nv-1808

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2018. – kolovoz


u ovom broju:

06.08.18 – 19.08.18

- NetApp blog - NetApp pomaže korisnicima SAP-a pri tranziciju njihovih baza podataka

- NetApp blog - zašto SAP HANA bolje radi uz NetApp SAP System Refresh

- Fujitsu - nove mobilne i stolne CELSIUS radne stanice

- Oracle - novi servis za baze podataka, Oracle Autonomous Transaction Processing

- Kofax - nove mogućnosti za samposlužnu registraciju i otvaranje novih klijenata za ReadSoft Online korisnike

23.07.18 – 05.08.18

- NetApp i NVIDIA - dubinsko učenje i nova AI arhitektura

- NetApp blog - integrirana zaštita podataka - ugrađena, ne naknadno dodana

- NetApp blog - NVMe All-Flash, na oblak vezana pohrana spremna za AI

- NetApp blog - zbog čega SAP HANA radi bolje na NetAppu: Oporavak nakon katastrofa

- Fujitsu - softver za upravljanje konvergentnom infrastrukturom

- Micro Focus - IDOL koristi AI za otkrivanje podataka i usklađenost s GDPR-om

- Veeam - novi Backup for Microsoft Office 365; visoka dostupnost i zaštita podataka za SharePoint Online i OneDrive for Business


06.08.18 – 19.08.18


NetApp blog, Bernd Herth, 05/31/2018

NetApp blog - NetApp pomaže korisnicima SAP-a pri tranziciju njihovih baza podataka

U svibnju 2018 SnapCenter je službeno dodao potporu za baze podataka DB2, ASE i MaxDB. S ovim dodacima i uz ranije dostupnu potporu za SQL, Oracle i SAP HANA, popis baza podataka za SAP NetWeaver je sada potpun. Sada svi SAPovi korisnici mogu uživati koristi od zaštite baza podataka i snapshot sigurnosnih kopija koje pruža SnapCenter kada se za korporacijsku pohranu koristi platforma NetApp ONTAP.

Svi korisnici SAP ERP rješenja imaju isti cilj. SAP-ovi planovi razvoja upućuju SAP ERP korisnike da do godine 2025 prijeđu na S/4 HANA. Ta tranzicija znači da korisnici moraju već sada početi planirati. Ta promjena će zahtijevati promjenu u poslovnim procesima kako bi se iskoristile nove funkcije i mogućnosti koje dolaze sa S/4 HANA, a potrebno je promijeniti i temeljnu infrastrukturu, bazu podataka i operacijski sustav. To su promjene koje zahtijevaju temeljita testiranja i pripreme.

Prema mom iskustvu, ovakvi migracijski projekti rade bolje ako je uvedena infrastruktura koja dozvoljava brzo kreiranje, resetiranje ili obnavljanje SAP test sistema i sigurnosnih kopija SAP baza podataka, te rekonstrukciju u roku od nekoliko minuta umjesto nekoliko sati.

Korisnici koji svoje SAP sisteme obrađuju na NetApp sustavima za pohranu mogu koristiti prednosti NetAppove tehnologije ako kao centralni paket za zaštitu podataka koriste SnapCenter. Uz nove priključke (plugins) SnapCenter može štititi bilo koju SAP ERP bazu podataka sa NetApp snapshot kopijama. SnapCenterov integrirani sistem za kloniranje se može koristiti za kreiranje ili osvježavanje SAP test sistema u roku od nekoliko minuta. NetAppov efikasni način pohrane omogućava projektnim timovima otvaranje višestrukih test sistema, uz minimalnu potrošnju kapaciteta.

Da istaknemo neke od NetAppovih prednosti:

·   Manje truda pri kreiranju i osvježavanju test sistema i više vremena za testiranje.

·   Brzo uzimanje sigurnosnih kopija i rekonstrukcija podataka, mogućnost ponavljanja testova da se poboljša pouzdanost.

·   Potrebni su manji kapaciteti, pa se može priuštiti paralelno testiranje i uz manji budžet.

