nv-1303

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2013. – ožujak


u ovom broju:

18.03.13 – 31.03.13

- NetApp - svrstan u Gartnerov kvadrant vodećih u kategoriji opće namjenskih disk array sustava

- Fujitsu - nova ETERNUS LT biblioteka na magnetskim vrpcama udvostručuje kapacitete

- Syncsort - proširenja za Apache Hadoop

- Veeam - objavljen Veeam Explorer for Microsoft SharePoint

- VMware - Horizon View pretvara stare desktopove u uslugu

- Autonomy - optimizacija uzimanja sigurnosnih kopija i oporavka podataka za integralni zdravstveni sustav Maricopa

- Kofax - automatizacija urudžbenog zapisnika za vodeću međunarodnu energetsku tvrtku

- Kofax - vodeći američki pružatelj zdravstvenog osiguranja uvodi Kofaxov softver za bržu obradu zahtjeva za naknadu troškova

- OpenText - najnovija verzija rješenja Employee File Management for SAP donosi potporu za rad u oblaku i na vlastitoj lokaciji

- Microsoft - opće dostupni Windows Embedded 8

- Fujitsu Laboratories - monitor za puls pomoću praćenja slika lica

04.03.13 – 17.03.13

- NetApp - IDC proglasio NetApp Data ONTAP kao Br. 1 operacijski sustav za pohranu

- NetApp - nova platforma za pohranu iz E-serije, značajno ubrzava uvođenje Big Data i HPC aplikacija

- NetApp - kako je Revlon pojednostavio rad informatike prijelazom na agilnu podatkovnu infrastrukturu

- NetApp - MEDITECH certifikat za NetApp, za bolju zaštitu i optimalni rad bolničkih sustava

- Fujitsu - PRIMERGY CX420 klaster server platforma za manje i srednje korisnike

- Fujitsu - virtualizirani uređaj spreman za rad za SAP HANA

- Fujitsu - nova vrhunska notebook računala za poslovne korisnike

- Veeam - pomoću zaštite podataka projektirane za virtualizaciju savladana ograničenja fizičkih sigurnosnih kopija

- VMware - objavljene osnove korporacijske strategije, inovacije za softverski definirane data centre, hibridne oblake i za rad krajnjih korisnika

- Fujitsu - skeniranje u proces - skeniranje s Fujitsu ScanSnap N1800 skenera direktno u tok posla

- Kofax - rješenje za početni prihvat kupaca

- Kofax - nove mogućnosti za vađenje sadržaja iz ne-strukturiranih dokumenata

- Kofax - rješenje za mobilni prihvat za vozačke dozvole

- Kofax - vodeći pružatelj usluga zdravstvenog osiguranja proširuje sustav za obradu zahtjeva za naknade troškova liječenja

- Kofax - nacionalna državna agencija u Zapadnoj Europi odabrala Kofaxova rješenja za veliki projekt

- OpenText - OpenText Archive , zajednička arhiva za sve tipove korporacijskih informacija

18.02.13 – 03.03.13

- NetApp - platforme iz FAS6200 serije za brži i učinkovitiji rad novih najvećih sustava za pohranu optimiziranih za Flash pohranu

- NetApp - proširen portfelj Flash proizvoda, a time i vodeće mjesto na polju korporacijske Flash pohrane

- NetApp - Clustered Data ONTAP za non-stop rad paketa VMware vCloud Suite i VMware Horizon Suite

- VMware - objavljen paket VMware Horizon Suite, sveobuhvatna platforma za mobilnu radnu snagu

- Syncsort - značajna proširenja za Apache Hadoop

- Veeam - proširenja za sigurnosno kopiranje i oporavak za VMware vCloud Director

- Fujitsu - ETERNUS DX omogućuje najbrži prijenos podataka za poslovno kritične aplikacije

- Fujitsu - robusno STYLISTIC korporacijsko tablet računalo, za rad bez obzira na vremenske uvjete

- Kofax - aplikacija za mobilni prihvat za osiguravatelje vozila

- Kofax - automatiziran proces obrade dobavljača za vodećeg globalnog proizvođača poljoprivrednih proizvoda

- Microsoft - objavljena nova generacija Office 365 za poslovne korisnike

- Microsoft - objavljen novi Imagine Cup natječaj, ovogodišnji fokus je na ženama


18.03.13 – 31.03.13


SUNNYVALE, Calif., — March 26, 2013

NetApp - svrstan u Gartnerov kvadrant vodećih u kategoriji opće namjenskih disk array sustava

Ocjena donesena na osnovu NetAppove sveukupne vizije i sposobnosti da ju provede u djelo

NetApp je objavio da ga je, zbog FAS i V-Series diskova, analitičarska kuća Gartner svrstala u kvadrant vodećih u kategoriji opće namjenskih disk array sustava. Prema Gartneru, opće namjenski sustavi za pohranu na diskovima su nastali da bi riješili potrebe zajedničke pohrane u okviru jednog te istog sustava koji osigurava potporu za brojne virtualne ili fizičke servere, udomljava infrastrukturu za virtualne desktopove, te brojne baze podataka i aplikacije.

Prema 'Magičnom kvadrantu', Gartnerovoj metodologiji za ocjenu dobavljača, u kvadrant vodećih se svrstavaju oni isporučitelji koji imaju dobru sveukupnu viziju i sposobnost da ju sprovedu u djelo. Isporučitelj svrstan u kvadrant vodećih ima važni položaj na tržištu, dobar renome i marketing i prodaju sposobne da tržište uvjere da prihvati nove tehnologije. Takvi isporučitelji dobro poznaju potrebe tržišta, inovatori su i vode u razmišljanju, te imaju dobro formulirane planove koje njihovi kupci mogu s pouzdanjem koristiti kada rade svoje planove. Ocjenjuje se i prisutnost u glavnim geografskim regijama, konzistentnost financijskih pokazatelja i širinu platforme za potporu.

Kod ocjenjivanja, Gartner je vrednovao NetApp FAS3200, FAS6200, i pridružene arraye iz V-Serije. NetApp FAS i V-Serija donose superiornu mješavinu vodećih performansi, mogućnost proširenja kapaciteta i mogućnost kreiranja temelja za infrastrukturu.


Munich, March 19, 2013

Fujitsu - nova ETERNUS LT biblioteka na magnetskim vrpcama udvostručuje kapacitete

Fujitsu je objavio da sustav za pohranu na magnetske vrpce, ETERNUS LT Tape Libraries, sada ima maksimalni kapacitet i brzinu povrata podataka sa sigurnosnih kopija, uz značajno manju cijenu za medije nego kada se koristi samo sustav za pohranu na diskove, zahvaljujući najnovijoj generaciji standardizirane tehnologije Linear Tape-Open technology, LTO-6. Poslovni korisnici koji koriste strategiju mješovitih medija i dalje uživaju prednosti činjenice da su vrpce često sigurnije kao medij za pohranu, jer se čuvaju off-line, pa ih tako ne mogu kompromitirati virusi, a i manje su podložne kvarovima od sustava diskova.

Sustavi magnetskih vrpci ETERNUS LT nude impresivnu skalabilnost i pouzdanost, rad im je visoko automatiziran, a s njima se lako radi i na daljinu, bez potrebe za lokalnim stručnjacima. Pogonske jedinice LTO-6 sustava imaju kapacitet do 2,5 terabajta nekomprimiranih, odnosno do 6,25 terabajta komprimiranih podataka. U odnosu na prethodnu generaciju LTO-5 vrpci, nova LTO-6 tehnologija donosi više nego dvostruki (komprimirani) kapacitet i 40 % bolje performanse.


WOODCLIFF LAKE, N.J. – February 25, 2013

Syncsort - proširenja za Apache Hadoop

Nove mogućnosti potpomažu Hadoopu pri integraciji velikih podataka

Syncsort, svjetski vodeća tvrtka na polju visoko-performantnih rješenja za integraciju podataka, e objavila nove mogućnosti koje pomažu Apache Hadoopu pri integraciji 'velikih podataka (Big Data).

Nova mogućnost radi s Apache Hadoop 2.0.3-alpha i ima potporu vodećih Hadoop organizacija. Ključno unapređenje je da je sada moguće primijeniti vanjske rutine za sortiranje u okviru Hadoop MapReducea. Syncsort surađuje s Apache Hadoop zajednicom na razvoju proširenja, a surađivati će i na budućim projektima.


