, bez obzira na jezike, operacijske sustave ili tipove datoteka. Autonomy osigurava potporu za više od 1.000 različitih formata podataka, uključivši strukturirane, polu-strukturirane i nestrukturirane podatke, koji mogu biti smješteni u 400 različitih repozitorija za sadržaje. Autonomy može pretraživati sve kategorije informacijskih repozitorija u nekoj organizaciji. IDOL je otporan na kvarove i koristi uravnoteženje poslova i mirroring, visoko je skalabilan i siguran, a vrijeme odziva za traženje po milijardama datoteka je manje od sekunde.


IRVINE, Calif., February 17, 2010

Kofax - distribuirani prihvat faktura za srednje-istočnu avio kompaniju

Sustav će automatizirati obradu 2 milijuna ulaznih faktura godišnje

Kofax je objavio da će za jednu međunarodnu avio kompaniju sa sjedištem na srednjem istoku uvesti rješenje za distribuirani prihvat ulaznih faktura.

Korisnik će koristiti Kofaxov softver da prihvati, klasificira i izvadi podatke iz oko 2 milijuna papirnatih i elektroničkih faktura koje prima godišnje, na više od 55 lokacija širom svijeta. Podaci će se zatim slati u centralnu službu za obradu faktura gdje će se provjeravati prije nego se izvezu u Microsoft SharePoint repozitorij i u sustav za upravljanje poslovnim procesima, na daljnju obradu i konačno plaćanje. Korisnik će fakture obrađivati na učinkovitiji, brži i točniji način, te smanjiti troškove obrade.


Sunnyvale, Calif. – February 17, 2010

NetApp - vrlo uspješni treći kvartal financijske godine 2010

NetApp je objavio poslovne rezultate za treći kvartal financijske godine 2010, koji  je završio 29.01.2010. Prihodi za treći kvartal su bili 1,01 milijardu USD (prošle godine 874 milijuna). Za četvrti kvartal, NetApp predviđa prihod od 1,07 do 1,10 milijardi.

Osim izvrsnih financijskih rezultata, NetApp je u trećem kvartalu ostvario i više poslovnih uspjeha - sklopio je nekoliko značajnih poslovnih saveza, objavio više proizvoda i rješenja koja će korisnicima pomoći da povećaju učinkovitost svojih data centara, te dobio više priznanja važnih za informatičku industriju:

·   Sklopljeni su novi i prošireni stari savezi s Ciscom i VMwareom; s Microsoftom, te s Fujitsuom.

·   Novi proizvodi i rješenja uključuju alate za upravljanje virtualnim desktopovima u VMware okolišima, te nova rješenja za Microsoft okoliše.

·   U vezi nagrada i priznanja, NetApp je proglašen "Great Place to Work" (među prvih deset na popisu od 100 tvrtki, prema magazinu FORTUNE), Gartner ga je uvrstio u kvadrant vodećih za polju disk array sustava za srednje velike organizacije, NetAppov projekt za korporacijske poslovno-obavještajne informacije (eBI - enterprise business intelligence) je uvršten na popis 100 najinovativnijih uporaba informatike prema časopisu InfoWorld, a NetApp je osvojio i nagradu WRAP Award za program upravljanja otpadom u Kaliforniji.


SUNNYVALE, Calif. and REDMOND, Wash. – Feb 18, 2010

Microsoft i Yahoo! primjenjuju savez za pretraživanje

Microsoft i Yahoo! su objavili da su za svoj sporazum o pretraživanju dobili odobrenje bez ikakvih ograničenja i od Ministarstva pravosuđa SAD i od Europske Komisije, te da se sada mogu posvetiti tome da primijene dogovoreno.

Prema sporazumu će se Yahoo!-ove platforme za algoritme i pretraživanje prebaciti na Microsoft, s tim da će Yahoo! postati ekskluzivni globalni prodavač za oglasni prostor obiju kompanija. Kada se prijelaz jednom obavi, ujedinjeno tržište obiju kompanija će donijeti poboljšanja i inovacije za korisnike, boli prostor i učinkovitost za oglašivače i bolje prilike za web izdavače.

Prema odredbama sporazuma, Microsoft će Yahoo! osigurati iste popise rezultata koji se dobiju putem Binga, a Yahoo! će te rezultate koristiti za razne svoje inovacije i integrirati bogate Yahoo! sadržaje.