·   Jedna platforma za zaštitu podataka za postojeće i buduće baze podataka.

·   Jedna platforma za pohranu za sve poslove.


NetApp blog, Bernd Herth, 05/21/2018

NetApp blog - zašto SAP HANA bolje radi uz NetApp SAP System Refresh

Ovo je zadnji iz serije od tri članka o tome zbog čega SAP HANA radi bolje na NetAppu. Ovaj članak govori o osvježavanju SAP sistema (system refresh).

Svi korisnici koji rade u okolišu SAP sistema moraju uz radni sistem uspostaviti sistem za razvoj i osiguranje kvalitete. To je potrebno da bi se prije puštanja u redovni rad testirale sve promjene koje se žele provesti u radnom sistemu. Valjanost testova umnogome ovisi o kvaliteti test podataka. Zbog toga mnogi korisnici kreiraju razvojni sistem koji je kopija radnog sistema.

Taj proces treba redovno ponavljati, kako bi razvojni sistem bio nova kopija radnog sistema. Obnavljanje test sistema je proces koji traje, ne samo zbog vremena koje je potrebno za kloniranje baze podataka, nego i zbog toga što SAPove pred i post obradne aktivnosti mogu potrajate značajno vrijeme.

Međutim, korisnici koji koriste NetApp SnapCenter mogu automatizirati tehničke poslove i aktivnosti koristeći workflow mogućnosti iz SnapCentra. Pošto se stvarno kloniranje zasniva na snimkama stanja (snapshots) pohrane, ukupno vrijeme za osvježavanje tehničkog sistema se svodi s nekoliko sati na nekoliko minuta, sve potpuno automatizirano kroz SnapCenter.


Munich, August 09, 2018

Fujitsu - nove mobilne i stolne CELSIUS radne stanice

Fujitsuove radne stanice CELSIUS H780 i H980 nude mobilne performanse i sigurnost ; Fujitsu CELSIUS W580power+ za Virtual Reality aplikacije za CAD inženjere, arhitekte i dizajnere ; Nema kompromisa između snage i veličine: CELSIUS J580 je jedina na svijetu radna stanica malog formata koja u kućištu zapremnine 10 litara sadrži grafičku karticu pune visine

Fujitsu je predstavio nove modele radnih stanica iz CELSIUS portfelja. Novi modeli kombiniraju snažne računalne mogućnosti i izuzetno jake sigurnosne mogućnosti. Fujitsuove CELSIUS radne stanice su idealna platforma za aplikacije za vizualizaciju i virtualnu stvarnost.

Nove radne stanice su mobilni CELSIUS H780 i CELSIUS H980, micro-tower CELSIUS W580/W580power+ i Small Form Factor CELSIUS J580. Svi modeli koriste najnovije tehnologije od Intela i NVIDIA-e, te imaju ugrađene jake mogućnost za sigurnost i zaštitu.

Nove Fujitsuove CELSIUS radne stanice imaju ugrađenu bio-metričku autentifikaciju. Mobilni modeli CELSIUS H780 i CELSIUS H980 koriste Fujitsuove bez-kontaktne senzore za sliku vena u dlanu, ugrađene u gornji dio kućišta, te čitač smart kartica i sigurni kripto-procesor TPM 2.0. Nove CELSIUS stolne radne stanice imaju tipkovnice s ugrađenim PalmSecure senzorom i tri načina zaključavanja - ključ, Kensington brava ili lokot. Osim toga, priključci i kabeli na stražnjoj strani CELSIUS W580 micro tower modela su zaštićeni poklopcem koji se može zaključavati.  


