nv-1312

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

 

novosti

2013. – prosinac


u ovom broju:

09.12.13 – 22.12.13

- Sve najbolje za praznike!

- NetApp - proglašeni isporučiteljem Br.1 po kapacitetu isporučenih sustava za pohranu za javne oblake

- Fujitsu - SDN tehnologija ubrzava pristup na mrežnu pohranu

- Fujitsu - tehnologija za daljinsko pristupanje kućnim računalima putem pametnih telefona

- Fujitsu i ImageWare - rješenja i servisi za upravljanje bio metričkom identifikacijom u oblacima

- Citrix - nova tehnologija za pružanje Daas (Desktop as a Service) usluga

- VMware - počela isporuka novih rješenja za upravljanje u oblacima

- Kofax - novo izdanje softvera za obradu zahtjeva za nadoknadu zdravstvenih troškova

- Microsoft Hrvatska - IT inženjeri poručili: aplikacije i jedinstveni oblak obilježit će naredne godine

25.11.13 – 08.12.13

- Fujitsu - nova radna stanica CELSIUS H730, prvi prijenosnik sa skenerom za identifikaciju pomoću vena u dlanu

- Fujitsu - reorganizacija uvodi novu regiju WEMEIA

- Veeam - program za pružatelje Cloud usluga raste 100+ %

- Fujitsu - nova generacija skenera za radne grupe s naprednim baratanjem papirom i bržim skeniranjem

- Autonomy – jednostavnije pretraživanje za australsku državu Victoria

- Oracle - izašao Oracle Linux 6.5


09.12.13 – 22.12.13


Sve najbolje za praznike!

Dragi čitatelji, vama i vašima želimo sretne praznike i puno uspjeha u novoj godini. Ujedno vas obavještavamo da ćemo vam slijedeći broj Novosti poslati 21.01.2014, jer nam je iskustvo pokazalo da preko praznika ima vrlo malo novih informacija, pa ćemo i mi malo pauzirati.


SUNNYVALE, Calif. — December 11, 2013

NetApp - proglašeni isporučiteljem Br.1 po kapacitetu isporučenih sustava za pohranu za javne oblake

NetApp Data ONTAP je temelj za upravljanje pohranom i podacima u javnim oblacima

NetApp je objavio da ga je analitičarska kuća IDC svrstala na prvo mjesto po isporučenom kapacitetu rješenja za pohranu za infrastrukturu javnih oblaka. Rangiranje je obavljeno u okviru IDC-ove studije o potrebama kupaca sustava za pohranu. Istraživanje se vrši svake druge godine i analizira trenutne i buduće korištenje korporacijskih sustava za pohranu za određene vrste podataka.

Zahvaljujući svestranosti i učinkovitosti operacijskog sustava Data ONTAP®, NetApp isporučuje univerzalnu podatkovnu platformu koja osigurava dinamičnu portabilnost podataka i širok izbor mogućnosti za resurse privatnih i javnih oblaka.

NetApp® Data ONTAP softver predstavlja zajedničku osnovu za pohranu i upravljanje podacima i svim resursima u oblacima.

NetAppova rješenja danas koristi više od 175 pružatelja cloud usluga koji nude više od 300 cloud servisa izgrađenih na Data ONTAP.


Kawasaki, Japan, December 9, 2013 

Fujitsu - SDN tehnologija ubrzava pristup na mrežnu pohranu

Pomaže pri efikasnijem korištenju mreže za virtualne i cloud platforme, poboljšava skalabilnost sustava

Fujitsu Laboratories je objavio tehnologiju za softverski definirano umrežavanje (SDN - software-defined networking) koja kontrolira usmjeravanje prometa za pohranu i poboljšava propusnost na integriranim LAN i SAN mrežama.

Zbog veće učinkovitosti rada u data-centrima, mrežnim preklopnicima se danas upravlja na daljinu, pomoću softverskih kontrolera. Također sve više dolazi do izražaja trend da se integriraju LAN-ovi i SAN-ovi, kako bi se smanjili troškovi i pojednostavnio rad.

Postojeće SDN tehnologije su stvorene imajući na umu LAN preklopnike i ne mogu se koristiti za optimizaciju prometa za SAN pohranu. Kada se to primijenilo na konvergirane LAN i SAN mreže, to je postala prepreka za poboljšanje performansi i pokušaje širenja sistema.

