nv-1412

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2014. – prosinac

Novosti

 


u ovom broju:

-  Redakcija 'Novosti' želi svojim čitateljima sretne praznike i uspješnu novu godinu

- NetApp i VMware - udruživanje da bi se isporučila EVO: RAIL integrirana korporacijska infrastruktura

- Veeam - istraživanje pokazalo da tvrtke godišnje gube preko 2 milijuna USD zbog nedostatka dostupnosti podataka

- VMware - optimizirano uvođenje korporacijskih kontejnera i upravljanje klasterom od data centra do oblaka

- HP - rješenje za čuvanje i upravljanje sadržajima

- Kofax - softver za ministarstvo pravosuđa jedne velike zemlje će poboljšati pravne usluge

- Kofax - paket MarkView for AP Automation za svjetski vodeću energetsku tvrtku

- Kofax - Kofax TotalAgility za vodeću tvrtku koja pruža financijske usluge

- Microsoft Hrvatska - dobrotvorna akcija "Najveći selfie u Hrvatskoj"

- Syncsortov blog - 5 načina da se iz Big Data izvuku korisne analize

Redakcija 'Novosti' želi svojim čitateljima sretne praznike i uspješnu novu godinu

Slijedeći broj 'Novosti' će, kao što je već uobičajeno, izaći u siječnju.


SUNNYVALE, Calif. — December 03, 2014

NetApp i VMware - udruživanje da bi se isporučila EVO: RAIL integrirana korporacijska infrastruktura

Novo, hiper-konvergentno infrastrukturno rješenje za jednostavnije pružanje softverski definiranih infrastrukturnih usluga

NetApp je proširio svoju suradnju s VMwareom i objavio NetApp® Integrated EVO: RAIL Solution, novo, hiper-konvergentno infrastrukturno rješenje kojeg pokreću VMware® EVO: RAIL™ i operacijski sustav NetApp Data ONTAP®. Oslanjajući se na NetAppova iskustva s konvergentnom infrastrukturom za data centre, NetApp Integrated EVO: RAIL Solution je projektiran za poduzeća i srednje velike organizacije, uključivši i udaljene i područne urede u kojima je broj informatičkog osoblja ograničen. Rješenje NetApp Integrated EVO: RAIL sadrži lako proširivu NetAppovu pohranu ubrzanu flash memorijama. S ovim rješenjem, korisnici mogu brzo uvesti i upravljati virtualiziranim poslovno-kritičnim aplikacijama i osigurava kompletnu infrastrukturu za servere i pohranu.

EVO: RAIL je rješenje koje se lako koristi i koje se može uvesti za nekoliko minuta, a uključuje i unificirano upravljanje. Time se bitno smanjuje složenost, ubrzava dodjela virtualnih mašina i pohrane, a osigurava se i potpuna lokalna i udaljena zaštita podataka. Integracija klaster Data ONTAP i EVO: RAILa daje najbolje upravljanje pohranom i dodjelu resursa za privatne i javne oblake.


Baar, Switzerland, December 2, 2014

Veeam - istraživanje pokazalo da tvrtke godišnje gube preko 2 milijuna USD zbog nedostatka dostupnosti podataka

Veeamov godišnji izvještaj o dostupnosti u data centrima je pokazao da poduzeća ne mogu ispuniti zahtjev za stalnu dostupnost poslovnih podataka, te da se prekidi u radu aplikacija događaju i više nego jedan puta mjesečno.

Veeam Software je objavio rezultate istraživanja o tome koliko organizacije uspijevaju u garantiranju dostupnosti informatičkih servisa koje osiguravaju njihovi data centri. Globalno istraživanje je pokazalo da je 82 % ispitanih rukovoditelja informatike moralo priznati da nisu u stanju ispuniti zahtjeve za trenutni i uvijek dostupni pristup do informatičkih servisa za koje su zaduženi. Ta nemogućnost ima i svoju cijenu - prekidi u radu aplikacija godišnje koštaju organizacije preko 2 milijuna USD, zbog gubitka prihoda, manje produktivnosti i nepovratnog gubitka podataka zbog neispravnih sigurnosnih kopija.