Redwood Shores, Calif.—Aug 7, 2018

Oracle - novi servis za baze podataka, Oracle Autonomous Transaction Processing

Nova cloud baza podataka koristi mašinsko učenje i automatizaciju kako bi ostvarila do sada neviđene uštede, sigurnost, dostupnost i produktivnost

Oracle je objavio najnoviji cloud servis za autonomne baze podataka, Oracle Autonomous Transaction Processing. Oracle Autonomous Transaction Processing koristi inovativne mogućnosti za strojno učenje i automatizaciju i donosi do sada neviđene uštede, sigurnost, dostupnost i produktivnost. Oracleov novi cloud servis za baze podataka je projektiran da bi se na njemu mogle voditi najzahtjevnije obrade za financijske, maloprodajne, proizvodne i upravne aplikacije i da osigura potporu za visoko-performantne obrade transakcija, za izvještavanje, za grupne obrade i analitičke poslove. Oracleov Autonomous Database portfelj nudi organizacijama najkompletniji i najnapredniji skup mogućnosti za rad s bazama koji danas postoji na tržištu.

Sustav za upravljanje bazama podataka je tradicionalno zahtijevao stručnjake koji bi postavili posebno prilagođeni hardverski i softverski sistem i ručno ga održavali. Oracle Autonomous Database revolucionalizira upravljanje podacima jer koristi strojno učenje (machine learning) i osigurava servis za bazu podataka koja se sama pokreće, sama osigurava i sama popravlja, a pošto radi u oblaku, lako, elastično i ekonomično se širi. Servis korisnicima omogućava da trenutno kreiraju nove autonomne baze podataka i lako konvertiraju postojeće baze, uz bino smanjenje troškova i brže uvođenje. To je i komplementarni servis za Oracle Autonomous Data Warehouse servis.


Irvine, CA, Aug. 7, 2018

Kofax - nove mogućnosti za samposlužnu registraciju i otvaranje novih klijenata za ReadSoft Online korisnike

Proširenja za Web stranice optimiziraju i ubrzavaju dodjelu resursa

Kofax je preko svojih Web stranica objavio Kofax ReadSoft Online™ 9.2 koji dodaje jedinstvenu, i jednostavniju samposlužnu registraciju, te mogućnosti za otvaranje novih klijenata i dodjelu resursa na Kofaxovo rješenje za obradu ulaznih faktura i salda-konti dobavljača, koje radi kao softver-kao-servis (SaaS). Proizvod se nudi u obliku raznih paketa koji se razlikuju po broju uključenih mogućnosti i frekvenciji plaćanja licenci.

ReadSoft Online je softver-kao-servis (SaaS) koji radi na Microsoft Azure i uključuje naprednu tehnologiju, inteligentnu poslovnu logiku i znanja specifična za pojedine zemlje. Servis služi za prihvat i obradu ulaznih faktura. Fakture se mogu skenirati, učitati ili poslati e-poštom direktno u ReadSoft Online gdje se njihovi poslovni sadržaji vade i verificiraju, čime se znatno smanjuje potreba za ručnim upisivanjem podataka. Verificirani podaci iz faktura se zatim uspoređuju s odgovarajućim nabavnim narudžbama i informacijama o primitku robe/usluga. Eventualna neslaganja se razriješe, a za završetak posla se koriste tokovi poslova. Slike faktura i podataka se mogu eksportirati za arhiviranje, a informacije proslijediti u razne ERP i knjigovodstvene sisteme.


23.07.18 – 05.08.18


SUNNYVALE, Calif. — August 1, 2018

NetApp i NVIDIA - dubinsko učenje i nova AI arhitektura

Dokazana arhitektura NetApp ONTAP AI donosi brži pristup do podataka, u količinama i brzinom koju zahtijeva umjetna inteligencija

NetApp je predstavio arhitekturu NetApp® ONTAP® AI, koja radi na NVIDIA DGX™ super-kompjuterima i NetApp AFF A800 all-flash pohrani vezanoj na oblake. Sustav će pomoći korisnicima da ostvare poslovne rezultate uz pomoć umjetne inteligencije (AI).

Koristeći NetApp Data Fabric, ONTAP AI omogućava kreiranje glatkog cjevovoda za podatke koji se proteže od ruba do same jezgre oblaka. S velikom obradnom snagom i kapacitetom, ONTAP AI uklanja uska grla i omogućava siguran i neometani pristup do podataka u svim formatima.