Barcelona, Spain – February 15, 2010

Oracle - početak isporuka novog izdanja Oracle® Database Lite

Nova potpora za sinkronizaciju Open Source SQLite i Oracle baza podataka

Oracle je objavio izlazak najnovijeg izdanja Oracle® Database Lite, rješenja za razvoj, uvođenje i upravljanje aplikacijama za mobilne i ugrađene okoliše.

pomoću Oracle Database Lite, mobilni korisnici imaju stalan pristup do podataka, bez ograničenja zbog propusne moći mobilne mreže, mogu čak pristupati korporacijskim podacima čak i kada ne postoji spoj preko mreže.

Novost u ovom izdanju je mogućnost dvosmjerne sinkronizacije podataka između open source baze SQLite i Oracle Database baze podataka. Ovo izdanje također donosi centralizirano upravljanje korisnicima i dodjelom resursa za SQLite mobilne aplikacije, pa korisnici rade skoro na posve isti način kada su spojeni na korporacijski sustav ili kad nisu.


MOUNTAIN VIEW, Calif. – February 22, 2010

Symantec - istraživanje o sigurnosti i zaštiti za godinu 2010 pokazuje da su napadi na poslovne korisnike širom svijeta česti

75 % organizacija je pretrpjelo cyber napade i u prosjeku izgubilo 2 milijuna USD godišnje

Symantec je objavio rezultate svog godišnjeg istraživanja o stanju korporacijske sigurnosti i zaštite za godinu 2010. Istraživanje je pokazalo da 42 % organizacija sigurnost smatraju svojim najvažnijim. To nije iznenađujuće, s obzirom da je 75 % organizacija u zadnjih 12 mjeseci doživjelo cyber napade. Ti napadi su poslovne korisnike u prosjeku koštali 2 milijuna USD godišnje. nadalje, ispitane organizacije su izjavile da je sve teže i teže ostvariti adekvatnu zaštitu, zbog nedostatka stručnog osoblja, novih informatičkih inicijativa zbog kojih problemi zašite postaju još akutniji, te problematike oko poštivanja pravnih propisa vezanih za sigurnost informacija. U istraživanju provedenom u siječnju 2010 je sudjelovalo 2,100 najviših informatičkih rukovoditelja iz 27 zemalja.

Istraživanje je pokazalo da su sve ispitane organizacije tijekom godine 2009 pretrpjele cyber gubitke. Najčešći gubici su se odnosili na krađu intelektualnog vlasništva, krađu podataka o kreditnim karticama kupaca ili drugih financijskih informacije, te krađu podataka o identitetu kupaca. U 92 % slučajeva su te krađe bile vezane i uz novčane gubitke. Tri najveća troška su bila smanjenje produktivnosti,gubitak prihoda i gubitak povjerenja kupaca.

Ostvarenje dobre zaštite postaje sve teže iz većeg broja razloga. Najčešći je da organizacije nemaju dovoljno stručnog osoblja koje bi se bavilo sigurnošću, naročito sigurnošću na mreži. Drugi skup aktivnosti koje kompliciraju zaštitu je uvođenja sustava kao što su infrastrukture u obliku informatičkih servisa, platformi kao servisa, virtualizacija krajnjih točki za uporabu, te softver kao servis. Tipična korporacija razmišlja o uvođenju 19 različitih informatičkih standarda ili okvira, a osam od njih već uvodi. Najčešći standardi koji se uvode su ISO, HIPAA, Sarbanes-Oxley, CIS, PCI, i ITIL.

Preporuke

·   Organizacije moraju zaštititi svoju infrastrukturu tako da prvo zaštite krajnje točke uporabe, te okoliše za razmjenu poruka i Web stranice. Treba braniti i interne servere te prioritet dati sigurnosnim kopijama podataka i procedurama za oporavak.

·   Informatički administratori moraju aktivno štititi informacije i usvojiti pristup koji će štititi i informacije i interakcije.

·   Organizacije trebaju razviti pravila za uporabu informatike i pobrinuti se da se ona primjenjuju. Treba automatizirati procese koji se brinu za poštivanje propisa. Treba odrediti prioritetne rizike i definirati pravila koja će pokrivati sve lokacije. Primjenu pravila je najlakše osigurati kroz automatizaciju tijeka posla.

·   Organizacije trebaju upravljati svojim sustavima, uvesti zaštićene radne okoliše te automatizirati ažuriranje sustava zaštite.


08.02.10. – 14.02.10.


