nv-1901

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2019. – siječanj

Novosti

10.12.18 – 20.01.19


u ovom broju:

-  BCC Services novosti - Evo nas opet!

- NetApp blog – brzina je važna - NetApp AFF je opet bolji od konkurencije!

- Fujitsu - ETERNUS LT140, najnovija obrana od ucjenjivačkog softvera

- Fujitsu - hiper-konvergirana infrastruktura za SAP HANA®

- Fujitsu blog - data centar tehnologije koje treba pratiti u 2019.

- Oracle - Java Card povećava sigurnost IoT uređaja na rubu mreže

- Red Hat - najnovija verzija Red Hat Ansible Towera unificira automatizaciju u oblacima

 


BCC Services novosti - Evo nas opet!

Pred vama je prvi broj Novosti u 2019. godini. Kao što smo bili najavili sredinom prosinca, Novosti nisu izlazile, jer zbog praznika nije bilo materijala za objavljivanje.

Sada se stvari vraćaju u normalu, pa će i Novosti izlaziti redovno.

Redakcija


NetApp blog, Octavian Tanase, 11/29/2018

NetApp blog – brzina je važna - NetApp AFF je opet bolji od konkurencije!

U nedavno objavljenim rezultatima usporedbenog testa SPEC SFS2014 SWBUILD, AFF A800, prvi all-NVMe flash sustav za pohranu je postigao zapanjujuće rezultate i osvojio prvo mjesto. Postigao je 4200 SPEC SFS2014 SWBUILD (software) BUILD instanci s ukupnim vremenom odziva (ORT - Overall Response Time) od 780 µs. To su skoro 3 puta bolje performanse od najbližeg konkurenta.

Usporedbeni test SPEC je potvrdio da je AFF najbrži all-flash sistem za proširenja u NAS okolišima u kojima je potrebna mogućnost rada s velikom brojem datoteka, kao što su sistemi za razvoj softvera, renderiranje grafike, istraživanja podataka itd. Ti rezultati su postignuti uz paralelnu primjena tehnologija za efikasnost pohrane, kao što su kompresija i de-duplikacija.

Priča o performansama ne staje samo na A800. I srednje veliki model AFF A300 je nedavno osvojio nagradu urednika (Editor’s Choice Award) publikacije StorageReview, koja je dodijeljena nakon što je StorageReview kandidate testirao pomoću Oracle, SQL, i VDI poslova.


Munich, January 16, 2019

Fujitsu - ETERNUS LT140, najnovija obrana od ucjenjivačkog softvera

Novo rješenje za pohranu omogućava lako uzimanje sigurnosnih kopija koje se čuvaju off-line, a time i efikasnu zaštitu protiv ransomwarea ; Fujitsuov fleksibilni i lako proširivi sistem s magnetskim vrpcama, za male i srednje korisnike, ima kapacitet od do 8,4 PB podataka ; Velike mogućnosti proširenja i sistem plaćanja kako se raste znače da korisnici mogu povećavati kapacitete prema potrebama ; Pohrana podataka off-line je sigurna zaštita protiv ransomware napada

Fujitsu je predstavio novi sistem magnetskih vrpci koji predstavlja sigurnu zaštita protiv napada ucjenjivačkim i zloćudnim softverom (ransomware i malware). Fujitsu Storage ETERNUS LT140 pojednostavljuje proces rada i upravljanja sigurnosnim kopiranjem i rekonstrukcijom korporacijskih podataka. U slučaju ransomware napada, podaci se mogu rekonstruirati na osnovu sigurnosnih kopija koje se čuvaju off-line i koje napadači ne mogu uništiti.

Fujitsu ETERNUS LT140 je proširivo i fleksibilno rješenje namijenjeno malim i srednje velikim korisnicima i najnoviji član Fujitsuove ETERNUS obitelji sistema za pohranu. ETERNUS LT140 je visoko automatizirani sustav kojim se može upravljati na daljinu, pa je vrlo prikladan za udaljene lokacije.

ETERNUS LT140 se može koristiti kao samostalni sistem za sigurnosno kopiranje ili kao drugi nivo zaštite, kada se kombinira s ostalim uređajima za zaštitu iz Fujitsu ETERNUS CS obitelji.


Munich, January 18, 2019

Fujitsu - hiper-konvergirana infrastruktura za SAP HANA®

Fujitsu je objavio nove opcije za poslovne korisnike koji za poslovno-kritične obrade koriste SAP HANA na hiper-konvergiranoj infrastrukturi. Pomoću tih opcija će korisnici moći upravljati i proširivati svoje potpuno virtualizirane SAP okoliše.

Fujitsuov integrirani sistem PRIMEFLEX for VMware vSAN omogućava odvajanje računalnih, pohrambenih i mrežnih mogućnosti od hardvera na kojem se koriste. To znači da korisnici mogu uživati ekonomske prednosti rada u oblacima i virtualizirati cijele data centre i sve poslove, uključivši SAP i ostale poslovne aplikacije koje koriste SAP HANA.

Fujitsu PRIMEFLEX for VMware vSAN je kompletno infrastrukturno rješenje izgrađeno od najboljih komponenti, uključivši four-socket Fujitsu PRIMERGY x86 servere i VMwareov softver za virtualizaciju, vSAN. Rješenje je potpuno optimizirano za SAP HANA i aplikacije koje koriste baze podataka koje rade u memoriji, kao što je real-time analiza podataka.


Fujitsu blog, Udo Würtzon, January 11, 2019

Fujitsu blog - data centar tehnologije koje treba pratiti u 2019.