ONTAP AI je arhitektura koju su zajednički dokazali NetApp i NVIDIA koja se lako uvodi, koje nema granice za proširenja, koja pouzdano radi i osigurava visoku dostupnost.


NetApp blog by Jason Blosil - 05/30/2018

NetApp blog - integrirana zaštita podataka - ugrađena, ne naknadno dodana

Zaštita podataka i sigurnosno kopiranje podataka su stalna muka. I jedno i drugo se jednostavno mora obaviti, jer je to zaštita od slučajnih ili namjernih gubitaka, jednostavno ti poslovi su nužno zlo. Organizacije ulože mnogo truda da izgrade i uvedu okoliš za obradu, a onda zaduže nekoga da se brine za njega. U mnogim organizacijama zaštita podataka je dodana naknadno, a tretira se kao trošak poslovanja.

Otkako je količina podataka počela naglo bujati, njihova zaštita predstavlja sve veći izazov.

Očekuje se da će količina podataka koja će se čuvati širom svijeta do godine 2025 narasti na iznos između 160 zeta bajta i 180 zeta bajta. To je deseterostruko povećanje u odnosu na godinu 2016.

Tradicionalna zaštita podataka je da se podaci iz radne pohrane kopiraju na neki sekundarni uređaj za pohranu. Podaci se kreću od aplikacijskog servera na virtualni host server ili na posebni server za sigurnosne kopije. Na sustavu za pohranu se podaci obično indeksiraju, komprimiraju a zatim ispišu u često specijalnom privatnom formatu na posebni uređaj, kao što je disk array, jedinica magnetske vrpce ili u oblak.

Ovakav pristup često izaziva uska grla na aplikacijskom serveru ili virtualnom hostu. To znači da aplikacijski server mora imati dodatne kapacitete da bi mogao odraditi i sigurnosno kopiranje. U virtualiziranom okolišu treba dodijeliti dodatne resurse koji neće biti korišteni cijelo vrijeme. Proširivanje opreme može također izazvati neravnotežu i zahtijevati dodatne investicije.

Što bi bilo da umjesto naknadno dodane zaštite podataka koristite zaštitu koja je ugrađena o vaš okoliš? Zaštitu podataka treba ugraditi u samu infrastrukturu, a ne ju dodavati naknadno

Prvi korak u obrani je kreirati redovne i česte kopije podataka. To se najbolje radi uz pomoć NetAppove Snapshot tehnologije. Snapshot kopija je virtualna kopija podataka koja se može samo čitati (read-only). Takve kopije efikasno koriste prostor i brzo se kreiraju. Po jednom volumenu se može kreirati više od 1.000 kopija, tako da se dobiju vrlo granularne točke za oporavak.

I oporavak, tj. rekonstrukcija podataka je skoro trenutna. To je zbog toga jer nema micanja podataka. NetApp Snapshot kopije ovise o pointerima koji ukazuju na zajednički korištene podatke , a na disk se upisuju samo oni podaci koji su promijenjeni. To znači da su podaci trenutno raspoloživi ako treba pokrenuti oporavak. U ponekim slučajevima je za rekonstrukciju velikih količina podataka dovoljno samo pomaknuti pointere u datotečnom sustavu. A pošto se Snapshot kopija može samo čitati, vasi podaci u Snapshot kopiji ostaju nepromijenjeni kada se novi podaci upisuju na radni volumen.

Zaštita podataka od kvarova na opremi ili katastrofa na lokaciji je čuvati njihovu kopiju na drugoj lokaciji. Kada koristite NetApp ONTAP® SnapMirror tehnologiju to nije težak posao. SnapMirror koristi efikasnost i brzinu Snapshot kopija i vrlo efikasni motor za replikaciju ugrađen u ONTAP softver.

Koristeći SnapMirror, podatke možete replicirati između flash memorija, diskova, oblaka ili softverski definiranih krajnjih točaka za SAN i NAS poslove.