Cambridge, UK and SAN FRANCISCO - February 8, 2010

Autonomy - vodeća pravnička tvrtka odabrala Autonomy iManage za inteligentnu obradu sadržaja

IDOL potpomaže upravljanje dokumentima, znanjem i poslovnim procesima

Autonomy je objavio da je Hammonds LLP, vodeća pravnička tvrtka koja posluje u Europi i Aziji, odabrala Autonomy iManage za upravljanje svim svojim dokumentima, znanjem i poslovnim procesima. nakon usporedbe s konkurentskim proizvodima, Hammonds LLP je odabrao iManage Universal Search, za pretraživanje na korporacijskom nivou, prilagođeno potrebama pravničkih tvrtki, iManage WorkSite za upravljanje dokumentima, te iManage Workflow Manager za automatizaciju poslovnih procesa.

U srcu Autonomy iManage rješenja za upravljanje informacijama se nalazi Autonomyeva platforma IDOL (Intelligent Data Operating Layer), koja omogućava razumijevanje podataka u njihovom kontekstu, a radi s informacijama u raznim formatima, kao što su web stranice, e-pošta, te tonski i video zapisi.

Prosječni pravnik prima više od 400 e-mail poruka na dan, pa je upravljanje e-poštom od bitnog značenja za pravničke tvrtke. Autonomy iManage sugerira mjesta na koja bi bilo logično arhivirati prispjelu poštu, a vrlo korisna je i mogućnost pretraživanja podataka i po konceptu.


IRVINE, Calif., February 9, 2010

Kofax - rješenje za prihvat dokumenata za međunarodnu organizaciju za financijske usluge

Aplikacija prihvaća i vadi podatke iz obrazaca za nadoknadu medicinskih i zubarskih troškova

Kofax je objavio da će za vodeću međunarodnu organizaciju za financijske usluge, koja nudi cijeli niz raznih osiguranja i investicija isporučiti rješenje za prihvat dokumenata.

Organizacija će koristiti Kofax softver za prihvat i vađenje podataka iz velikog broja obrazaca za nadoknadu medicinskih i zubarskih troškova, a koje organizacija prima putem pošte, telefaksa i elektroničkim putem. Tako prikupljeni podaci i slike dokumenata će se izvesti u aplikaciju za upravljanje tijekom posla u kojoj će se obraditi, a na kraju će biti spremljeni u repozitorij za pohranu sadržaja i arhivu.


Tokyo, February 8, 2010

Fujitsu - izašla rješenja za pohranu podataka za Microsoft® SQL Server®

Fujitsu je za tržište u Japanu objavio dva nova proizvoda koji nadopunjuju Microsoftovu relacijsku bazu podataka, Microsoft® SQL Server®. Prvi od njih, Fujitsu SQL Server Fast Track Data Warehouse Reference Architecture, je model za konfiguriranje platformi koji optimizira skladišta podataka reda veličine terabajta. Drugi, SQL Server Trusted Platform License with SupportDesk, je paket licenci za SQL Server procesor, ažuriranje softvera i usluge potpore.

Platforma se sastoji od preporučenih konfiguracija Fujitsuovoih PRIMERGY RX300 S5 x86 servera i sustava za pohranu ETERNUS DX80. Konfiguracije su optimizirane za sustave za pohranu kapaciteta 6-12 terabajta.


Sunnyvale, CA, February 10, 2010

Fujitsu - novi prijenosni skener iz linije ScanSnap

Fujitsu Computer Products of America je predstavio najnoviji dodatak svojoj liniji prijenosnih ScanSnap skenera. Fujitsu ScanSnap S1300 je mobilni više-stranični skener iduće generacije. Uređaj je predviđen za rad s PC ili Mac računalima i dovoljno je malen da posluži za digitalizaciju dokumenata dok je korisnik na putu. ScanSnap S1300 je namijenjen širokoj potrošnji i poslovnim profesionalnim korisnicima na putu.

Najvažnije novosti u novom modelu su:

·   Automatsko podešavanje kvalitete: Kada se za kvalitetu slike odabere opcija 'Auto', ScanSnap povećava rezoluciju za male dokumente (formata A6 ili manjeg), tako da sitni tekst ostane čitljiv.

·   Označavanje teksta: Korisnici na crno/bijelom dokumentu mogu koristiti standardni 'marker' da označe dijelove teksta i tako automatski kreiraju ključne riječi za pretraživanje, n.pr. broj fakture ili prezime.