BAAR, Switzerland, March 26, 2013

Veeam - objavljen Veeam Explorer for Microsoft SharePoint

Rješenje za sigurnosne kopije i rekonstrukciju Microsoft SharePoint podataka ; registrirajte se za besplatno javno beta izdanje

Veeam® Software je objavio javnu beta verziju softvera Veeam Explorer for Microsoft SharePoint. Korisnici koje žele iskušati ovu verziju u mogu dobiti besplatno, uz registraciju.

U prošlosti su za restauraciju pojedinačnih informacija iz sigurnosnih kopija Microsoft SharePointa bili potrebni posebni, skupi alati, no sada to radi Veeam Explorer for Microsoft SharePoint, koji će biti besplatna komponenta  u slijedećem izdanju paketa Veeam BackupFree Edition i Veeam Backup & Replication v7, koji izlaze u drugoj polovici ove godine.


PALO ALTO, Calif., March 20, 2013

VMware - Horizon View pretvara stare desktopove u uslugu

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) stvara privatni oblak za upravljanje desktopovima širom svijeta, za tvrtku koja je u stanju velikog i brzog rasta

VMware je objavio da je tvrtka Sutherland Global Services, globalni pružatelj outsourcing usluga za poslovne procese, sa sjedištem u SAD, uvela 10.000 'sjedala' softvera VMware Horizon View Business Process Desktop i tako stvorila privatni oblak koji će posluživati njihove djelatnike širom svijeta. S više od 30.000 zaposlenika u 30 gradova i 10 zemalja, virtualizacija desktopova je omogućila da Sutherland Global Services pretvori svoje tradicionalne desktopove u servis koji jamči visoku dostupnost, sigurnost podataka i fleksibilnu desktop infrastrukturu koja može lako raditi i mijenjati se.

Virtualizirana infrastruktura u Sutherlandu je orkestrirana za skalabilnost, sezonske varijacije u količini posla, pokretnost poslova, sigurni oporavak, poštivanje propisa i geografsku ekspanziju.

Kao dio paketa VMware Horizon, VMware Horizon View pretvara tradicionalna fizička PC računala u centralizirane i upravljane informatičke servise s virtualnim radnim prostorom. Time se poboljšava kontrola nad sustavom i fleksibilnije usluge za korisnike, administraciju i servise.

VMware Horizon View, izgrađen na VMware vSphere je najpopularnija virtualizcijska platforma.


PALO ALTO, Calif., March 19, 2013

Autonomy - optimizacija uzimanja sigurnosnih kopija i oporavka podataka za integralni zdravstveni sustav Maricopa

Sustav bolnica u Arizoni uštedio 400.000,00 USD i smanjio vrijeme uzimanja sigurnosnih kopija sa 78 na 10 sati

Autonomy je objavio da je organizacija Maricopa Integrated Health System (MIHS) odabrala Data Protector i StoreOnce kao sustav za zaštitu podataka i njihov oporavak u slučaju katastrofa.

Sa sjedište u županiji Maricopa u Arizoni, MIHS godišnje prima 20.000 bolničkih i 350.000 ambulantnih pacijenata. MIHS je zatrpan ogromnim količinama podataka, koje treba zaštititi, osigurati njihovo korištenje, te poštivanje zakonskih propisa o njihovoj sigurnosti, koji zahtijevaju da se kopije podataka čuvaju na drugim lokacijama. Uz pomoć proizvoda Data Protector i StoreOnce, MIHS sada može optimizirati svoje procese za uzimanje sigurnosnih kopija i oporavak i biti sigurni da poštuju propise.

U MIHS-u su ustanovili da je jeftinije uvesti dvije kopije StoreOnce rješenja - jednu u glavnom data centru ,a drugu u udaljenom centru za slučaj katastrofe, nego proširivati rješenje koje su ranije koristili. Time su odmah uštedjeli 400.000,00 USD.

Osim novčanih ušteda, uporabom softvera StoreOnce za de-duplikaciju postignuto je i dramatično skraćenje vremena potrebnog da se uzmu sigurnosne kopije. Umjesto 78 sati, uzimanje kompletne kopije sada traje svega 10 sati.

Rješenje StoreOnce također zahtijeva i manje prostora za opremu i troši manje energije, pa su ostvarene i značajne uštede na tom polju.

Data Protector koristi Autonomyev IDOL (Intelligent Data Operating Layer), koji korisnicima omogućava uporabu rješenja za zaštitu podataka koje podacima upravlja na osnovu smisla koji se u njima krije.


Irvine, CA, March 20, 2013

Kofax - automatizacija urudžbenog zapisnika za vodeću međunarodnu energetsku tvrtku

Softver ubrzava obradu i smanjuje troškove

Kofax je objavio da je jedna vodeća međunarodna tvrtka koja se bavi naftom i plinom odabrala Kofaxovo rješenje za automatizaciju urudžbenog zapisnika.

Energetska kompanija koristi Kofax Mailroom Automation za prihvat i obradu više od 200.000 faktura, obračuna troškova i ostalih financijskih dokumenata koji godišnje dolaze iz osam zemalja.

Paket Kofax Mailroom Automation pretvara tradicionalni proces za ručnu obradu velike količine ulaznih dokumenata na papiru u sustav za digitalni prihvat i usmjeravanje slika i informacija, čime se povećava točnost, ubrzava obrada i štedi na troškovima rada. Pomoću Kofax Mailroom Automationa, iterativne obrade i korekcije koje su trajale danima i tjednima se svode na minute.


Irvine, CA March 27, 2013

Kofax - vodeći američki pružatelj zdravstvenog osiguranja uvodi Kofaxov softver za bržu obradu zahtjeva za naknadu troškova

Kofax  je objavio da je jedan od vodećih američki pružatelja usluga zdravstvenog osiguranja uvodi Kofaxov softver za obradu zahtjeva za naknadu troškova zdravstvenih usluga. Kofaxovo rješenje će osigurati viši nivo usluga, te kroz automatizaciju smanjiti troškove obrade otprilike 50 milijuna zahtjeva godišnje.

Prema jednoj nedavno objavljenoj studiji, rukovoditelji informatičkih službi u organizacijama koje se bave zdravstvenim osiguranjem smatra da tehnologija koju koriste za obradu zahtjeva radi slabo ili vrlo slabo. Istraživanje je također pokazalo da 25 % osiguravatelja bilo u procesu zamjene svojih rješenja za obradu zahtjeva ili to kani učiniti tijekom godine 2013.

Organizacije koje se bave zdravstvenom mogu pomoću Kofaxovog softvera automatizirati obrade tako da prihvate sve relevantne informacije u točki njihovog nastanka, koristeći Point of Origination.


Waterloo, ON - 2013-03-19

OpenText - najnovija verzija rješenja Employee File Management for SAP donosi potporu za rad u oblaku i na vlastitoj lokaciji

Prva mobilna aplikacija za EFM se uklapa u rješenja za faktore uspjeha, povećava učinkovitost, smanjuje troškove i pomaže pri poštivanju propisa

OpenText, vodeća tvrtka za upravljanje korporacijskim informacijama je objavila značajna proširenja za svoj softver za upravljanje datotekama zaposlenika (EFM - Employee File Management) za uporabu sa SAP rješenjima. Dodatna funkcionalnost omogućava kadrovskim službama da rade na novim razinama brzine i učinkovitosti.

Novi OpenTextov EFM 4.0 se uklapa u SAP-ova rješenja za faktore uspjeha (SuccessFactors), putem novog sučelja za priključak na oblake. OpenText EFM 4.0 sada sadrži i mobilnu aplikaciju koja poslovnim korisnicima daje pristup do datoteka s podacima o zaposlenicima, s bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme.


REDMOND, Wash. — March 20, 2013

Microsoft - opće dostupni Windows Embedded 8

Microsoft je pokrenuo on-line resurs "getwindowsembedded8.com" za korporacije i proizvođače opreme

Microsoft je objavio početak isporuka obitelji operacijskih sustava Windows Embedded 8. Time se tehnologija Windows 8 proširuje na široki spektar tzv. 'rubnih' uređaja (edge devices). Windows Embedded 8 osigurava platformu za prihvat, analizu i djelovanje na osnovu vrijednih podataka.

Uređaji koji se koriste na rubu korporacijskih mreža povezanih na integrirani Microsoftov softver i servise poboljšavaju pristup do podataka, poboljšavaju performanse i sigurnost poslovnih aplikacija.

Za proizvođače opreme (OEM - original equipment manufacturers) i pisce softvera, Windows Embedded 8 donosi snagu, prepoznatljivost i pouzdanost operacijskog sustava Windows i tako omogućava izradu naprednih komercijalnih uređaja.