Fujitsu Laboratories je mrežni preklopnik (switch) opremio funkcijama potrebnim za kontrolu prometa za pohranu, a upravljajući tim preklopnikom s vanjskog kontrolera, sada je moguće upravljati preusmjeravanjem pohrane sa SDN-a uz virtualizaciju mrežnih resursa. Razvojni okoliš za konvergiranu LAN i SAN mrežu koja koristi ovu tehnologiju je pokazao da se performanse skoro udvostruče.


Kawasaki, Japan, December 11, 2013

Fujitsu - tehnologija za daljinsko pristupanje kućnim računalima putem pametnih telefona

Jedno kuckanje po pametnom uređaju omogućava lak pristup do datoteka spremljenih na računalu kod kuće

Fujitsu Laboratories je objavio tehnologiju koja omogućava pristup na računalo kod kuće od bilo kuda, s bilo kojeg pametnog uređaja.

Postoji mnogo načina da se preko pametnih telefona s bilo kojeg mjesta pristupi datotekama spremljenima na računalu kod kuće ili spremljenima u oblacima. Međutim, postoje i problemi, jer uspostavljanje veze, otvaranje željene datoteke (tj. pokretanje aplikacije za pregled i/ili ažuriranje) može potrajati i zahtijevati dosta truda. Fujitsu Laboratories je razvio tehnologiju koja prati status uređaja i PC računala, kao i tipove aplikacija koje se mogu pokrenuti na njima, pa može odrediti na koji se način može najbrže i najlakše obaviti željena radnja.

Uz pomoć ove tehnologije, korisniku je dovoljno da jedan puta kucne na pametni uređaj i tako odabere datoteku, pokrene svoje kućno računalo s bilo kojeg mjesta gdje se trenutno nalazi i pristupi datoteci na optimalni način. Na primjer, datotekama kreiranim pomoću Microsoft Officea i spremljenim na kućnom računalu se može pristupiti od bilo kuda, koristeći pametni uređaj, te ih na njemu čitati i uređivati.

Jedan od načina da se daljinski pristupi datotekama spremljenim na računalo kod kuće je spojiti se pomoću pametnog telefona na kućni PC, na način koji se naziva daljinski spoj na računalo (remote desktop connection). o je relativno jednostavno, no na taj način dohvatiti željenu datoteku zahtijeva vremena i truda. Da se to postigne, potrebni su slijedeći koraci:

·   Identificirati PC na kojem je spremljena željena datoteka.

·   Uključiti taj PC, ako trenutno nije u radnom stanju (tj. ako je u stanju spavanja ili mirovanja).

·   Daljinski se spojiti na taj PC i pomoću ekrana na pametnom uređaju na tom PC-u pronaći željenu datoteku.

Drugi način je koristiti uređaj za pohranu spojen na kućnu mrežu (NAS - network attached storage), koji je usto spojen i na servis u oblaku, koji omogućava pristup od bilo kuda. međutim, kada se koristi ta metoda, pristup je moguć samo podacima spremljenima na NAS pohrani.. Takav način pristupa se najčešće koristi za gledanje fotografija, videa, ili slušanje glazbe. Datotekama kreiranima pomoću aplikacija kao što su Microsoft Excel ili Word se može pristupiti, preuzeti ih i otvoriti samo ako su na pametnom uređaju unaprijed instalirane potrebne aplikacije.

Nova tehnologija koju je razvio Fujitsu prati kakve su aplikacije instalirane na računalu i na pametnom uređaju. Zatim ustanovi gdje se najbolje mogu obaviti potrebne radnje i odluči kakve postupke treba pokrenuti:

·   Ako se posao može obaviti samo na uređaju u ruci, na njega će prebaciti datoteku i tamo izvršiti radnje.

·   Ako se može obaviti na bilo kojem uređaju instaliranom kod kuće, radnje će izvršiti daljinski i osigurati daljinsku vezu na njih.

·   Ako se posao može obaviti na bilo kojoj strani, odlučiti će gdje se posao može najbolje obaviti, imajući na umu brzinu Internet veze i veličinu datoteke.