·   ABBYY FineReader for ScanSnap: Softver za prepoznavanje znakova ABBYY FineReader for ScanSnap omogućava da se informacije s originalnog papira brzo pretvore u prave Word i Excel datoteke, koje se zatim mogu uređivati i dalje obrađivati.

·   potpora za sive tonove: Osim što automatski detektira slike u boji i monokromatske slike, korisnici mogu skenirati i slike u sivim tonovima. To je naročito važno za male slike ili tekstove na posjetnicama ili računima, koji su ispisani sitnim slovima.

·   Potpora za dugačke dokumente: korisnici mogu skenirati dokumente dužine do 34 inča.

ScanSnap S1300 se isporučuje sa softverom za PC i za Mac računala. U paketu je slijedeći softver:

·   ScanSnap Organizer 4.1: za spremanje, upravljanje i pregled PDF i JPG datoteka, te uređivanje nakon skeniranja, unos ključnih riječi i konverzija u PDF koji se može pretraživati.

·   CardMinder 4.1: Za obostrano skeniranje posjetnica, automatsko vađenje informacija i njihov izvoz u Outlook, Excel i razne druge aplikacije za upravljanje kontakt podacima.

·   Scan to Functions: Omogućava korisnicima da skenirane dokumente lako pospreme u mapu, da skenirane informacije dodaju porukama e-pošte kao prilog, da skenirano pošalju na pisač na ispis, ili da skeniraju direktno u Microsoft SharePoint.

·   ScanSnap Manager: korisnicima omogućava da jednim pritiskom na tipku skeniraju dokumente i stvore PDF datoteke koje se mogu pretraživati, da pristupe inteligentnim i po mjeri krojenim postavkama za skeniranje (profili).

Ostale karakteristike uređaja ScanSnap S1300 su:

·   Brzina skeniranja do 8 dvostranih kolor stranica u minuti (ppm)

·   Automatski uvlakač za dokumente (ADF - Automatic Document Feeder) kapaciteta do 10 stranica

·   Gumb za skeniranje u pretraživu PDF datoteku

·   Funkcije za skeniranje u e-mail, skeniranje u mapu i skeniranje na pisač

·   Automatska detekcija veličine papira - od 2x2 inča do formata Legal

·   Automatsko ispravljanje iskošenih i krivo okrenutih stranica

·   Automatsko otkrivanje i brisanje praznih stranica

·   zauzima malo mjesta na stolu (kompaktan i težak svega oko 1,5 kg)

·   Može se napajati preko USB priključka (u paketu su uključeni USB kabeli i adapter za istosmjerno napajanje)

·   Sukladan normama ENERGY STAR® i Restriction of Hazardous Substances (RoHS)


Munich, February 12, 2010

Fujitsu - novi ESPRIMO Mini PC računala su mala, tiha i učinkovita

Fujitsuov ESPRIMO Q PC je najmanji mini PC punih mogućnosti i imaju potporu za Blu-ray i Windows 7

Fujitsu je objavio početak isporuka dva nova modela u obitelji ESPRIMO računala, mali, no potpuno opremljeni ESPRIMO Q9000 i ESPRIMO Q1510. Mali i snažni, novi modeli mini PC računala su opremljeni novim 2010 Intel® Core procesorima. Računala učinkovito troše energiju i tiha su u radu, što ih čini prikladnim za uporabu u uredima i kod kuće.

ESPRIMO Q9000 je namijenjen korisnicima koji žele potpuno opremljeno stolno osobno računalo male potrošnje i koje zauzima malo prostora. Kod kuće ESPRIMO Q1510 može poslužiti kao zabavni centar, a može se koristiti i u uredu.

Oba mini računala imaju disk od 500 GB i 4 GB RAMa, te 6 USB priključka, te opcionalni WLAN i bluetooth.


Munich, February 11, 2010

Fujitsu - PRIMERGY server postavio svjetski rekord za učinkovito korištenje energije po SPECpower testu

Jedno-utorni PRIMERGY modeli imaju i ENERGY STAR 1.0 certifikat, donose uštede, učinkovitost i fleksibilnost

Fujitsu je objavio da je njegov jedno-utorski server PRIMERGY TX150 S7 energetski najučinkovitiji proizvod u svojoj klasi i da je postavio novi SPECpower ssj2008 svjetski rekord, te postigao certifikaciju ENERGY STAR 1.0.