Osim softvera, Web stranice http://www.getwindowsembedded8.com sadrže i seriju video snimki panel diskusija i ostalih resursa koji pomažu izradu inteligentnih sustava koji koriste Windows Embedded 8. Video materijali posebno pokrivaju sektor zdravstvene skrbi, maloprodaje i proizvodnje, te jedinstvene potrebe specijaliziranih uređaja kao što su kiosci i panoi, digitalni znakovi i POS terminali.


Kawasaki, Japan, March 18, 2013

Fujitsu Laboratories - monitor za puls pomoću praćenja slika lica

Izmjeri puls za svega pet sekundi, koristeći kameru ugrađenu u PC ili pametni telefon, omogućava stalno praćenje zdravstvenog stanja

Fujitsu Laboratories su objavili da su razvili tehnologiju za mjerenje pulsa pomoću kamere ugrađene u pametni telefon, PC ili tablet računalo.

Tehnologija mjeri varijacije u sjajnosti lica osobe, nastale zbog protoka krvi. Osnova je karakteristika hemoglobina u krvi da apsorbira zeleno svijetlo. Puls se može, bez uporabe specijaliziranog hardvera, izmjeriti tako da se kamera usmjeri na lice i zadrži u tom položaju svega pet sekundi. Tehnologija će sama automatski izabrati trenutak kada su tijelo i lice osobe relativno mirni, tako da slučajne kretnje ne utječu na mjerenje. Ova tehnologija može poslužiti u razne svrhe, od praćenja i održavanja dobrog zdravstvenog stanja, do sigurnosnih aplikacija.


04.03.13 – 17.03.13


SUNNYVALE, Calif., — March 07, 2013

NetApp - IDC proglasio NetApp Data ONTAP kao Br. 1 operacijski sustav za pohranu

Clustered Data ONTAP se oslanja na 20 godina inovacija kako bi korisnicima pružio neograničene mogućnosti proširenja, efikasnost u radu i neprekidani rad

NetApp je objavio da je analitičarska kuća IDC ocijenila NetApp Data ONTAP kao Br. 1 operacijski sustav za pohranu za kalendarsku godinu 2012, za tržište otvorenih sustava za pohranu na diskove. IDC-ova metoda ocjenjivanja mjeri vrijednost svjetskog tržišta sustava za pohranu na diskove prema prihodima i novim isporukama, svrstano po operacijskim sustavima koje koriste. Data ONTAP je osvojio prvo mjesto u obje kategorije, pošto je godinu 2012 završio s 15,8 % udjela u ukupnim prihodima tržišta i 21,4 % isporučenih kapaciteta.

Oslanjajući se na više od 20 godina inovacija, Data ONTAP se razvio da ispuni promjenjive potrebe korisnika i pomogne im da postignu poslovne uspjehe. Clustered Data ONTAP, najnovija verzija Data ONTAPa, je kombinacija najbogatijeg kompleta mogućnosti za upravljanje podacima s klasterima koji omogućavaju neograničeno proširenje kapaciteta, efikasnosti rada, te neprekidnog rada.


SUNNYVALE, Calif., — March 06, 2013

NetApp - nova platforma za pohranu iz E-serije, značajno ubrzava uvođenje Big Data i HPC aplikacija

Novi E5500 donosi vrhunske performanse, poboljšanu skalabilnost, gustoću pohrane i vrijeme dostupnost, što vodi do manjih troškova

NetApp je objavio novi model NetApp E5500, koji donosi vodeće performanse, učinkovitost i pouzdanost potrebne za big data i high-performance computing (HPC) aplikacije. NetApp E5500 je najnoviji model u NetApp E-seriji platformi i predstavlja temelje za sustave visoke dostupnosti, visokog kapaciteta i velike količine poslova.

Korisnici aplikacija za 'Velike podatke' (Big data) i računalstvo visokih performansi (HPC - high-performance computing) trebaju infrastrukturu koja osigurava brzinu, mogućnost proširenja i troškovnu učinkovitost. Kao sedma generacija platformi iz E-serije E5500 se odlikuje modularnom skalabilnosti i dokazanom pouzdanošću ranijih generacija, a donosi novu razinu performansi, učinkovitosti i pouzdanosti. Uz robusnu arhitekturu visokih performansi, poboljšanom gustoćom pohrane i dodatnim proširenjima potpore, najnoviji E5500 kontroler osigurava platformu koja donosi odgovore na izazove brzine, skale i pouzdanosti potrebne za big data i HPC obrade, uz ekonomičnu cijenu.


SUNNYVALE, Calif. — March 05, 2013

NetApp - kako je Revlon pojednostavio rad informatike prijelazom na agilnu podatkovnu infrastrukturu

NetAppove Flash i Cloud tehnologije pomogle Revlonu da zauzda 3,6 PB velikih podataka

NetApp je objavio svoju ulogu u transformaciji informatike u Revlonu. Vodeći svjetski proizvođač kozmetičkih proizvoda je povećao jednostavnost, agilnost i troškovnu učinkovitost na svim razinama svog poslovanja, koristeći NetAppova rješenja za pohranu.

Revlon proizvodi i distribuira milijune kozmetičkih proizvoda u više od 100 zemalja na šest kontinenata, pri čemu nastaju ogromne količine podataka. Koristeći NetAppova rješenja, Revlon je uspješno uveo privatni oblak koji je povećao agilnost i tvrtki olakšao prilagodbu stalno rastućim zahtjevima kupaca. NetApp je pomogao Revlonu da zauzda svoje 'velike podatke' (Big Data) i pretvori 3,6 PB podataka koji su bili teret u pokretač poslovanja.

·   Revlonova privatna cloud infrastruktura sadrži više od 500 aplikacija u virtualiziranom okolišu, koje osiguravaju potporu za preko 15.000 automatiziranih selidbi aplikacija mjesečno. NetApp osigurava neprekidani rad u 99,9999 % vremena.

·   Revlon je smanjio troškove za energiju u data centru za 72 %, potrebni prostor smanjio za više od 5 0%.

·   Uz novonastalu agilnost, Revlon je povećao propusnost projekta za 425 % u odnosu na godinu 2007, smanjio vrijeme uvođenja za 70 %, i završio 99,6 % svih projekata u okviru planiranih troškova i na vrijeme.

·   Revlon koristi NetApp za održavanje poslovanja tako da poslovne procese premješta po oblaku prema trenutnim potrebama. To se pokazalo vrlo korisnim ove zime kada je zbog oluje Revlon bio prisiljen premještati podatke iz jednog svog data centra u drugi. Cijeli posao je obavio jedan jedini zaposlenik, u roku od jednog sata.

·   Revlon je izgradio novi model za korištenje i organizaciju količine od 3,6 PB podataka koji se kreiraju prateći razne aktivnosti u okviru tvrtke.

·   Revlon trenutno testira NetApp Flash Accel i ostvario je značajna poboljšanja efikasnosti i performansi, bez većih investicija u hardver.


SUNNYVALE, Calif., — March 04, 2013

NetApp - MEDITECH certifikat za NetApp, za bolju zaštitu i optimalni rad bolničkih sustava

Novi MEDITECH certifikat za NetApp FAS Storage korisnicima znači bolji pristup do podataka, veću integraciju i manje troškove

NetApp je objavio da je MEDITECH, vodeći isporučitelj sustava za elektroničke zapise vezane za zdravstvo (EHR - electronic health records), za potrebe svojih EHR sustava certificirao NetApp FAS pohranu. Ta novost je posebno važna za brojne korisnike koji koriste NetAppova rješenja za korporacijske svrhe, a koji će sada imati mogućnosti konsolidirati arhitekture i ranije sustave za pohranu i ostvariti veću učinkovitost i jednostavnost rada.

Zdravstvene organizacije su sve više ovisne o svojim elektroničkim zdravstvenim zapisima o kojima ovisi kvaliteta skrbi koju pružaju. Zbog toga je dostupnost tih sustava od ključne važnosti. Korisnici trebaju zaštitu od ispada sustava i automatizirano uzimanje sigurnosnih kopija i rekonstrukciju. NetApp

Medical Information Technology, Inc. (MEDITECH) nudi sveobuhvatni i integrirani EHR sustav projektiran da pomogne organizacijama koje pružaju zdravstvenu skrb. Rješenja povećavaju sigurnost pacijenata, optimiziraju procese, to poboljšavaju komuniciranje između odjela i ekipa koje pružaju skrb.