Nakon što ustanovi postupke koje treba izvršiti, servis za daljinski pristup datotekama redom izvršava upravljačke naredbe za radnje koje se moraju izvršiti na svakoj od strana, a agent aplikacija (koja je prethodno instalirana na obje strane) će se pobrinuti za postupak pristupanja.


SUNNYVALE, Calif., Dec. 16, 2013

Fujitsu i ImageWare - rješenja i servisi za upravljanje bio metričkom identifikacijom u oblacima

Brzo uvođenje i manji troškovi, 'pay for use' model korištenja ; Za financijske institucije, maloprodaju, zdravstvo i proizvodnju, identifikacija pomoću glasa prepoznavanja crta lica i otisaka prstiju ; Lako uvođenje bio-metričke zaštite za mobilne i tradicionalne aplikacije ; Razvoj u suradnji s ImageWare Systems, vodećim piscem rješenja za upravljanje identitetima pomoću bio-metričke tehnologije

Fujitsu i ImageWare Systems razvijaju na oblaku zasnovana rješenja i servise za identifikaciju na osnovu bio-metrike. Takva rješenja su potrebna financijskim institucijama te maloprodajnim, zdravstvenim i proizvodnim organizacijama. Takve na oblaku zasnovane platforme za identifikaciju mogu to obaviti prepoznajući glas, crte lica, uzorak u šarenici oka i otiske prstiju.

U prošlosti su rješenja za bio-metričku identifikaciju zahtijevala složen proces razvoja, a za projekte je trebalo godinu i više da se završe, a budući korisnici su morali unaprijed osigurati značajna sredstva za potrebni hardver i softver. Danas Fujitsu i ImageWare Systems nude gotova zajednička rješenja koja osiguravaju potporu za više od 50 bio-metričkih uređaja.

ImageWare i Fujitsu razvijaju i na oblaku zasnovanu identifikacijsku platformu, odnosno "biometriku kao servis", koja omogućava veći izbor metoda i brže i jeftinije uvođenje, te brzu integraciju s postojećim poslovno-informativnim sustavima.


SANTA CLARA, Calif.

Citrix - nova tehnologija za pružanje Daas (Desktop as a Service) usluga

Automatizira upravljanje u oblaku

Citrix je objavio nova tehnološka rješenja za pružatelje servisnih usluga, Cloud Provider Pack 2 koji donosi nove mogućnosti za osiguranje 'Desktop-as-a-Service' (DaaS) usluga, koji se oslanja na Citrix XenApp® i Citrix XenDesktop®. Citrix Cloud Provider Pack 2 sadrži tehnologiju za orkestraciju aplikacija, koja automatizira poslove oko hostinga, kao što su upravljanje dodjelom infrastrukturnih resursa, smještaje aplikacija i umrežavanje.

Danas Citrixov program za pružatelje servisnih usluga prelazi broj od 2.600 partnera koji širom svijeta nude DaaS usluge.


PALO ALTO, Calif., Dec. 11, 2013

VMware Announces General Availability of Latest VMware Cloud Management Solutions

VMware - počela isporuka novih rješenja za upravljanje u oblacima

Po mjeri skrojena rješenja za upravljanje pomažu korisnicima da uvedu informatiku kao servis

VMware je objavio početak isporuka novih i ažuriranih verzija rješenja za upravljanje, prilagođenih za rad u oblacima. Ta rješenja – VMware vCloud® Automation Center™ 6.0, VMware vCenterOperations Management Suite™ 5.8 i VMware IT Business Management Suite™ su objavljena ranije ove godine na konferenciji VMworld® 2013 Europe. Pored toga, VMware je objavio i ažurirane verzije paketa za automatizaciju i upravljanje, VMware vCloud® Suite 5.5.

Značajnija proširenja su:

·   VMware vCloud Automation Center 6.0 nudi samo-poslužni katalog za traženje i upravljanje svim tipovima IT servisa preko više oblaka i platformi i korisnicima osigurava pristup na zahtjev do bilo kojeg servisa, te brzo uvođenje aplikacija.

·   VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 proširuje vidljivost i uvid u performanse aplikacija koje rade na Microsoft Hyper-V i Amazon Web servisima.