NetApp blog, Joel Reich, 05/08/2018

NetApp blog - NVMe All-Flash, na oblak vezana pohrana spremna za AI

Automobili bez šofera, računala koja govore pametni "Tricoder" uređaji koji mogu dijagnosticirati bolest su nekad bili samo predmet znanstvene fantastike. Ne više. Uz pomoć umjetne inteligencije (AI - artificial intelligence) i cloud računalstva takve stvari postaju stvarnost.

NetApp je objavio nove proizvode i rješenja za novo doba - najbrže, preko oblaka vezane korporacijske all-flash sisteme i novi softver za upravljanje podacima u hibridnim oblacima. To su NVMe-accelerated NetApp® AFF A800 all-flash array i novo izdanje NetApp ONTAP® 9 softvera: ONTAP 9.4.

NetApp surađuje s tvrtkom NVIDIA, koja vodi napolju ubrzanog računalstva i umjetne inteligencije (AI). Moderni AI zahtijeva vrlo veliku računalnu snagu. NVIDIA platforma za AI koristi napredne grafičke obradne jedinice (GPUs - advanced graphics processing units) koje daju računalnu snagu veću od snage tradicionalnih arhitektura koje se oslanjaju na jedinice centralnih procesora (CPU - Central Processor Unit). NVIDIA GPU-ovi zahtijevaju odgovarajuće sisteme za pohranu - sisteme koji mogu upravljati i štititi velike količine nestrukturiranih podataka. AFF A800 all-flash array je postavio letvicu na novu visinu, jer može linearno povećavati performanse i slati podatke na NVIDIA GPU sisteme četiri puta brže od konkurentskih rješenja.

AFF A800 koristi novu arhitekturu za ne hlapljivu memoriju (NVMe - nonvolatile memory express) Sadrži NVMe poluvodičke diskove s NVMe over Fabrics (NVMe-oF) što daje vrlo brz odziv za tradicionalne poslove obrada u data centru. I brzina ulaza/izlaza je također veća nego ikada.

Najnovije izdanje ONTAP 9 softvera poboljšava raspored podataka po razinama hibridnih oblaka (hybrid cloud data tiering) i donosi potporu za Microsoft Azure. ONTAP automatski seli neaktivne podatke na jeftiniju razinu za pohranu, a vraća ih kada vam zatrebaju.


NetApp blog, Bernd Herth, 05/16/2018

NetApp blog - zbog čega SAP HANA radi bolje na NetAppu: Oporavak nakon katastrofa

Ovo je drugi iz serije od tri članka o tome zbog čega SAP HANA radi bolje na NetAppu. Danas je fokus na oporavku nakon katastrofa.

Sigurnosno kopiranje je tek prvi od koraka kada se uvode mjere za zaštitu podataka. Time se sprječava gubitak podataka s jednog sistema. No što ako se nešto desi cijelom vašem data centru? To ne mora biti zbog tehničkih razloga, to se može desiti zbog požara ili nekog drugog vanjskog utjecaja. U tom slučaju ćete brzo vidjeti da su vam sigurnosne kopije beskorisne ako nemate opremu na kojoj ćete rekonstruirati podatke. Očito je da je pohrana sigurnosnih kopija na nekom drugom sigurnom mjestu udaljenom od vašeg primarnog data centra način da se izbjegne takva katastrofa.

Međutim, da bi razvili sveobuhvatni sustav za oporavak nakon katastrofa, korisnici moraju razumjeti potrebe poslovnih aplikacija i tehničke mogućnosti koje su potrebne za zaštitu i oporavak podataka.

Za poslovne aplikacije postoje dva ključna indikatora:

·   Cilj za točku oporavka (RPO - recovery point objective), ili najveći gubitak podataka koji se može tolerirati

·   Cilj za vrijeme do oporavka (RTO - recovery time objective), ili maksimalno prihvatljivi period kada aplikacije ne rade

Ti zahtjevi ovise o tipu aplikacija i prirodi poslovnih podataka s kojima se radi. Važno je procijeniti poslovne zahtjeve koji definiraju RPO i RTO, jer ti zahtjevi značajno utječu na raspoložive tehničke opcije.