Ključni nalazi istraživanja su:

·   Poduzeća ne mogu jamčiti stalno odvijanje poslovanja

·   Neplanirani zastoji stvaraju povećane troškove, neplanirani zastoji se dešavaju i češće nego jednom svakog mjeseca (dešavaju se 13 puta godišnje), a neplanirani zastoji u radu aplikacija koštaju između 1,4 i 2,3 milijuna USD godišnje, zbog gubitka prihoda, manje produktivnosti i propuštenih prilika.

·   Zaštita nije zajamčena - rekonstrukcija podataka ne uspije jednom u šesti slučajeva, što znači da će barem dva puta godišnje doći do nepovratnog gubitka podataka, što predstavlja znatne troškove.

Istraživanje je provedeno on-line, a ispitano je 760 informatičkih rukovoditelja u organizacijama s više od tisuću djelatnika, sa sjedištima u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Brazilu, Australiji i Singapuru.


PALO ALTO, CA - Dec 5, 2014

VMware - optimizirano uvođenje korporacijskih kontejnera i upravljanje klasterom od data centra do oblaka

Nove integracije s Docker Containers, Kubernetes, Mesosphere i Pivotal Cloud Foundry VMwareovim korisnicima donose jednostavniju instalaciju i upravljanje kontejnerima

VMware je objavio tehnologiju integriranu za Docker, Kubernetes, open-source projekt za orkestraciju kontejnera koji je pokrenuo i kojim upravlja Google, te Mesosphere & Pivotal Cloud Foundry za jednostavnije uvođenje korporacijskih kontejnera i upravljanje njima. Te integracije omogućavaju uvođenje gotovih Docker kontejnera na VMware Fusion®, VMware vCloud® Air™ i VMware vSphere®, kao i jednostavnije uvođenje rješenja za raspoređivanje resursa i upravljanje klasterima na VMware infrastrukturi.

VMware je objavio i da surađuje s tvrtkom Mesosphere da bi korisnici dobili širi izbor za uvođenje i raspoređivanje kontejnera, kontejnerskih aplikacija te srodnih aplikacija i data centar servisa kao što su Hadoop, Sparc i Cassandra. Mesosphere organizira fizička servere, virtualne mašine i cloud instance te inteligentnu i dinamičku alokaciju resursa.

Novo objavljena tehnologija omogućava:

·   Uvođenje Docker kontejnera jednim klikom s desktopa - integracija između VMware Fusion, VMware vCloud Air i VMware vSphere s Docker mašinom.

·   Brza instalacija i uvođenje Kubernetesa preko VMware vSphere za uvođenje klaster kontejnera, upravljanje i orkestraciju.

·   Jednostavna i brza instalacija i uvođenje Mesosphere na VMware vSphere, za rad i upravljanje data centarskim servisima.

·   Brzo uvođenje i upravljanje instanci aplikacija za Linux kontejnere kroz jednostavnu instalaciju virtualnih mašina platforme Pivotal Cloud Foundry na VMware vSphere.


Barcelona, Dec. 2, 2014

HP - rješenje za čuvanje i upravljanje sadržajima

Rješenje integrira HP-ovi pohranu, softver i Haven analitiku i donosi novi način upravljanja životnim ciklusom informacija

HP je objavio novo rješenje za inteligentno čuvanje i upravljanje sadržajima koje će globalnim organizacijama omogućiti da inteligentno upravljaju podacima tijekom njihovog cijelog životnog vijeka, smanje potencijalne rizike i troškove, te da povećaju vrijednost informacija koje posjeduju.

Rješenje sadrži HP StoreAll, HP ControlPoint i HP Records Manager koji organizacijama pomažu da na optimalni način identificiraju i vrednuju svoje podatke, te da pokrenu odgovarajuće akcije. HP ControlPoint donosi automatsku primjenu pravila, čime se smanjuje mogućnost grešaka i pojednostavljuje migracija, retencija ili brisanje korporacijskih informacija.

Ovo novo, integrirano rješenje koristi HP Haven analitiku i donosi brojne koristi kao što su:

·   Unificirano softversko i hardversko rješenje od jednog isporučitelja koje širi analiziranje datoteka kroz prihvat, analiziranje, upravljanje i čuvanje sadržaja u kompletno zaštićenom okolišu.