Infrastruktura za digitalni svijet

Postoji stalna trka u naoružanju između novih tehnologija i naizgled neutaživih potreba za sve većim performansama sustava za rad s podacima. Od novosti koje se mogu očekivati u 2019 godini, komentirati ćemo dvije koje bitno utječu na informatiku i poslovanje – umjetnu inteligenciju (AI - Artificial Intelligence) i Internet stvari (IoT).

AI

AI postaje aspekt redovnog poslovanja, koji, kao i mnoge druge stvari vezane za informatiku, bitno ovise o dostupnosti podataka. Za strojno učenje su potrebni oceani podataka koje treba proanalizirati da bi se došlo do primjenjivih pravila (to je tzv. Trening), iza kojeg slijedi strojno razumijevanje podataka (to je tzv. Znanje). Na osnovu takvog znanja, moguće je nove podatke klasificirati s velikom dozom pouzdanosti. Još jedna prednost ovakvog načina rada je da se ono što je naučeno može spremiti kao tzv. Model. Takav model se može lako prenositi i ne zahtijeva velike računalne resurse, za razliku od faze treninga.

U 2019, može se očekivati značajni rast uporabe AI-a u medicini, trgovini, industriji, uslužnim djelatnostima i drugim sektorima. Fujitsu ima dugogodišnje iskustvo sa super-računalima i na tom polju je stalno na svjetskom vrhu, te može svojim kupcima osigurati koristi od tih iskustava.

IoT

Još godine 2017, Fujitsu je predvidio da će zbog IoT-a (Internet of Things) organizacije morati bino pojačati resurse za rad rubnih dijelova njihovih mreža. Treba voditi o propusnoj moći potrebnoj za povezivanje tisuća industrijskih senzora. Treba razmišljati o troškovima prijenosa podataka preko javnih mobilnih mreža. Treba razmišljati o tromosti prijenosa takvih informacija u dana centre, gdje će se analizirati i obrađivati.

IoT sistemi sve više postaju „umjetno inteligentni“ na rubovima mreža. Svrha obrada na rubu mreža je prihvatiti, analizirati i obraditi podatke direktno u točki gdje se generiraju. Čim se to obavi na inteligentniji način, manje će se podataka morati slati u centar.

Fujitsu je pred godinu dana objavio uređaj Fujitsu INTELLIEDGE Edge Computing Appliance, koji omogućava optimizaciju industrijskih procesa, tako da sigurno povezuje podatke i resurse s ljudima i uređajima i premošćuju jaz između operativne tehnologije (OT - Operational Technology) na terenu i na vlastitim lokacijama te informatičke tehnologije zasnovane na oblacima. Enterprises


Redwood Shores Calif—Jan 16, 2019

Oracle - Java Card povećava sigurnost IoT uređaja na rubu mreže

Java Card 3.1 omogućava autentifikaciju u okolišima s više oblaka i brzu primjenu sigurnosne zaštite priključenih uređaja ; Odjevna potrošačka elektronika se sve više koristi za osjetljive aplikacije kao što su kreditne kartice i plaćanja, te za praćenje zdravstvenih podataka

Oracle je objavio početak isporuka Java Card 3.1, najnovije verzije najpopularnije otvorene aplikacijske platforme pomoću koje se zaštićuju neki od najosjetljivijih uređaja. Novo izdanje povećava fleksibilnost uporabe novih tehnologija za Internet Stvari (IoT - Internet of Things)

Tehnologija Java Card pruža sigurni okoliš za aplikacije koje rade na pametnim karticama i ostalim povjerljivim uređajima kojima je memorija ograničena i imaju male mogućnosti vlastite obrade. Java Card uvodi mogućnosti koje olakšavaju primjenu zaštitnih aplikacija za IoT uređaje.

Među ostalim, Java Card se primjenjuje i za:

·   Pametne mjerne instrumente za industrijski IoT

·   Uređaje koji se nose kao odjeća, uređaje za komunikaciju u bliskom polju (NFC - Near Field Communication) za prijenos informacija, plaćanja i zdravstvene primjene

·   Zaštitu podataka vozila u automobilskoj industriji

·   Uređaje spojene preko oblaka


RALEIGH, N.C. — January 9, 2019

Red Hat - najnovija verzija Red Hat Ansible Towera unificira automatizaciju u oblacima

Red Hat Ansible Tower 3.4 donosi nove mogućnosti za praćenje toka posla i sigurnosne standarde za jednostavnije i sigurnije upravljanje u hibridnim informatičkim okolišima

Red Hat je objavio početak isporuka proizvoda Red Hat Ansible Tower 3.4, najnovije verzije korporacijskog okvira za automatizaciju informatičkih poslova, koji pokriva infrastrukturu, mreže, oblake i sigurnost. Red Hat Ansible Tower 3.4 sadrži proširenja za tokove poslova, uključivši ugniježđene tokove posla, koji olakšavaju upravljanje u kompleksnim hibridnim infrastrukturama.

Nova proširenja za tokove poslova uključuju:

·   Ugniježdene tokove poslova (jedan unutar drugoga)

·   Konvergenciju tokova poslova (jedan posao ovisi o uspješnom završetku nekoliko prethodnih)

·   Predloške (templates) za poslove koji omogućavaju izvršenje bez obzira da li je prethodni posao uspio ili ne

·   Inventura na nivou tokova poslova omogućava ponovnu uporabu tokova poslova

Mogućnost rezanja poslova omogućava korisnicima da jedan veliki posao, projektiran za tisuće strojeva razrežu na dijelove i tako stvore niz manjih poslova koji se mogu distribuirati. To olakšava i lakše proširivanje.

Red Hat Ansible Tower sada može raditi na Red Hat Enterprise Linux na način usklađen s američkim FIPS (Federal Information Processing Standard - FIPS 140-2) sigurnosnim certifikatom.


 

 

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018