Pogledajte slijedeći Webinar video da saznate koja su najpopularnija rješenja za zaštitu podataka za SAP HANA i kako da odaberete sistem zaštite koji vam najbolje odgovara:

                https://youtu.be/UgfUQCEnaBM

Više detalja o zaštiti podataka od katastrofa na SAP HANA sustavima možete naći i u izvještaju:

                TR-4646 SAP HANA Disaster Recovery with Asynchronous Storage Replication


Munich, August 01, 2018

Fujitsu - softver za upravljanje konvergentnom infrastrukturom

Fujitsu je objavio proširenu verziju svog Infrastructure Management softvera koji pojednostavljuje i centralizira rad i praćenje cijelog informatičkog okoliša. Softver donosi uštede u troškovima i potrošnji energije, te bolje performanse i povećanu dostupnost data centara.

Fujitsu Software Infrastructure Manager V2.3 (ISM) je konvergentni softver za upravljanje data centrima koji pojednostavljuje uvođenje, rad i održavanje infrastrukture, uključivši i opremu kao što su police za montažu kartica i jedinice za napajanje.

ISM-ov intuitivni izgled daje skoro real-time uvod u okoliš data centra i omogućava praćenje informatičkih sustava, njihovog stanja i performansi. Novi uređaji se detektiraju automatski, što još više olakšava svakodnevni rad, a služi i kao zaštita protiv neželjenih uređaja koji bi se htjeli priključiti na korporacijsku mrežu.


24 July 2018

Micro Focus - IDOL koristi AI za otkrivanje podataka i usklađenost s GDPR-om

IDOL 12 donosi do sada neviđenu efikasnost s prihvatom Big Data praktički iz bilo kojeg izvora ; Jednostavnije poštivanje GDPR propisa kroz ciljanje na podatke koji se mogu identificirati za osobu, čime pomaže izbjegavanje povreda zakona

Micro Focus je objavio početak isporuka proizvoda Micro Focus IDOL 12. Ovo izdanje koristi umjetnu inteligenciju (AI) pomoću koje pregleda velike količine podataka i brzo i efikasno otkriva relevantne informacije. Da se olakša poštivanje GDPR propisa otkrivaju se osjetljivi osobno identificirajući podaci (PII - Personally Identifiable Information) i tako štiti privatnost i izbjegavaju se potencijalne povrede zakona.

Uz pomoć IDOLa, organizacije mogu pristupati, analizirati i razumijevati praktički bilo koji tip sadržaja, uključivši tekst, audio, slike i video snimke i tako riješiti najteže izazove za analizu podataka. Izgrađen na dokazanoj prvoklasnoj tehnologiji i inovacijama kao što su strojno učenje i duboke neuralne mreže, IDOL daje uvid u skrivene trendove, uzorke i međusobne odnose.


BAAR, Switzerland – July 24, 2018

Veeam - novi Backup for Microsoft Office 365; visoka dostupnost i zaštita podataka za SharePoint Online i OneDrive for Business

Najnovija verzija donosi više od 50 novih mogućnosti koje štite Office 365 ; brza i efikasna zaštita i oporavak podataka, poštivanje pravnih propisa

Veeam® Software je objavio Veeam Backup for Microsoft Office 365® verziju 2. Novo izdanje sada štiti Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online, i instalacije SharePointa na vlastitim lokacijama.

Novo izdanje donosi više od 50 novih mogućnosti, lakše se postavlja lakše se njime upravlja i održava. Daje i bolju zaštitu, vidljivost i poštivanje pravnih propisa za sve Office 365 podatke.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 proširuje automatsku replikaciju podataka koju Microsoft osigurava u svojim data centrima. Kombinacija Veeamovih i Microsoftovih rješenja omogućava korisnicima punu kontrolu nad njihovim podacima i njihovu dostupnost kroz Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business.


 

 

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018