Nedavno lansirani PRIMERGY TX150 S7 tower server i PRIMERGY RX100 S6 rack-server, koji je također postigao certifikat iz obitelji ENERGY STAR 1.0 su serveri koje je Fujitsu projektirao kao opće namjenske servere s optimiziranim troškovima. Nude visoke performanse, no uz minimalni učinak na okoliš, jer su vrlo učinkoviti po pitanju energije.


ISLANDIA, N.Y., and SUNNYVALE, Calif.—February 9, 2010

NetApp i CA - izrada rješenja za prošireno upravljanje javnim i privatnim cloud infrastrukturama

Integrirana rješenja će pomoći poduzećima i klijentima pružatelja usluga da povećaju okretnost svog poslovanja i ostvare veće uštede troškova

NetApp i CA su objavili da proširuju svoje višegodišnje partnerstvo na stvaranju zajedničkih rješenja i da će razviti rješenja za upravljanje za javne i privatne cloud okoliše. Tvrtke će integrirati CA-ove proizvode za virtualizaciju, automatizaciju i osiguranje usluga s NetAppovim rješenjima za upravljanje pohranom podataka. Sjedinjena rješenja će korisnicima pomoći da još više povećaju agilnost produktivnost svog poslovanja i kvalitetu usluga, uz istovremeno smanjenje troškova i rizika.

Integracija CA Spectrum® Automation Managera s NetApp Provisioning Managerom će omogućiti automatizaciju infrastrukture za računalstvo u oblaku. Time će se optimizirati proces dodjele resursa, ubrzati uvođenje i poboljšati potpora za kritične resurse. Integracija će omogućiti da se pored servera, mreže i aplikacija automatizira i pohrana.


Sunnyvale, Calif.—February 11, 2010

NetApp - studija pokazala da NetApp V serija poboljšava učinkovitost pohrane podataka

NetApp je objavio rezultate studije koje je provela tvrtka Evaluator Group Inc. pod naslovom "Zaštitite vaš data centar od budućih promjena pomoću NetApp® V serije". Istraživanje je pokazalo kako se dobrim korištenjem tehnologije može povećati nivo usluga i smanjiti troškove.

Tehnologije za virtualizaciju nude fleksibilnost pri korištenju postojeće informatičke infrastrukture na nove ili drugačije načine. Evaluator Group kaže da je NetApp V serija jedan od rijetkih postojećih proizvoda za virtualizaciju koji mogu virtualizirati postojeće heterogene instalacije za pohranu podataka i upravljati novima, uz osiguranje višestrukog povezivanja i opcija za protokole uz konzistentnu zaštitu podataka i alate za upravljanje sustavima za pohranu.

Ako želite vidjeti cijelo istraživanje posjetite:             media.netapp.com/documents/ar-netapp-v-series.pdf

V serija sadrži NetApp SnapManager®, NetApp Snapshot™, de-duplikaciju, štedljivu dodjelu resursa (thin provisioning), NetApp FlexClone®, i druge mogućnosti, a sve je dio jedinstvene NetAppove platforme za pohranu.


Zagreb, 9. veljače 2010.

Microsoft Hrvatska - uključenje u akciju Agencije za odgoj i obrazovanje povodom Dana sigurnijeg Interneta

Na razini Europe Microsoft se uključio u InSafe Network, inicijativu Europske komisije za promoviranje svijesti o važnosti sigurnog korištenja Interneta kod djece i učenika osnovnih i srednjih škola, a Microsoft Hrvatska se priključio akciji Agencije za odgoj i obrazovanje u obilježavanju dana sigurnijeg Interneta

Microsoft Hrvatska se povodom Dana sigurnijeg Interneta, koji se ove godine u Europi obilježava različitim akcijama i programima, priključio nizu aktivnosti Agencije za odgoj i obrazovanje, koje imaju za cilj informiranje javnosti o sigurnijem korištenju Interneta, s naglaskom na to kako djeca mogu biti sigurnija on-line. Organiziraju se predavanja Pravobraniteljstva za djecu, Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet te stručnjaka za primjenu tehnologija iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Dan sigurnijeg Interneta održava se svake godine u veljači s ciljem promoviranja odgovornog korištenja on-line tehnologija i mobilnih telefona, s posebnim naglaskom na korištenje ovih tehnologija među dječjom populacijom i mladima.