·   VMware IT Business Management Suite 1.0 Standard izdanje je novi proizvod koji omogućava brzi uvid u strukturu troškova i potrošnju infrastrukturnih resursa u privatnim i javnim oblacima. Izdanja VMware IT Business Management Suite 8.0 Advanced i Enterprise donose dodatne personalizirane instrument-table, prilagođene potrebama raznih tipova rukovoditelja.


IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)

Kofax - novo izdanje softvera za obradu zahtjeva za nadoknadu zdravstvenih troškova

Rješenje osigurava potporu za najnovije američke propise (Obamacare)

Kofax je objavio izdanje 2.6 svojeg softvera Kofax Medical Claims Add-on Pack koji služi za obradu zahtjeva za nadoknadu zdravstvenih troškova i koji sada osigurava potporu za najnovije američke propise vezane uz zakon Affordable Care Act (tzv. "Obamacare")  koji stupaju na snagu u siječnju 2014. Rješenje preuzima elektroničke i papirnate verzije složenih obrazaca sa zahtjevima za nadoknadu troškova i pretvara ih u točne informacije na osnovu kojih se mogu na vrijeme i uz minimalne troškove mogu poduzimati potrebne akcije.

Kofax Medical Claims Add-on Pack radi na sistemima koji koriste Kofax Capture™ i Kofax Transformation Modules™.

Kofax Capture (KC) osigurava mogućnosti potrebne za proces od skeniranja do arhiviranja - skenira dokumente i obrasce, stvara njihove digitalne slike, vadi podatke potrebne za indeksiranje i naknadno pretraživanje, te zatim slike dokumenata i pridružene im podatke šalje u razne repozitorije za podatke i aplikacije. Takav način čuvanja može bitno smanjiti troškove kasnijeg pristupa do tih informacija i osigurava poštivanje propisa o zaštiti informacija. Kofax Capture je fleksibilan i skalabilan, pa korisnici mogu sami odrediti kada će se i gdje vršiti prihvat slika i indeksiranje sadržaja, t.j. da li će se to raditi u centralnom uredu, udaljenoj filijali ili u data centru.

Kofax Transformation Modules (KTM) dodaje Kofax Captureu klasifikaciju dokumenata i obrazaca, odvajanje stranica, provjeru izvađenih podataka i mogućnosti raznih provjera potrebnih za robusne aplikacije koje pokrivaju postupke od skeniranja do obrade. Automatizacijom ručnih postupaka koji su zahtijevali mnogo vremena i bili osjetljivi na greške, Kofax Transformation Modules može bitno smanjiti troškove rada, poboljšati kvalitetu informacija i ubrzati poslovne procese.


Zagreb, 5. prosinca 2013

Microsoft Hrvatska - IT inženjeri poručili: aplikacije i jedinstveni oblak obilježit će naredne godine

Dani naprednih tehnologija su dali uvid u nove trendove u svijetu Microsoftovih tehnologija, s naglaskom na jedinstveni oblak. Uz četrdeset stručnih predavanja veliki interes izazvao je i okrugli stol na kojem se raspravljalo o budućnosti aplikacija.

Microsoft Hrvatska je u Zagrebu organizirao devetu po redu tehnološku konferencija Advanced Technology Days koja je okupila više od 150 razvojnih inženjera, IT profesionalaca, programera i svih ostalih koji se profesionalno ili privatno bave razvojem i korištenjem IT rješenja. Konferenciju je otvorio Tomislav Tipurić, direktor konferencije te specijalist za tehnologije u Microsoftu Hrvatska, koji je u uvodnom govoru napomenuo kako su ovakve konferencije izuzetno bitne za razvoj IT industrije jer 'uređaji bez dobre softverske podrške ne vrijede ništa'.

Među mnogobrojnim temama na konferenciji dio predavanja bio je posvećen i Windowsima 8.1 i novitetima koje najnovija inačica Microsoftovog operativnog sustava donosi razvojnim inženjerima i IT profesionalcima. Naglasak je pritom stavljen na komunikaciju između raznih Windows 8.1 uređaja.

Ovogodišnja konferencija predstavila je i niz naprednih funkcija Office 365 rješenja, prvenstveno kada su u pitanju sigurnost podataka u oblaku, zaštita e-mail poruka i zajednički rad na dokumentima korištenjem SharePointa. Osim toga, Azure, Windows Server 2012 R2 kao i jedinstveni oblak bile su najzastupljenije teme kada je u pitanju računalstvo u oblaku, za koji je navedeno kako je jedan od najbitnijih trendova budućnosti IT-a.