Munich/Hanover, March 05, 2013

Fujitsu - PRIMERGY CX420 klaster server platforma za manje i srednje korisnike

Novi klaster server radi čim se izvadi iz kutije i osigurava višu razinu dostupnosti informatičkih sustava. Klaster tehnologija za Fujitsu PRIMERGY CX420 štiti poslovno kritične aplikacije. Priuštiva cijena i jednostavnost rada su savršeni za korisnike koji imaju ograničena sredstva i ekspertizu.

Fujitsu je na sajmu CeBIT objavio novo rješenje čiji je cilj malim i srednjim korisnicima pružiti pouzdanje u njihova informatička rješenja, sustav Fujitsu PRIMERGY CX420 koji donosi jednostavniju tehnologiju klasteriranja, povećanu dostupnost i zaštitu kontinuiteta poslovanja i u slučajevima kvarova na informatičkim sustavima.

Do sada je tehnologija koja jamči veliku dostupnost bila preskupa i pre-komplicirana da bi si ju mogli priuštiti i manji korisnici. Novi Fujitsu PRMERGY CX420 dvo-čvorni klaster server je projektiran tako da visoka dostupnost postane priuštiva i korisnicima s ograničenim budžetom i ekspertizom. Sustav je jednostavan za uporabu kao obični server, no ima dodatne ugrađene mogućnosti za nastavak rada i u slučaju kvarova.

PRIMERGY CX420 S1 je dual-node klaster server platforma, što znači da se sastoji od dva pojedinačna PRIMERGY CX272 S1 server čvora, smještenih jedan do drugoga u istoj jedinici. Sustav koristi mogućnosti za visoku dostupnost sadržane u Microsoft Windows Server 2012 i omogućava klasteriranje na cjenovnoj razini nižoj nego ikad do sada. Ako dođe do kvara na jednom od dva čvora u klasteru, sustav za automatski oporavak će automatski prebaciti posao na preostali čvor, koji će punu funkcionalnost dosegnuti već za nekoliko minuta. Ovaj proces se zove 'failover' i premda ne osigurava neprekidani rad u slučaju kvara, ipak neplanirane ispade i ometanje usluge svodi na minimum.

Fujitsu PRIMERGY CX420 je spreman za rad čim se izvadi iz kutije i isporučuje se s dovoljno zajedničkog prostora za internu pohranu, što znači da dodatni kapaciteti za vanjsku pohranu obično nisu potrebni. Komplicirani kontroleri za jedinice RAID diskova su zamijenjeni jednostavnijim i jeftinijim serijski priključenim SCSI (Serial Attached SCSI) kontrolerima vezanima na a Host Bus adapter, a ugrađena ‘Storage Spaces’ funkcionalnost u Windows Serveru 2012 također omogućava primjenu jeftinijeg rješenja.


Munich, March 11, 2013

Fujitsu - virtualizirani uređaj spreman za rad za SAP HANA

Vrtualizirani Fujitsu Power Appliance for SAP HANA omogućava brže testiranje projekata ; simultano testiranje većeg broja scenarija omogućava brže uvođenje i optimizirana rješenja

Fujitsu je objavio certificirani, za uporabu spreman virtualizirani uređaj za SAP HANA platforme koji će poslužiti za testiranje i razvoj rješenja. Potpuno virtualizirani Fujitsu Power Appliance omogućava brži razvoj i testiranje SAP HANA aplikacija.

Fujitsu nudi uređaj koji osigurava kompletni okoliš za testiranje i razvoj koristeći VMware vSphere® zasnovan na standardnom Fujitsu PRIMERGY RX600 S6 rack serveru. Ovaj virtualizirani uređaj je najnoviji proizvod kojeg nudi Fujitsu za uporabu korisnika SAP sustava.

Virtualizirani Fujitsu Power Appliance za SAP HANA je zasnovan na Fujitsu PRIMERGY RX600 S6 single-node rack serveru (512 GB glavne memorije, 4 CPU utora, Intel E7-4870 10C/20T), s pred-instaliranim softverom, uključivši SLES 11 pretplatu za SAP aplikacije, SAP HANA softver i VMware vSphere 5.1. Uređaj je optimiziran za primjenu u okolišima za testiranje i razvoj, a ne za proizvodni rad.


Munich/Hanover, March 05, 2013

Fujitsu - nova vrhunska notebook računala za poslovne korisnike

Nova obitelj računala je predstavljena na CeBITu. Notebookovi su predviđeni za zahtjevne korisnike i rukovoditelje informatičkih službi. Pomoću linije LIFEBOOK E kompanije mogu smanjiti i životni ciklus i troškove nabave. Bez kompromisa u vezi s upravljanjem korporacijskom mobilnosti.

Fujitsu je objavio novu liniju obitelji LIFEBOOK E poslovnih notebook računala, predviđenih za optimalnu mobilnost korporacijskih korisnika. Računala se odlikuju stilom i malom težinom i idealna su za zahtjevne poslovne korisnike. LIFEBOOK E linija je predstavljena na sajmu CeBIT u Hanoveru, Njemačka.

Objavljena su tri nova modela:

·   LIFEBOOK E733, s ekranom od 33,8 cm (13,3 inča), težine 1,7 kg

·   LIFEBOOK E743, s ekranom od 35,6 cm (14 inča), težine 1,9 kg

·   LIFEBOOK E753, s ekranom od 39,6 cm (15,6 inča), težine 2,1 kg


BAAR, Switzerland, March 5, 2013

Veeam - pomoću zaštite podataka projektirane za virtualizaciju savladana ograničenja fizičkih sigurnosnih kopija

Veeam pokrenuo kampanju da organizacijama pomogne prijelaz na modemsku zaštitu podataka

Veeam Software je objavio novu kampanju koja će pomoći organizacijama da prijeđu na rješenje Modern Data Protection. Veeamov Modem Data Protection je snažno i ekonomično rješenje projektirano za virtualizaciju.

Većina alata za sigurnosne kopije je izgrađena za fizičke okoliše, što o0graničava mogućnosti njihove uporabe u virtualnom okolišu. Na primjer, neki od naknadno prilagođenih alata ne znaju koristiti virtualni okoliš za verifikaciju sigurnosnih kopija, a za granularni oporavak i slične važne funkcije su im potrebni i agenti u virtualnim mašinama.

Veeam Backup & Replication rješava te izazove na ekonomični i lako uporabljiv način.


NEW YORK, March 13, 2013

VMware - objavljene osnove korporacijske strategije, inovacije za softverski definirane data centre, hibridne oblake i za rad krajnjih korisnika

Tvrtka će proširiti poslove na polju hibridnih oblaka novim servisima

VMware je objavio osnove korporacijske strategije, te detalje o planovima za softverski definirane data centre, hibridne oblake i mogućnosti za rad krajnjih korisnika. 

Tijekom godine 2013, VMwareovi prioriteti rasta će biti na tri područja: 

Softverski definirani data centar
VMware će proširiti prednosti virtualizacije na sve aktivnosti u data centru – mreže, sigurnost, pohrana i upravljanje. Tvrtka namjerava stopiti proizvode VMware vCloud Networking i Security s  virtualizacijskom platformom Nicira Network Virtualization Platform (NVP) u jedinstvenu obitelj proizvoda zasnovanu na zajedničkoj tehnologiji, pod nazivom VMware NSX.

Hibridni oblak
VMware namjerava proširiti softverski definirani data centar sa hibridnim cloud servisom koji će korisnicima omogućiti da uživaju u prednostima javnog oblaka bez izmjena u njihovim aplikacijama, no koristeći model za zajedničko upravljanje, orkestraciju, umrežavanje i sigurnost. 

Era višestrukih uređaja
VMware pomaže korisnicima da spoje krajnje korisnike s njihovim podacima, aplikacijama i desktopovima pomoću novo objavljenog paketa VMware Horizon Suite.


London, March 7, 2013

Fujitsu - skeniranje u proces - skeniranje s Fujitsu ScanSnap N1800 skenera direktno u tok posla

ABBYY integrirao Fujitsuov mrežni skener ScanSnap N1800 u ABBYY FlexiCapture, da omogući skeniranje direktno u poslovne procese ; Objavljena su dva Scan-to-Process rješenja - za fakture i osobne dokumente

Fujitsu je objavio da će poslovne organizacije koje koriste Fujitsuove ScanSnap N1800 mrežne skenere moći primijeniti koncept "Scan-to-Process" i integrirati papirnate dokumente direktno u digitalizirane poslovne procese. Tvrtka specijalizirana za prepoznavanje dokumenata i prihvat podataka, ABBYY Europe razvija i uskoro će predstaviti konektor za Fujitsu mrežni skener koji korisnicima omogućava ubacivanje poslovnih dokumenata u poslovne procese. Povezivanje umreženih skenera na ABBYY-ev FlexiCapture korporacijsku platformu za prihvat osigurava tehničku osnovicu za prototipove rješenja pomoću kojih će korisnici moći učitavati fakture direktno u tokove posla i dokumente vezane uz osoblje u procese za praćenje prisutnosti djelatnika.