Redwood Shores, Calif. – February 9, 2010

Oracle - na Zimskim Olimpijskim igrama službena tehnologija za bogate klijente je JavaFX Platform

Oracle je objavio da je Organizacijski odbor Zimskih Olimpijskih igara 2010 u Vancouveru izabrao JavaFX™ i Java™ platforme kao službenu tehnologija za bogate klijente (Rich Client Technology). Ljubitelji sporta širom svijeta će zaslugom te tehnologije moći proučavati rezultate i gledati tko je sve osvojio medalje.


01.02.10. – 07.02.10.


IRVINE, Calif., February 3, 2010

Kofax - izašao MarkView Financial Suite 6.5

Novo izdanje donosi rješenje za automatizaciju financijskih procesa s uključenim prihvatom podataka, sve na jednoj platformi

Kofax je objavio izlazak novog izdanja paketa MarkView Financial Suite, sveobuhvatnog skupa rješenja za automatizaciju financijskih procesa i obuhvat podataka, koji cijeli radi na jednoj platformi i automatizira salda-konti dobavljača i ostale procese.

Izdanje 6.5 je prvo izdanje nakon što je Kofax prošlu jesen preuzeo 170 Systems i u potpunosti uključuje vodeći Kofaxov softver za prihvat podataka. To je ujedno i prvo rješenje koje pokriva kompletnu automatizaciju financijskih procesa. Rješenje pokriva automatsko primanje i obuhvat papirnatih i elektroničkih dokumenata, vađenje i sređivanje podataka, te tijekove posla koji transakcije usmjeravaju pomoću postupaka za baratanje izuzecima i postupcima za odobrenja, sve na jednoj jedinoj platformi.

MarkView 6.5 radi s više jezika, te s aplikacijama iz Oracle i SAP okoliša.


IRVINE, Calif., February 2, 2010

Kofax - rješenje za prihvat dokumenata za tvrtku za financijske usluge

Aplikacija koja prihvaća i indeksira obrasce za otvaranje novog računa

Kofax je objavio da će za svjetski vodeću tvrtku sjedištem u SAD koja pruža financijske usluge uvesti rješenje za prihvat dokumenata.

Korisnička organizacija će uvesti Kofaxov softver za automatizaciju prihvata i indeksiranja podataka koji se nalaze na milijunima obrazaca za otvaranje novih klijentskih računa. Indeksirani podaci i slike dokumenata će se zatim izvesti u aplikaciju za upravljanje sadržajima, u razne poslovne procese i na kraju u sustav za arhiviranje.


SUNNYVALE, CA - 02/01/10

Fujitsu - proširena linija ETERNUS uređaja za pohranu

ETERNUS DX90, novi softver za upravljanje i dodatni moduli koji imaju potporu za nove diskove od 2,5 inča donose još veću fleksibilnost za pohranu podataka

Fujitsu je objavio proširenja za svoju liniju proizvoda za pohranu podataka na početnoj razini, liniju ETERNUS®. Objavljeni su i novi softver za upravljanje, novi model ETERNUS DX90 koji se odlikuje mogućnostima za replikaciju pohranjenih podataka, te nove jedinice koje štede prostor i energiju i koriste diskove od 2,5 inča.

Softver za upravljanje ETERNUS SF Express omogućava praćenje i upravljanje višestrukim ETERNUS DX sustavima s jedne jedine, centralizirane konzole. Pored toga, ETERNUS SF Express softver upravlja i naprednim funkcijama za kopiranje, i uzimanje trenutnih slika (snapshots) i kloniranje.


SUNNYVALE, CA - 02/01/10

Fujitsu - de-duplikacija ugrađena u ETERNUS CS uređaje za zaštitu podataka

Novi uređaj ETERNUS CS800 osigurava jednostavnu i priuštivu zaštitu podataka za srednje velike tvrtke

Fujitsu je objavio tehnologiju za de-duplikaciju podataka za svoju ETERNUS® CS liniju uređaja za zaštitu podataka. Napredna de-duplikacija osigurava jednostavno i priuštivo rješenje za organizacije koje su se odlučile za strategiju spremanja sigurnosnih kopija na diskove. Objavljen je novi model početne razine ETERNUS CS800 uređaja za zaštitu podataka, namijenjen tržištu srednje velikih korisnika.