25.11.13 – 08.12.13


Munich, November 28, 2013

Fujitsu - nova radna stanica CELSIUS H730, prvi prijenosnik sa skenerom za identifikaciju pomoću vena u dlanu

Fujitsu je prvi proizvođač koji je na prijenosnim računalima uveo identifikaciju pomoću vrlo pouzdanog i vrlo higijenskog skenera za uzorak vena u dlanu.

Fujitsu je predstavio novi model prijenosnog računala iz obitelji CELSIUS korporacijskih radnih stanica, FUJITSU Workstation CELSIUS H730, koji se odlikuje snagom i mogućnošću proširenja i ispunjava sigurnosne zahtijeva organizacija kojima je zaštita itekako važna, kao što su banke, pružatelji zdravstvenih usluga i maloprodaja. Za zaštitu podataka Fujitsu koristi ugrađeni skener za identifikaciju na osnovu uzorka vena u dlanu, svoju PalmSecure tehnologiju, no po prvi puta na nekom prijenosnom računalu. prednost ove metode za identifikaciju je da je vrlo točna i sigurna, ali i higijenska i jednostavna za uporabu.

CELSIUS H730 se odlikuje najboljom ergonomijom i velikom fleksibilnošću. Sadrži stvari kao što su pretinac za modularne uređaje, Intel Core i7 vPro procesori četvrte generacije, najnovija generacija NVIDIA-Kepler grafičke arhitekture, napredna zaštita protiv krađe (ATP - Advanced Theft Protection).


Munich, December 04, 2013

Fujitsu - reorganizacija uvodi novu regiju WEMEIA  

Fujitsu reorganizira svoje poslovanje u kontinentalnoj Europi, Srednjem Istoku, Africi i Indiji

Fujitsu je objavio novu organizaciju poslovanja u kontinentalnoj Europi, Srednjem Istoku, Africi i Indiji koja treba osigurati optimalno iskorištenje lokalnih resursa i znanja.

U novu regiju ulaze tri dosadašnje geografske grupacije – Centralna Europa, Zapadna Europa i Nova tržišta (Emerging Markets). Pri tome se organizacija "Emerging Markets" pripaja "Zapadnoj Europi".

Nova regija je nazvana Fujitsu WEMEIA (Western & Eastern Europe, Middle East, India & Africa).


BAAR, Switzerland, December 5, 2013

Veeam - program za pružatelje Cloud usluga raste 100+ %

Preko  4.000 pružatelja Hosting, Managed Service i Cloud usluga u 70 zemalja širom svijeta

Veeam Software je objavio da program za pružatelje usluga u oblaku, (VCP - Veeam Cloud Provider) nastavlja rasti s godišnjom stopom većom od 100 %. Program VCP nudi fleksibilno mjesečno i stalno licenciranje koje ispunjava potrebe pružatelja Hosting, Managed Service i Cloud usluga.

Za uspjeh programa je zaslužno i novo izdanje Veeam Backup & Replication™ v7, koje je donijelo niz mogućnosti od interesa za pružatelje usluga:

·   Ugrađena WAN akceleracija - do 50 x brže sigurnosno kopiranje D2D2C (disk-to-disk-to-cloud)

·   GFS retencija: pravila o čuvanju i arhiviranju podataka po principu djed-otac-sin (GFS - grandfather-father-son)

·   Samposlužni oporavak i RESTful API, za laku integraciju s portalima pružatelja usluga

·   Proširena potpora za VMware vCloud Director - puna vidljivost vCD infrastrukture i glatko kopiranje i restauriranje virtualnih aplikacija i mašina

·   VirtualLab za replike - optimizira testiranje postupaka za oporavak nakon katastrofa i puštanje replika u rad.

·   Analiza prije uvođenja - ubrzava preuzimanje novih klijenata

U programu Veeam Cloud Provider trenutno sudjeluje više od 4.000 pružatelja usluga širom svijeta.