·   Identifikacija i automatska klasifikacija vrijednih sadržaja u korporacijskim sustavima kao što su zajednički korištene datoteke, e-mail i Microsoft SharePoint - sve prema pravilima koja povećavaju točnost podataka i produktivnost osoblja.

·   Optimizacija pohrane zasnovane na vrijednosti podataka. Neaktivni, ali vrijedni sadržaji se mogu preseliti sa skupljih uređaja za pohranu na jeftinije StoreAll uređaje gdje će se čuvati i gdje će biti sigurni u nepromjenjivoj (WORM) arhivi.

·   HP ControlPoint se brine za brisanje sadržaja koji nemaju neki poslovnu ili pravni značaj (dupli/suvišni, zastarjeli i trivijalni sadržaji). To se radi prema pravilima, a rezultat je smanjenje prostora  potrebnog za pohranu, a time i manji troškovi. HP Records Manager omogućava dugoročno upravljanje sadržajima kako bi se ispunili zahtjevi upravljanje sadržajima i osiguralo poštivanje propisa o čuvanju i zaštiti informacija.


IRVINE, Calif. - Dec 11, 2014

Kofax - softver za ministarstvo pravosuđa jedne velike zemlje će poboljšati pravne usluge

Rješenje će pojednostaviti procese na sudu i znatno smanjiti troškove.

Kofax je objavio da je ministarstvo pravosuđa jedne velike zemlje investiralo u Kofax Capture™, Kofax Web Capture™, Kofax Transformation Modules™ i Kofax Monitor™ pomoću kojih će optimizirati upravljanje predmetima, poboljšati efikasnost rada i unaprijediti pravne usluge stanovništvu.

Kofaxovo rješenje će se koristiti da se digitalizira, organizira i efikasnije upravlja s više od 20 milijuna dokumenata godišnje u 1.500 sudova raznih razina. Ministarstvo će bitno smanjiti troškove i poboljšati usluge klijentima, jer će automatizirati ručni procesi u cijeloj zemlji. Uz to će se vršiti real-time praćenje i analiziranje, pa će se moći poboljšati učinkovitost i osigurati rad na optimalnoj razini.

Kofax Capture (KC) osigurava mogućnosti potrebne za proces od skeniranja do arhiviranja - skenira dokumente i obrasce, stvara njihove digitalne slike, vadi podatke potrebne za indeksiranje i naknadno pretraživanje, te zatim slike dokumenata i pridružene im podatke šalje u razne repozitorije za podatke i aplikacije. Takav način čuvanja može bitno smanjiti troškove kasnijeg pristupa do tih informacija i osigurava poštivanje propisa o zaštiti informacija.

Kofax Web Capture je sveobuhvatni alat za kreiranje web aplikacija s mogućnošću pregledavanja i skeniranja dokumenata i slika.

Kofax Transformation Modules (KTM) dodaje Kofax Captureu klasifikaciju dokumenata i obrazaca, odvajanje stranica, provjeru izvađenih podataka i mogućnosti raznih provjera potrebnih za robusne aplikacije koje pokrivaju postupke od skeniranja do obrade. Automatizacijom ručnih postupaka koji su zahtijevali mnogo vremena i bili osjetljivi na greške, Kofax Transformation Modules može bitno smanjiti troškove rada, poboljšati kvalitetu informacija i ubrzati poslovne procese.

Kofax Monitor osigurava praćenje rada i podešavanje performansi u stvarnom vremenu, da bi se osigurao pravilan rad sustava Kofax Capture, te sustava za inteligentno prepoznavanje i komuniciranje. Prati rad svih komponenti sustava, uključivo i skenere.


IRVINE, Calif., Dec 3, 2014

Kofax - paket MarkView for AP Automation za svjetski vodeću energetsku tvrtku

Rješenje će standardizirati globalne obrade salda kontija dobavljača, povećati produktivnost i smanjiti troškove obrade faktura

Kofax® je objavio da je jedna od najvećih energetskih kompanija na svijetu investirala dodatnih 1,1 milijuna USD u paket Kofax MarkView® for AP, s namjerom da unaprijedi obradu ulaznih faktura širom cijelog svijeta.