Irvine, Calif., March 12, 2013

Kofax - rješenje za početni prihvat kupaca

Kofax Customer Onboarding bitno mijenja i pojednostavljuje prve korake u poslovnim procesima za obradu odnosa s kupcima.

Kofax je objavio Kofax Customer Onboarding, softversko rješenje koje kombinira Kofaxove mogućnosti za prihvat, upravljanje procesima, analitiku i mobilne aplikacije. Aplikacije u vezu s kupcima i njima pridružena dokumentacija mogu vršiti prihvat podataka iz bilo kojeg izvora, uključivši mobilne uređaje, Internet portale, stolne skenere i višenamjenske uređaje na mjestu nastanka informacija (Point of Origination).


Irvine, CA, March 12, 2013

Kofax - nove mogućnosti za vađenje sadržaja iz ne-strukturiranih dokumenata

Softver omogućava veću automatizaciju poslovnih procesa za obradu informacija

Kofax je predstavio novu verziju paketa Kofax Transformation Modules 6.0 (KTM). KTM 6.0 sada donosi sveobuhvatno rješenje za "obradu bez dodirivanja" (Touchless Processing)  koje automatski klasificira, odvaja i vadi sadržaje iz bilo kojeg tipa dokumenata, uključivši strukturirane, djelomično strukturirane i ne-strukturirane dokumente.

KTM 6.0 može obrađivati ne-strukturirane dokumente kao što su razni tipovi ugovora, korespondencija, medicinski izvještaji i mnogi drugi tipovi dokumenata koje je ranije trebalo analizirati o obrađivati ručno.

Sustav radi tako da korisnici označe razne informacije u nekoliko tipova dokumenata koji mogu poslužiti kao uzorak, a zatim se primjene tehnike za samo-učenje koje će s vremenom omogućiti potpuno automatiziranu obradu i vađenje informacija.

Na primjer, ako uzmemo ugovor o najmu, on će sadržavati podatke o najmodavcu i najmoprimcu, datum sklapanja, datum početka najma, rokove najma, opciju produženja najma, osnovnu najamninu i mehanizme za povećanje iznosa najamnine, imena osoba odgovornih za održavanje predmeta najma, troškove eksploatacije i slične informacije koje ovise o kontekstu.


Irvine, CA March 13, 2013

Kofax - rješenje za mobilni prihvat za vozačke dozvole

Omogućava prihvat slika i podataka, uz manji rizik prevara

Kofax je objavio rješenje "Kofax Mobile Capture for Driver Licenses". Rješenje omogućava prihvat podataka i slika s američkih vozačkih dozvola i tako osigurava dokaz identiteta i smanjuje rizik od prijevara.

Kofax Mobile Capture for Driver Licenses omogućava primjenu mobilnih aplikacija u kojima se koriste kamere na mobitelima i ostalim pokretnim uređajima za prihvat slika i podataka s vozačkih dozvola. Snimka dozvole se usavrši i obradi, iz nje se izvade podaci, no iz sigurnosnih razloga, na mobilnom uređaju se ne pohranjuju izvađeni podaci i slika same dozvole - to se odmah šalje dalje na obradu.

Pošto su u SAD (vozačke dozvole, pored putovnica, jedini službeni dokumenti sa slikom koji mogu poslužiti za identifikaciju, Kofax Mobile Capture for Driver Licenses je idealno rješenje za organizacije koje pružaju financijske usluge, osiguranje, organe uprave i zdravstvene službe. Organizacije više neće morati ručno unositi podatke, a podaci se mogu koristiti i da se korisniku odmah pošalje potvrda da je zahtjev zaprimljen, ili koji je status ponude ili da je pokrenut odštetni zahtjev.

Kofax Mobile Capture for Driver Licenses je trenutno prilagođen američkim vozačkim dozvolama, no vrlo lako se može proširiti da dobije i potporu za dokumente iz bilo koje zemlje.

Kofax Mobile Capture for Driver Licenses koristi podatke skinute s dozvole, GPS i ostale informacije koje može prikupiti uređaj, što sve smanjuje rizik od prijevara, a lako će se uklopiti i u standardne sigurnosne provjere koje primjenjuje korisnikova organizacija.


Irvine, CA March 5, 2013

Kofax - vodeći pružatelj usluga zdravstvenog osiguranja proširuje sustav za obradu zahtjeva za naknade troškova liječenja

Softver smanjuje troškove i ubrzava isplatu po zahtjevima

Kofax je objavio da je jedan od vodećih nacionalnih pružatelja usluga zdravstvenog osiguranja proširio svoja postojeća Kofax rješenja kako bi poboljšao učinkovitost i obradio veće količine zahtjeva za naknadu zdravstvenih troškova.

Korisnik će koristiti dodatni Kofaxov softver da bi obradio povećanu količinu dokumenata - njih oko 24 milijuna godišnje, te ostale dokumentacije u količini od 12 milijuna godišnje.


IRVINE, CA, March 4, 2013

Kofax - nacionalna državna agencija u Zapadnoj Europi odabrala Kofaxova rješenja za veliki projekt

Vrijednost ugovora prelazi 4,8 milijuna USD

Kofax je objavio da je jedna nacionalna državna agencija u Zapadnoj Europi odabrala Kofaxova rješenja za jedan veliki projekt. Vrijednost ugovora prelazi 4,8 milijuna USD.

Korisnik, velika agencija za socijalne usluge, je odgovoran za upravljanje socijalnom pomoći koja se isplaćuju građanima, godišnje prima preko dvije milijarde dokumenata. Kofaxovo rješenje će korisniku omogućiti da automatski prihvati slike dokumenata i podatke iz njih, kako bi se lakše arhivirali i kako bi ih djelatnici lakše koristili. Rješenje će ubrzati obradu i smanjiti troškove rada i broj grešaka.


Waterloo, ON - 2013-03-13

OpenText - OpenText Archive , zajednička arhiva za sve tipove korporacijskih informacija

Organizacije mogu na ekonomični način upravljati sve većim količinama podataka i rastućim zahtjevima propisa o zaštiti informacija

OpenText je objavio početak isporuka softvera OpenText Archive, sveobuhvatnog rješenja za arhiviranje korporacijskih informacija na jednom jedinstvenom, skalabilnom repozitoriju, kojim se lakše upravlja i koji radi uz manje troškova.

OpenText Archive je integriran u praktički sve OpenTextove proizvode, uključivši SAP Archiving, Content Server, Email Management, File System Archiving, Application Governance i Archiving for SharePoint, Web Experience Management, Media Management, Tempo Box, Tempo Social, Customer Communication Management, MBPM, Case 360, RightFax, te eDOCS. Povrh toga, OpenText Archive omogućava integraciju bilo koje druge aplikacije putem Web servisa i objavljenih API-a.

Karakteristike novog rješenja:

·   Jedan dokument se čuva samo jednom, pomoću tehnike SIA (single-instance archiving) koja može značajno smanjiti prostor potreban za pohranu.

·   Da bi se uštedjelo na prostoru za pohranu, sadržaji se prije ispisivanja na medij za pohranu mogu komprimirati. Kompresija se može aktivirati za svaku pojedinu arhivu ili za određeni tip sadržaja.

·   OpenText Archive je korporacijski repozitorij za dugotrajno čuvanje informacija, na raznim uređajima za pohranu, prikladnim za potrebnu razinu pristupa. Mogu se koristiti zajednička pravila za pohranu na više razina. Pohrana je moguća na razne uređaje - na optičke medije, na diskove, na magnetske vrpce i na pohranu u oblaku.

OpenText Archive omogućuje da administratori precizno odrede tko ima pravo pristupa do kojih arhiviranih informacija.


18.02.13 – 03.03.13


SUNNYVALE, Calif., — February 19, 2013

NetApp - platforme iz FAS6200 serije za brži i učinkovitiji rad novih najvećih sustava za pohranu optimiziranih za Flash pohranu

FAS6200 platforme osiguravaju agilnu podatkovnu infrastrukturu, vrhunsku dostupnost, brže efekte i proširivanje bez ograničenja

NetApp je predstavio nekoliko najvećih modela sustava za pohranu - FAS/V6220, FAS6250, i FAS6290, koji su odgovor za zahtjevne potrebe za visokim performansama  i kapacitetima. Optimizirane za NetAppov vodeći flash portfelj, FAS6200 platforme i povezana ponuda iz V-serije uklanjaju potrebu za kompromisima kada organizacije vrednuju svoje informatičke i poslovne imperative.