Sunnyvale, CA, November 25, 2013

Fujitsu - nova generacija skenera za radne grupe s naprednim baratanjem papirom i bržim skeniranjem

Sadrži napredne mogućnosti kao akustička zaštita papira i tehnologija za sprečavanje zakošenja papira

Fujitsu je objavio slijedeću generaciju skenera za radne grupe, područne urede i male i srednje korisnike. To su modeli Fujitsu fi-7160, fi-7180, fi-7260 i fi-7280.

Novi modeli donose nove mogućnosti za zaštitu papira i obradu slika i najbrži su u svojoj klasi. Rade brzinom od 80 ppm / 160 ipm odnosno 60 ppm / 120 ipm za 300 dpi (kolor, sivi tonovi, monokromni originali). Neki modeli se isporučuju s USB 3.0 priključkom, a prepoznaju i dvodimenzionalni barkod.

Zanimljiva novost je akustička zaštita papira - skener prati zvuk papira koji prolazi kroz njega, i ako čuje nešto sumnjivo, odmah zaustavi skeniranje. Tu je i mehanizam koji sprječava iskošenje uvučenog papira, potpora za rad s listovima tvrdog ili vrlo tankog papira, za rad s papirima neuobičajenih (malih i velikih) formata, itd.

Novi skeneri se isporučuju i s novim softverom za obradu slika, koji također donosi i bolje nove mogućnosti rada.


PALO ALTO, Calif., Dec. 2, 2013

Autonomy – jednostavnije pretraživanje za australsku državu Victoria

IDOL konsolidira kompleksna pretraživanja velikih količina podataka za Odjel za razvoj, poslovanje i inovacije australske države Victoria

Autonomy je objavio da je Odjel za razvoj, poslovanje i inovacije australske države Victoria (DSDBI - Department of State Development, Business and Innovation) koristi IDOL (Intelligent Data Operating Layer) kako bi osigurao jedinstvenu točku pristupa za interne i eksterne izvore informacija.

DSDBI pomaže razvoju ekonomije Države Victoria i osigurava potporu za poslovne strategije i programe, u suradnji s poslovnim organizacijama i svim razinama državne uprave.

DSDBI-ovi interni korisnici redovno moraju tražiti informacije iz raznih izvora, kao što su HP TRIM, DSDBI intranet, zajednička mrežna pohrana, paket Salesforce, i vanjskih izvora kao što su Hansard, Australski zavod za statistiku, Victoria Online razne DSDBI-ove web stranice. Svaki od tih izvora sadrži velike količine podataka u raznim formatima i svaki od njih oma svoje vlastite mogućnosti i ograničenja za pretraživanje, zbog čega su korisnici znali trošiti dosta vremena da bi našle informacije koje su im potrebne.

Zbog toga je DSDBI uveo IDOL kao jedinstvenu točku za pristup svim izvorima sadržaja. IDOL formira koncepcijsko i kontekstualno razumijevanje svih informacija, bez obzira na sadržaj ili format, uključivši audio, video, slike, društvene medije, e-mail i web sadržaje. Pošto je IDOL u stanju prepoznati uzorke u raznim skupovima informacija zasnovane na koncepcijama, pa DSDBI-ovi korisnici mogu pretraživati sve različite repozitorije podataka i brzo doći do informacija koje su im potrebne.

IDOL također DSDBI korisnicima osigurava pristup do niza naprednih alata za pretraživanje, kao što su vizualizacija koncepta, relevantne i kontekstualne rezultate pretraživanja, te napredno filtriranje.


Redwood Shores, Calif. – December 5, 2013

Oracle - izašao Oracle Linux 6.5

Sadrži Unbreakable Enterprise Kernel Release 3, integrirani DTrace, potporu za Linux kontejnere i drugo

Oracle je objavio Oracle Linux 6.5, koji sadrži inovativni Unbreakable Enterprise Kernel Release 3, koji se automatski instalira i koji omogućava pristup do najnovijih mogućnosti i proširenja za Linux. To je Linux distribucija s potporom za DTrace i Linux Containers, što omogućava virtualizaciju operacijskog sustava.

Oracle Linux 6.5 sadrži i sigurnosne mogućnosti kao što su: mogućnost da aplikacije razmjenjuju kriptografske podatke, te potpora za identifikaciju pomoću smart kartica.

Oracle Linux osigurava performanse i pouzdanost potrebnu za poslovno kritične obrade kao što je Oracle Database 12c.


 

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018