Energetska tvrtka je već koristila Kofax MarkView for AP u SAD, a sada se je odlučila da to postane standardno rješenje za sve njihove uslužne centre širom svijeta. MarkView for AP osigurava automatizirani prihvat iz raznolikih izvora, transformaciju i obrade u okviru tokova poslova za više od dva milijuna faktura godišnje. Mogućnosti za izvještavanje koje sadrži MarkView for AP će osigurati uvid u poslovanje svakog uslužnog centra.

Kofax MarkView for Accounts Payable je aplikacija za automatizaciju financijskih procese u okviru sustava za praćenje isplata. Automatizira prijem i prihvat papirnatih i elektroničkih faktura, vadi podatke i usavršava ih, te upravlja tijekovima poslova za obradu transakcija za obradu izuzetaka i kroz proces odobravanja isplata. Znatno skraćuje vremena takvih obrada i optimizira kontrolu procesa i upravljanje tijekom gotovine.


IRVINE, Calif., - Dec 2, 2014

Kofax - Kofax TotalAgility za vodeću tvrtku koja pruža financijske usluge

Rješenje će automatizirati ključne funkcije u poslovima investicijskog bankarstva

Kofax je objavio da je jedna od vodećih američkih tvrtki koja pruža financijske usluge sklopila ugovor za paket Kofax TotalAgility® kako bi učinkovitije obavljala poslove vezane za investicijsko bankarstvo.

Automatizacijom ključnih procesa, Kofax TotalAgility će povećati brzinu i točnost obrade bankovnih transakcija, bez povećanja broja djelatnika. TotalAgility će optimizirati obradu 500.000 dokumenata godišnje i osigurati klijentski portal koji će ubrzati podnošenje zahtjeva i poboljšati njihovu kvalitetu. TotalAgility je integriran u Microsoft Dynamics CRM softver kojeg banka koristi, što predstavlja dodatnu vrijednost ovog rješenja.

Kofax TotalAgility osigurava platformu za upravljanje poslovnim procesima i dinamičko upravljanje slučajevima koja omogućava veću organizacijsku agilnost i unaprjeđenje organizacije kroz bolje upravljanje procesima. Učinkovitiji, fleksibilniji i bolje odrađeni poslovni procesi znače manje troškove i veći i raniji povrat investicija. TotalAgility osigurava mogućnosti za dizajn procesa, za njihovu automatizaciju, za kontrolu tijeka posla i ljudskih zadataka. To je alat za integraciju i povezivanje poslovnih aplikacija (upravljanje kompanijskim sadržajima, upravljanje odnosima s kupcima, e-pošta) s procesima i poslovnim pravilima.


Zagreb, 2. prosinac 2014

Microsoft Hrvatska - dobrotvorna akcija "Najveći selfie u Hrvatskoj"

Microsoft Hrvatska je pokrenuo humanitarni projekt za pomoć djeci u bolnicama putem stvaranja najveće selfie fotografije veličine jednog terabajta

Microsoft Hrvatska je započeo humanitarnu blagdansku kampanju “Najveći selfie u Hrvatskoj”. Tijekom kampanje će ljudi iz cijele Hrvatske moći slati svoje originalne selfie fotografije na Office 365 OneDrive prostor za pohranu podataka u oblaku, dok sve zajedno ne dosegnu veličinu od jednog terabajta. Procjenjuje se da će za to biti potrebno oko 250.000 fotografija. Akcija je pokrenuta u svrhu sakupljanja donacija Odjelu za pedijatriju KBC-a Rebro. Ovim će izazovom, prikupljenim 1 terabajtom fotografija na OneDriveu, Microsoft stvoriti jedinstvenu sliku Hrvatske koja će se tijekom blagdana moći viralno dijeliti putem online kanala i donijeti blagdansko veselje djeci u bolnici. .

Kampanjom “Najveći selfie u Hrvatskoj” kompanija Microsoft Hrvatska želi, uz podršku humanitarne organizacije "Savez društava naša djeca" i udruge "Za osmijeh djeteta u bolnici", pomoći u kreiranju boljih uvjeta u dječjim odjelima u bolnicama. Nakon završetka kampanje Microsoft će dati donaciju za opremanje kutka za roditelje na Odjelu pedijatrije KBC-a Rebro u Zagrebu.