Najbitnije novosti su:

·   Serija FAS/V6200 je ažurirana da pruži poboljšane performanse i vrijednost za korisnike kroz dokazanu platformu za poslovno kritične aplikacije.

·   S ovom najavom NetApp jača korporacijske performanse i za SAN i za NAS sustave.

·   Svi modeli imaju potporu za flash proizvode, što povećava broj IOPS-a za više od 80 % i smanjuje latentnost za do 90 %.

·   FAS i V-Series platforme su projektirane za dostupnost od 99,999 % ili veću, a koriste Data ONTAP klaster za neprekidani rad čak i ako se uvodi nadogradnja sustava.

·   Ovi novi korporacijski sustavi organizacijama daju agilnost da brzo i učinkovito reagiraju na promjene potreba, te pružaju mogućnost proširenja kapaciteta  do preko 65 PB.

NetApp je također objavio i novi NetApp EF540 flash array i predstavio namjenski projektiranu liniju FlashRay proizvoda.


SUNNYVALE, Calif., — February 19, 2013

NetApp - proširen portfelj Flash proizvoda, a time i vodeće mjesto na polju korporacijske Flash pohrane

Predstavljen novi EF540 Flash Array i najavljena nova namjenska FlashRay arhitektura za proizvode koji će činiti iduću generaciju korporacijske infrastrukture

NetApp je objavio početak isporuka EF540 potpuno flash arraya namijenjenog najzahtjevnijim korporacijskih aplikacija, te najavio arhitekturu za svoj novu, namjensku FlashRay obitelj proizvoda, koja će omogućiti velika proširenja i povećanje učinkovitosti pohrane i puno iskorištenje mogućnosti potpuno flash array uređaja. Novi proizvodi proširuju NetAppov portfelj korporacijskih flash proizvoda.

NetApp ima najjači i najširi portfelj flash proizvoda, a kompletna linija proizvoda sadrži tehnologije za inteligentni caching Flash Cache, Flash Pool, i Flash Accel. Novi EF540 flash array i obitelj FlashRay proizvoda koja je u pripremi osiguravaju fleksibilnost i izbor, te maksimiziraju vrijednost flash tehnologije. Do danas je NetApp uveo flash sustave za pohranu kapaciteta većeg od 36 PB.

EF540, je sagrađen na provjerenom operacijskom sustavu SANtricity i prvi je flash array koji nudi kombinaciju konstantno ekstremnih performansi s visokom dostupnošću, pouzdanošću, mogućnosti za upravljanje i potporu širom svijeta. Projektiran za zahtjevne aplikacije, EF540 daje preko 300.000 IOPS i pristup podacima kraći od milisekunde, na visoko dostupnoj, na kvarove otpornoj arhitekturi. Može eliminirati dodjelu prekomjernih resursa i značajno smanjiti troškove za prostor, napajanje i hlađenje. Poslovno kritične aplikacije s bazama podataka mogu raditi i do 500 % brže nego u klasičnim okolišima za pohranu.

EF540 posjeduje intuitivno upravljanje pohranom i napredne mogućnosti za podešavanje, što znači učinkovito upravljanje uz minimum truda.

Predstavivši FlashRay obitelj, NetApp je potvrdio svoj vodeći položaj na polju pohrane i upravljanja podacima jer je razvio novu, namjensku arhitekturu s potpuno flash pohranom.

NetApp je također objavio i tri nove platforme u okviru svoje FAS6200 obitelji sustava. FAS6220, FAS6250, i FAS6290 povećavaju performanse i vrijednost najvećih modela iz obitelji za najzahtjevnije poslove.


LAS VEGAS, Nev., — February 25, 2013

NetApp - Clustered Data ONTAP za non-stop rad paketa VMware vCloud Suite i VMware Horizon Suite

Suradnja VMwarea i NetAppa omogućava uzimanje sigurnosnih kopija na korporacijskom nivou i optimalno upravljanje za okoliše u oblacima i okoliše za krajnja korisnike

NetApp je objavio nova rješenja za i integraciju tehnologije koju spajaju prednosti operacijskog sustava za pohranu NetApp clustered Data ONTAP® s paketima VMware vCloud® Suite i VMware Horizon™ Suite. Zajedno, NetAppova i VMware nude integriranu cloud infrastrukturu i rješenja za mobilno računalstvo koja omogućavaju non-stop rad informatike, poboljšanu zaštitu podataka i lakše uvođenje infrastrukture.

Nova rješenja uključuju rješenja za pohranu NetApp Storage Solution for VMware vCloud Suite, i NetApp Storage Solution for VMware Horizon Suite. Oba rješenja su bila prikazana i demonstrirana na konferenciji VMware Partner Exchange održanoj u Las Vegasu, Nevada.

NetApp Storage Solution for VMware vCloud Suite omogućava korporacijama i pružateljima usluga da ponude zajedničku infrastrukturu za okoliše privatnih oblaka. Virtualizacijom fizičkog hardvera za pohranu, administratori pohrane mogu na zahtjev povećavati ili smanjivati resurse za pohranu, bez ometanja poslovanja. Rješenje je sazdano na Data ONTAP i donosi vodeće mogućnosti za pohranu i ugrađenu zaštitu podataka. Time se smanjuju ukupni troškovi, povećava dostupnost i ubrzava vrijeme uvođenja.

Pošto su djelatnici sve mobilniji, informatičari moraju u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu osigurati pristup do desktopova, aplikacija i podataka, te korisnicima omogućiti da zajednički koriste podatke na siguran način. NetApp Storage Solution for VMware Horizon Suite sadrži efikasnost pohrane i zaštitu podataka integriranu u VMware Horizon View™ 5.2 i VMware Horizon Workspace™ 1.0. To korisnicima desktopopova i podataka omogućava sigurnu pohranu i učinkovito sigurnosno kopiranje na a virtualiziranoj infrastrukturi sazdanoj na klasteriranom Data ONTAPu. Rješenje korisnicima omogućava uporabu NetApp FlexClone tehnologije za brzo uvođenje virtualnih desktopova, bolju skalabilnost i pojednostavljeno upravljanje računalnim okolišima krajnjih korisnika.

Nova potpora za paket VMware vCloud Suite uključuje:

·   NetApp Virtual Storage Console (VSC) proširenja za paket VMware vCloud
Nova proširenja i mogućnosti za paket VMware vCloud Suite nude jednostavne i bogate mogućnosti za uvođenje i upravljanje pohranom podataka u okviru NetApp sustava, uključivši i automatiziranu dodjelu resursa i kloniranje virtualnih mašina pomoću NetApp FlexClonea. VSC for VMware vCloud Suite 5.1 sadrži prošireni komplet API-a i proširenja za Microsoft Windows PowerShell koji ubrzavaju uvođenje vApp servisa.

·   NetApp Snap Creator for VMware vCloud Backup & Recovery
Softver NetApp Snap Creator™ omogućava integraciju sigurnosnog kopiranja i oporavka u okviru paketa VMware vCloud Suite 5.1, čime se štiti i VMware vCloud infrastruktura i aplikacije koje rade u okviru vAppsa. Snap Creator također sadrži proširene API-e i proširenje UI-a.

·   Potpora za Enhanced VMware vSphere® Storage API for Array Integration (VAAI)
Data ONTAP 8.1 ima proširenu VAAI potporu za VMware vCloud 5.1 i pruža veću skalabilnost, s API-ima koji pružaju i do 10 puta brže VM operacije, uključivši dodjelu resursa, kloniranje, sigurnosne kopije i migracije. Postoji i potpora za Fast Provisioning, mogućnost u okviru VMware vCloud Directora s NetApp FlexClone i hardverski ubrzanim NetApp Snapshot sigurnosnim kopiranjem.

New potpora za integraciju s paketom VMware Horizon Suite sadrži:

·   Expanded Data Protection for VMware Horizon Workspace
NetApp može osigurati zaštitu podataka pomoću sigurnosnih kopija na diskove za VMware Horizon Workspace, čime je sada osigurano konzistentno uzimanje sigurnosnih kopija i rekonstrukcija za Horizon Workspace. To se radi pomoću novog plug-ina Snap Creator. 

Proširena potpora za VMware Horizon View Composer API (VCAI):

·   NetApp će u okviru VMware Horizon View 5.2. ponuditi potporu za novi VMware Horizon View™ Composer API for Array Integration (VCAI). VCAI koristi NetAppove FlexClone volumene kako bi poboljšao skalabilnost i pojednostavio upravljanje. NetApp FlexClone volumeni se sada mogu kreirati preko VMware Horizon View sučelja za upravljanje.