De-duplikacija podataka ubrzava i pojeftinjuje spremanje sigurnosnih kopija podataka na diskove. Korisnici će uživati prednosti bržeg kopiranja i manjih potreba za kapacitetima, jer se smanjuje ukupna količina podataka s kojom treba raditi, a kopiranje na diskove je brže i spretnije nego na magnetske vrpce. Međutim, ide-duplikacija će pomoći i onima koji čuvaju i kopije na vrpcama i onima koji koriste replikaciju i kopiranje preko mreža - i u tim slučajevima će trebati kopirati manju količinu podataka.

Fujitsu ETERNUS CS tehnologija za de-duplikaciju smanjuje troškove uzimanja za sigurnosne kopije i do 90%, kao i značajno smanjuje troškove za administraciju promjenjivih medija.


Munich, February 01, 2010

Fujitsu - x10sure 3.1 proširuje mogućnosti za virtualizaciju i fleksibilnost

Fujitsuov softver za konsolidaciju informatičkih sustava korisnicima nudi jeftiniju opciju visoke dostupnosti za u odnosu na klastere

Fujitsu je proširio mogućnosti za virtualizaciju i automatizaciju za svoju platformu za konsolidaciju informatičkih sustava, softver x10sure. Nova verzija 3.1 donosi nove razine visoke dostupnosti, te zaštitu od ispada sustava, uz značajno niže troškove u odnosu na rješenja s klasterima. Softver x10sure 3.1 je namijenjen prvenstveno za manja i srednja poduzeća, a ima potporu za Windows i Linux aplikacije na x86/x64.

Fujitsuov x10sure softver donosi proširene mogućnosti za virtualizaciju servera i poboljšava dostupnost sustava, te štiti od rizika i neplaniranih ispada sustava. Mogu se ostvariti uštede od 50% troškova rada.

Fujitsu x10sure radi po principu"n plus jedan". Ako padne jedan server za aplikacije, automatski se pokreće rezervni, na kojem se u roku od nekoliko minuta rekonstruiraju svi servisi.


Sunnyvale, CA, February 5, 2010

Fujitsu - nova generacija profesionalnih skenera s fokusom na automatizaciju, učinkovitost i produktivnost

Fujitsu Computer Products of America je objavio novi skener za profesionalnu uporabu, Fujitsu fi-6800. Radi se o skeneru za srednje veliku količinu dokumenata koji nudi inteligentne mogućnosti i funkcije koje korisnicima olakšavaju automatizaciju, produktivnost i učinkovitost tijekom cijelog procesa skeniranja. Nadalje, Fujitsu fi-6800 se odlikuje najmanjim tlocrtom u svojoj klasi, što omogućava njegovu uporabu i na šalterima.

Fujitsu fi-6800 skenira brzinom od 130 ppm / 260 ipm uz rezoluciju od 200 ili 300 dpi (boja, sivi tonovi i monokromatski), radi tiho, pa se može koristiti i u uredima gdje dolaze stranke, ima pouzdan mehanizam za uvlačenje papira, te funkcije za rukovanje papirom i sprečavanje uvlačenja više listova papira odjednom.


Tokyo, Japan – February 2, 2010

Fujitsu i Symantec - proširenje strateškog partnerstva

Integrirana rješenje bolje služe korisnicima

Fujitsu i Symantec su objavili da proširuju svoje strateško partnerstvo na području zaštite podataka, upravljanja pohranom i sigurnosti informacija.

Prema tom aranžmanu, Fujitsu planira kombinirati visoke performanse i pouzdanost svojih ETERNUS sustava za pohranu i PRIMERGY servera sa Symantecovim softverom za upravljanje podacima i upravljanje pohranom NetBackup, Backup Exec, Backup Exec System Recovery i Storage Foundation, te rješenjem za zaštitu i sigurnost, Symantec Endpoint Protection. Fujitsu i Symantec će zajedno identificirati i osigurati rješenja integrirajući proizvode i usluge obiju tvrtki, kako bi korisnicima pomogli da optimiziraju upravljanje data centrima.


Wednesday, February 03, 2010

Fujitsu - monitor SL3220T pobjednik testa časopisa Computerbild

Fujitsu je javio da je na testu u njemačkom magazinu Computerbild, u konkurenciji Samsunga, Mediona, Asusa, Hyundai, Packard Bell-a, Philipsa i Acera, monitor Fujitsu Display SL3220T ocijenjen najboljim.