Pomozite u prikupljanju jednog terabajta fotografija - uključite se u humanitarnu akciju već danas, šaljite svoje selfije i pomozite da djeca u bolnici KBC Rebro nose osmijeh svaki dan! Oni originalni i uporni bit će nagrađeni – jer nema ograničenja na broj slika koje jedna osoba može postaviti.

U izazovu možete sudjelovati već danas i to na nekoliko načina: uploadajte svoje selfie fotografije na stranicu www.office365selfie.com ili ih objavite na svom Facebook, Twitter ili Instagram profilu koristeći oznaku #1TBCRO.

Detaljne informacija potražite na stranici www.office365selfie.com


December 9, 2014

Syncsortov blog - 5 načina da se iz Big Data izvuku korisne analize

Autor: Mary Hiers

Big data, je u svojoj osnovi bazen digitalnih podataka koji organizaciji stoje na raspolaganju

Podaci se obično sastoje od strukturiranih i nestrukturiranih. Strukturirani podaci su podaci koji se već čuvaju u obliku prikladnom za analiziranje, poput podataka u Excel tablici ili bazi podataka. Nestrukturirani podaci su slobodnog oblika, a sadrže stvari kao što su slike, prezentacije, blogovi o poruke s društvenih medija. Svakog dana se generiraju nevjerojatne količine podataka. U samo jednoj minuti se obavi 2 milijuna Google upita, 685.000 ažuriranja za Facebook, te 48 sati video materijala koji se šalju na YouTube. Postoji pet načina da neka organizacija iz te mase podataka izvuče korisne analize:

1. Upozorenja

Big data analitika može poslati upozorenja na osnovu kojih organizacija može brzo reagirati. Na primjer, na taj način Interpol može pratiti kriminalce kada prelaze državne granice. Ili, kao što radi organizacija Global Forest Watch, koja prati globalnu sječu šuma (deforestaciju) koristeći Google Earth mašinu, podatke od NASAe i američke satelite za geološka istraživanja.

2. Optimizacija

Osiguravajuće kuće su nedavno izazvale pažnju time da se saznalo da koriste analitiku big data da bi optimizirali cijene polica osiguranja koje nude. Po zakonu, cijene premija osiguranja se određuju na osnovu aktuarskog rizika i prognoze troškova da se osigura njihova naknada. Međutim, neki osiguravatelji pri određivanju cijena koriste big data analitiku. Optimizacija cijena u sektoru osiguranja je alat za rudarenje podataka (data mining) koji osiguravateljima omogućava da odrede koji će se pod-skupovi osiguranika najmanje buniti na povišenje cijena premija, a koji će radije potražiti ponudu od konkurencije.

3. Modeliranje u svrhu prognoziranja

Big data se može koristiti da se točno prognozira prihod od novih filmova. Analitičar iz Oxford Internet Instituta, je izradi prognostički model koji predviđa financijski uspjeh filmova. Prognoza se radi na osnovu kolektivnih on-line aktivnosti i pokazalo se je da se na taj način može dobro prognozirati popularnost nekog filma, mnogo prije premijere. Model prati uređivačke aktivnosti i podatke o posjećenosti stranica na kojima Wikipedia piše o filmovima.

4. Prognoziranje

Najslavniji primjer prognoziranja na osnovu big data analitike je vjerojatno bio Googleov Flu Trends. Taj tip analitike koristi Google upite da bi pratio kako se epidemija gripe širi svijetom. Ogromna količina upita o gripi je dobra indikacija da je epidemija zahvatila neku regiju. Na taj način se širenje gripe može pratiti skoro u stvarnom vremenu, za razliku od službenih evidencija za koje liječnici prvo prijavljuju slučajeve, pa se ti podaci zbrajaju, itd. - za epidemiju se na taj način sazna tek dva tjedna kasnije.

5. Statističke analize

Statističke analize i analitika velikih podataka idu ruku pod ruku, a big data analitika omogućava uspostavu mjerenja koja se brzo razvijaju. Dva ekonomista iz Masačusetskog Instituta za tehnologiju su osmislila Projekt tri milijardi cijena, koji računa indeks dnevne inflacije stalno prateći cijene "košarice" proizvoda. Izvor podataka su cijene objavljene na Web stranicama maloprodajnih kuća, a indeks se računa kao prosjek pojedinačnih promjena cijena.


For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018