PALO ALTO, Calif., Feb. 20, 2013

VMware - objavljen paket VMware Horizon Suite, sveobuhvatna platforma za mobilnu radnu snagu

VMware® Horizon Workspace™, VMware Horizon View™ i VMware Horizon Mirage™ osiguravaju virtualni radni prostor i jednostavniji rad za krajnje korisnike u eri u kojoj se redovno koristi više raznih uređaja

VMware je objavio VMware® Horizon Suite, sveobuhvatnu platformu za mobilnu radnu snagu koja će povezati krajnje korisnike s njihovim podacima, aplikacijama i desktopovima na bilo kojem uređaju, bez žrtvovanja informatičke sigurnosti i kontrole. Uz ažuriranja za VMware Horizon View i VMware Horizon Mirage, kao i novi proizvod, VMware Horizon Workspace, VMware Horizon Suite će omogućiti informatičkim organizacijama da svojim korisnicima pruže sigurni virtualni radni prostor kojim se lako upravlja i koji osigurava konzistentni i impresivni rad na svim vrstama uređaja.

VMware Horizon Suite na jednom mjestu okuplja vodeća VMwareova rješenja i tehnologije za virtualizaciju desktopova. VMware je osigurao potporu za mobilnu radnu snagu koja međusobno surađuje, uključivši Project Octopus, Project AppBlast, Project AppShift, VMware ThinApp, VMware Horizon Application Manager i VMware Horizon Mobile™ u jedno jedino, unificirano rješenje.

VMware je predstavio i Horizon Workspace, novi proizvod koji će pojednostaviti rad krajnjih korisnika i smanjiti troškove informatike tako da se kombiniraju podaci, aplikacije i desktopovi u jedan jedini, zbirni radni prostor, koji se može osigurati na bilo kojem uređaju.

Uz VMware Horizon Workspace, informatički administratori mogu podatke, aplikacije ili desktopove dodijeliti krajnjim korisnicima ili grupama korisnika, umjesto njihovim uređajima, pa će si krajnji korisnici tako moći sami dodijeliti potrebne korporacijske aplikacije i servise, bez kontaktiranja informatičke službe.

Pretvarajući tradicionalna fizička PC računala u centralno upravljane informatičke servise, VMware Horizon View 5.2 će isporučiti elastične desktop servise kao virtualni radni prostor za kompletnu kontrolu i fleksibilnost korisničkog rada, administracije i servisa. Novi pojednostavljeni pristup do udaljenih Horizon View desktopova koristeći bilo koji Web preglednik koji može koristiti HTML 5 će krajnjim korisnicima omogućiti pristup do njihovih virtualnih desktopova i aplikacija na bilo kojem uređaju, bez potrebe da se na njih prethodno instalira klijentski softver. Potpora za hardverski ubrzanu 3-D grafiku će omogućiti da grafički zahtjevne aplikacije rade van virtualnih desktopova, čime se otvara mogućnost primjene kompjuterski potpomognutog projektiranja (CAD - computer assisted design) i kompjuterski potpomognute proizvodnje (CAM - computer assisted manufacturing) preko virtualnog desktop sučelja. Na kraju, Horizon View 5.2 s Unityem nudi novo intuitivno, gestama-orijentirao sučelje koje će pretvoriti vaš mobilni Windows okoliš u okoliš prikladan za rad na tablet računalima.

VMware Horizon Mirage 4 osigurava optimalni rad krajnjih korisnika i on-line i off-line produktivnost uz niže troškove informatike i upravljanje desktop uređajima bez da ih se dodiruje. Horizon Mirage je višeslojno rješenje za upravljanje koje PC računalo dijeli u logičke slojeve kojima je vlasnik i kojima upravlja bilo informatička služba, bilo sam korisnik. Horizon Mirage 4 omogućava ažuriranje pojedinih slojeva bez ometanja ostalih slojeva, te tako održavanje podataka i aplikacija krajnjeg korisnika u ažurnom stanju. Integracija s VMware ThinApp za virtualizaciju aplikacija optimizira pakiranje aplikacija, što znači lakše migracije s jednih operacijskih sustava na druge i osigurava vraćanje  originalno stanje (roll-back) za slučaj kvarova ili katastrofa.

VMware i partneri nude i profesionalne konzultantske usluge za paket VMware Horizon koje korisnicima mogu ubrzati prijelaz na rad s više uređaja.


WOODCLIFF LAKE, N.J. – February 25, 2013

Syncsort - značajna proširenja za Apache Hadoop

Syncsort vodeća svjetska tvrtka na području visokih performansi i integracije podataka, je objavilo novu mogućnosti koja pojačava integraciju podataka i analitičke sposobnosti za Apache Hadoop.

Nova mogućnost je razvijena za Apache Hadoop 2.0.3-alpha i već ima potporu od vodećih Hadoop organizacija. Ključno poboljšanje je mogućnost uvođenja eksternog sortiranja u Hadoop MapReduce okviru, čime se ubrzava razvoj i uvođenje složenih ETL tokova i MapReduce poslova, bez dodatnog kodiranja i uz optimalno uklapanje u Hadoop.

Syncsort je i do sada surađivao s Apache Hadoop zajednicom na izradi proširenja i zakrpa, a to će raditi i ubuduće.


VMware Partner Exchange 2013, Las Vegas, NV, Feb. 25, 2013

Veeam - proširenja za sigurnosno kopiranje i oporavak za VMware vCloud Director

Nova Veeam-VMware integracija omogućuje slijedeći korak u virtualizaciji

Veeam Software, isporučitelj rješenja za upravljanje sigurnosnim kopiranjem, replikacijom i virtualizacijom za VMware vSphere i Microsoft Windows Server Hyper-V, objavio je da proširuje potporu za VMware vCloud Director.

 Veeamova proširena potpora za vCloud Director je još jedan od primjera kako se Veeam usklađuje s VMware tehnologijama i ilustrira vrijednost korištenja zaštite podataka napisane baš za virtualizaciju.

Nova integracija proširuje potporu za vCloud Director, koja trenutno sadrži mogućost sigurnosnog kopiranja i rekonstrukcije virtualnih mašina (VM-ova) kojima upravlja vCloud Director. Koristeći sučelje vCloud Director API, Veeam pokazuje vCloud Director infrastrukturu direktno u okviru Veeam Backup & Replication, kopira sve vApp meta-podatke i atribute, rekonstruira vApp-ove i VM-ove direktno u vCloud Director, te ima potporu za rekonstrukciju fast-provisioned VM-ova.

Nova funkcionalnost se oslanja na postojeću Veeamovu infrastrukturu za sigurnosno kopiranje i direktno se uklapa u postojeću Veeam backup konzolu. Radi se o gotovom rješenju koje ima puno potporu od Veeama, a mogu ga proširivati i korisnici i partneri.


Munich, February 28, 2013

Fujitsu - ETERNUS DX omogućuje najbrži prijenos podataka za poslovno kritične aplikacije

Fujitsu je optimizirao obitelj proizvoda za pohranu na disku ETERNUS DX S2, namijenjenu aplikacijama koje zahtijevaju najviše performanse. Fujitsu sada nudi najveću brzinu prijenosa potrebnu za poslove kao što je konsolidacija masivnih mreža za pohranu i virtualizaciju velikih servera. Fujitsu je prvi proizvođač koji je postignuo brzinu od 16 gigabita u sekundi preko optičkih kanala. Najveći model u obitelji, Fujitsu ETERNUS DX8700 je također prešao i dosadašnju granicu od jednog terabajta za cache.

Proizvodi Fujitsu ETERNUS DX S2 se isporučuju širom svijeta, kroz uobičajene kanale.


Barcelona / Munich, February 25, 2013

Fujitsu - robusno STYLISTIC korporacijsko tablet računalo, za rad bez obzira na vremenske uvjete

Polu-robusni Fujitsu STYLISTIC M702 tablet; otporan na vodu i prašinu; idealan za radnike na terenu, dovoljno otporan za rad na otvorenom, dovoljno tanak za nošenje

Fujitsu je predstavio željno očekivano tablet računalo STYLISTIC M702 na kongresu Mobile World u Barceloni. Radi se o polu robusnom Android uređaju projektiranom za rad u uvjetima gdje obična tablet računala ne mogu raditi zbog vlage ili prašine. Uređaj je jeftinija zamjena za potpuno oklopljeno notebook računalo.