Testirani su kriteriji kvalitete prikaza (SL3220T ulazi u dva najbolja), spojivosti (među najboljima s 1 x VGA i 2 x HDMI), potrošnje struje (najbolji – 22 W tijekom rada) i servisne podrške (spomenut među izvrsnima s 3 godine Collect&Return).

Zaključak urednika je pobjeda Fujitsu-a s jasnom prednošću – izvrsna kvaliteta prikaza i izuzetno niska potrošnja električne energije.


Sunnyvale, Calif.—February 3, 2010

NetApp i Weta Digital - pomoću čega i kako je napravljen Avatar

NetApp je pomogao da se troškovi za obradu podataka u Weti smanje za 95 %, a omjer cijene/performanse za pohranu podataka poboljša za 40 %

NetApp je objavio da je Weta Digital, svjetski vodeća tvrtka za digitalnu animaciju, pri proizvodnji filma Avatar koristila NetApp® sustav za pohranu.

Avatar je snimljen koristeći nove revolucionarne tehnike snimanja pokreta, no posljedica toga je bila da su kreirane veće količine podataka nego ikada do sada u filmskoj industriji (više nego cijela Lord of the Rings trilogija zajedno), što je predstavljalo i izazove koje do sada nije imao niko u industriji digitalnih efekata. Glavni izazov na polju pohrane podataka pri proizvodnji Avatara je bio kako učinkovito upravljati ogromnim količinama podataka koji su nastajali tijekom proizvodnog procesa. Također je umjetnicima trebalo osigurati brz pristup do tih podataka, kada je bilo potrebno vršiti izmjene u master datotekama tekstura. (Datoteka tekstura je slika objekta koji se koristio u filmu Avatar kao što je list ili dlaka kose, koji se u procesu renderiranja omata oko 3D modela.)

Pošto je pouzdanost upravljanja podacima bila od vrhunske važnosti, Weta je za pohranu podataka koristila NetAppove storage array uređaje. Weta se je morala pobrinuti za veliki broj pojedinačnih host sustava za podatke, za veliku količinu podataka koji su se čitali preko mreže, te za vrlo veliki broj datoteka srednje veličine. Weta je surađivala s NetAppom i Fujitsuom iz Novog Zelanda da se razvije skalabilno rješenje za pohranu, koje je smanjilo potrebu za ručnim upravljanjem podacima tijekom procesa renderiranja datoteka.

Wetino rješenje za kompletnu pohranu se sastoji od sustava za pohranu iz NetApp FAS6000 serije s četiri SA600 FlexCache klasterskih jedinica, koji radi pod operacijskim sustavom NetApp Data ONTAP® i spojen je pomoću 450 GB Fibre Channel pogona. za sve to je osigurana potpora od dva 16 GB solid-state Performance Accelerator modula u svakom sustavu, čime se do maksimuma optimiziraju performanse pri čitanju, što znači da više grafičkih umjetnika može istovremeno pristupati istim informacijama, bez potrebe nabave skupljih diskova. Sustav za pohranu je povezan sa sustavom za renderiranje pomoću 10 Gigabit Ethernet veza, tako da se može odmah obaviti cijeli posao.


REDMOND, Wash. — Feb. 3, 2010

Microsoft - studija je pokazala da male i srednje tvrtke koje koriste hosted servise pokazuju bolje financijske rezultate

Istraživanje ukazuje na korelaciju između uporabe informatike i rasta poslovanja.

Microsoft je objavi svoj globalni godišnji indeks korištenja informatičkih sustava putem Host usluga, za mala i srednja poduzeća. provedeno je istraživanje koje je pokazalo kako se male i srednje poslovne organizacije (SMB - small & midsize business) u raznim granama djelatnosti snalaze u recesiji i kako koriste tehnologiju. Istraživanje je pokazalo da tvrtke koje znaju cijeniti informatiku, a naročito one koje koriste hosted servise, pokazuju bolje poslovne rezultate.

Indeks za 2010 godinu pokazuje da SMB tvrtke počinju shvaćati prednosti rada u računalnom oblaku, a više od 40 % ispitanika koji koriste hosted ili cloud tehnologiju je imalo rast prihoda od 30 % ili više. Za usporedbu, 90 % ispitanika koji ne koriste hosted tehnologiju je doživjelo pad prihoda. Prednosti hosted ili cloud tehnologije se vide kao smanjeni troškovi za rad i upravljanje i održavanje informatičkih sustava, te povećanim udjelom u uspjehu poslovanja, produktivnosti i učinkovitosti tvrtke.


For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018