Fujitsu STYLISTIC M702 je projektiran za profesionalce koji često rade van svoga ureda, kao što su arhitekti, ili procjenitelji šteta u osiguravajućim kućama. Vijek rada baterije mu je cijeli dan, a težina svega 590 g. Opremljeno je ugrađenim 4G i Wi-Fi vezama.

Za razliku od uređaja za široku potrošnju Fujitsu STYLISTIC M702 ima ugrađene mogućnosti za korporacijsku sigurnost i ima mogućnosti kao što su ugrađeni senzor za otiske prstiju, enkripciju diska, daljinsko praćenje mjesta gdje se uređaj nalazi. STYLISTIC M702 se isporučuje s pred-instaliranim uredskim aplikacijama i skenerom za dokumente pomoću visoko-kvalitetne kamere rezolucije od 8,1 MP, a opremljen je i kompletnom Virtual Desktop infrastrukturom.


Irvine, CA February 26, 2013

Kofax - aplikacija za mobilni prihvat za osiguravatelje vozila

Osiguranici mogu kontaktirati osiguravatelja s mjesta nezgode, a osiguravatelji imaju manje troškove i pružaju bolju uslugu svojim klijentima

Kofax je objavio aplikaciju Kofax Mobile Capture Auto Claims. To je kompletna aplikacija za pametni proces za obradu prve obavijest o šteti (FNOL - First Notice of Loss) za odštetne zahtjeve za vozila. Osiguranici mogu koristiti kamere u mobilnim uređajima za prihvat dokumenata i slika na mjestu nezgode, te odmah pokrenuti odštetni zahtjev kod svog osiguravatelja.

Mobilna aplikacija koristi Kofaxov softver za pametni prihvat koji osigurava najviši stupanj točnosti podataka i ostalih sadržaja, na potpuno automatizirani način, čime se ubrzava proces primanja i obrade odštetnih zahtjeva, smanjuju troškovi i broj izuzetaka, te se poboljšava usluga klijentima.


Irvine, CA February 20, 2013

Kofax - automatiziran proces obrade dobavljača za vodećeg globalnog proizvođača poljoprivrednih proizvoda

Kofax odabran zbog sposobnosti da se tijesno uklopi u vodeće knjigovodstvene pakete

Kofax je objavio da je jedan od vodećih proizvođača poljoprivrednih proizvoda investirao oko 1 milijun USD u Kofaxov softver i usluge kako bi automatizirao  svoje procese za obradu salda kontija dobavljača.

Korisnik će koristiti Kofaxov softver da automatizira obradu više od 300.000 ulaznih faktura godišnje. Ključni zahtjev je bio da se sustav za prihvat tijesno uklopi i u SAP i u IBM Maximo postojeće knjigovodstvene sustave korisnika. Kofax je odabran zbog ugrađene real-time integracije sa SAP-om; svojih unaprijed razvijenih standardnih tokova poslova; vodeće tehnologije za prihvat dokumenata i podataka; napredne analitike za upravljanje gotovinom; te fleksibilnosti da se uklopi i integrira u višestruke sustave za upravljanje korporacijskim resursima (ERP - Enterproise Resource Planning).

Korisnik će uvesti slijedeće Kofaxove proizvode:

Kofax MarkView for Accounts Payable je aplikacija za automatizaciju financijskih procese u okviru sustava za praćenje isplata. Automatizira prijem i prihvat papirnatih i elektroničkih faktura, vadi podatke i usavršava ih, te upravlja tijekovima poslova za obradu transakcija za obradu izuzetaka i kroz proces odobravanja isplata. Znatno skraćuje vremena takvih obrada i optimizira kontrolu procesa i upravljanje tijekom gotovine.

Kofax MarkView AP Advisor je opcionalni proizvod koji ide uz Kofax MarkView. On rukovoditeljima u stvarnom vremenu pruža uvid u poslovne procese i poslovno obavještajne informacije, a povrh toga ima sposobnost da odmah intervenira da bi se optimiziralo upravljanje gotovinom i razriješilo probleme koji bi mogli utjecati na performanse poslovanja i razinu usluga.

Kofax Capture (KC) osigurava mogućnosti potrebne za proces od skeniranja do arhiviranja - skenira dokumente i obrasce, stvara njihove digitalne slike, vadi podatke potrebne za indeksiranje i naknadno pretraživanje, te zatim slike dokumenata i pridružene im podatke šalje u razne repozitorije za podatke i aplikacije. Takav način čuvanja može bitno smanjiti troškove kasnijeg pristupa do tih informacija i osigurava poštivanje propisa o zaštiti informacija. Kofax Capture je fleksibilan i skalabilan, pa korisnici mogu sami odrediti kada će se i gdje vršiti prihvat slika i indeksiranje sadržaja, t.j. da li će se to raditi u centralnom uredu, udaljenoj filijali ili u data centru.

Kofax Transformation Modules (KTM) dodaje Kofax Captureu klasifikaciju dokumenata i obrazaca, odvajanje stranica, provjeru izvađenih podataka i mogućnosti raznih provjera potrebnih za robusne aplikacije koje pokrivaju postupke od skeniranja do obrade. Automatizacijom ručnih postupaka koji su zahtijevali mnogo vremena i bili osjetljivi na greške, Kofax Transformation Modules može bitno smanjiti troškove rada, poboljšati kvalitetu informacija i ubrzati poslovne procese.

Kofax e-Transactions (KeT) eliminira potrebu za tiskanje, slanje, skeniranje i ručni unos informacija iz dokumenata i obrazaca, jer omogućava elektroničku isporuku i prihvat dokumenata od pošiljatelje do primatelja, putem zaštićene e-pošte. Napravljen je za poduzeća koja žele prijeći s procesa zasnovanih na papiru na elektroničke procese. Znatno smanjuje troškove za radnu snagu, poboljšava kvalitetu informacija i ubrzava poslovne procese, bez troškova i složenosti sustava za elektroničku razmjenu podataka (EDI - electronic data interchange).


REDMOND, Wash. — Feb. 27, 2013

Microsoft - objavljena nova generacija Office 365 za poslovne korisnike

Microsoft je objavio početak isporuka širom svijeta nove verzije Microsoft Office 365 za poslovne korisnike. Ažurirani Microsoftov Office cloud servis donosi nove mogućnosti prilagođene potrebama i mogućnostima malih, srednjih i velikih organizacija. Ažurirani su Microsoft Lync Online, Microsoft Exchange Online i Microsoft SharePoint Online services, a poslovni korisnici sada mogu koristiti dobro im poznate bogate Office aplikacije na do pet uređaja. Office 365 donosi poboljšane mogućnosti za korporacijski rad s društvenim mrežama. Novi Office 365 je dostupan na 69 tržišta i 17 jezika a u drugom kvartalu ove godine će biti dostupan za dodatnih 20 tržišta i 16 jezika.


REDMOND, Wash. — Feb. 20, 2013

Microsoft Unveils New Imagine Cup Competitions With a Focus on Women

Microsoft - objavljen novi Imagine Cup natječaj, ovogodišnji fokus je na ženama

Udruženja U.N. Women i ženski košarkaški klub Seattle Storm su postali partneri Microsofta da bi se mladi pisci softvera potaknuli da se posvete rješenjima za ženska pitanja.

Microsoft je objavio dva nova natjecanja čiji je ovogodišnji fokus na ženama i ženama tehnološkim inovatoricama, u okviru Imagine Cupa, Microsoftovog globalnog tehnološkog natječaja za studente.

Nagradu čiji je sponzor organizacija Ujedinjenih naroda UN Women, će dobiti dva studentska tima, bez obzira na spol članova tima, koji će napraviti projekte koji će najviše utjecati na život žena globalno. Prva nagrada je 12.000, a druga 8.000 USD.

Drugi natječaj je otvoren u suradnji s ženskim košarkaškim timom Seattle Storm, a nagradu će dobiti ženski razvojni tim koji će ostvariti najbolja softverska rješenja vezana za sportove, zdravlje ili fitnes. Nagrada za pobjednički tim će biti 1.000 USD po članici tima.

Broj ženskih učesnica u natjecanju Imagine Cup stalno raste. Prošle godine su skoro 20 % ukupnog broja učesnika bile učesnice. Ciljevi natjecanja Imagine Cup su da se učesnicima pomogne da razviju znanja i vještina, da nauče kako se pokreću poslovi, te da uz savjete mentora i sudaca poboljšaju prototipove svojih rješenja.

Hrvatske ekipe redovno učestvuju u natjecanju, a do sada su osvojile i veći broj nagrada.


 

 

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018