nv-1911

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2019. – studeni


u ovom broju:

14.10.19 – 10.11.19

- BCC services - još jedna potvrda o uspješnom partnerstvu s NetAppom

- NetApp - novo sučelje za hibridne multi-cloud oblake

- Fujitsu - održan Fujitsu Forum Munich 2019

- Fujitsu - obnovljeni PRIMERGY mono-socket serveri

- Fujitsu - nova generacija ETERNUS pohrane s performansama za digitalni svijet

- Fujitsu - Infrastructure Manager vodi do softverski definiranih data centara

- Fujitsu - portfelj za veću sigurnost u multi-cloud okolišu

- Fujitsu - tehnologija za prepoznavanje izraza lica koja koristi umjetnu inteligenciju

- Commvault - inovacije za bolju spremnost za oporavak

- Commvault - nove Hedvig mogućnosti omogućavaju unifikaciju pohrane u oblacima i upravljanja podacima

- VMware - centar Pulse IoT ubrzava digitalnu transformaciju rubova mreža, uz sigurnije upravljanje infrastrukturom na rubu

- VMware - nova sigurnosna rješenja za distribuirana poduzeća

- Red Hat - Red Hat Enterprise Linux 8, inteligentniji pametni operacijski sustav

- Red Hat - Fedora 31 sada svugdje dostupna

- Red Hat - nova verzija Red Hat OpenShift 4 za razvoj Kubernetes rješenja

- Red Hat - prediktivni modeli za automatizaciju poslovanja

- Kofax - obrazovni portal donosi korisnicima i partnerima sučelja za inteligentno i automatizirano učenje

- Istraživanje - 64% ljudi više vjeruje robotima nego vlastiti šefovima


14.10.19 – 10.11.19


Listopad 2019

BCC services - još jedna potvrda o uspješnom partnerstvu s NetAppom

NetApp e i ove godine potvrdio dobru suradnju i partnerski status BCC servicesa

BCC services je dobio pismo od NetaAppa o rezultatima godišnje revizije programa partnerskog poslovanja. NetApp je zahvalio na svemu čime je BCC doprinesao poslovanju i svijesti tržišta o NetAppovim rješenjima.

U nastavku pisma, NetApp potvrđuje da je BCC services partner na zlatnom nivou (gold level), da je status dobro stojeći  (good standing), da BCC-ove performanse na polju narudžbi i školovanja ispunjavaju zahtjeve programa, te da ima potrebne certifikate za usluge primjene (ISC) SolidFirea, profesionalnih usluga (PSC) za ONTAP, e za usluge tehničke potpore (SSC).


SUNNYVALE, Calif. — Oct. 29, 2019

NetApp - novo sučelje za hibridne multi-cloud oblake

Novo pojednostavljeno korporacijsko sučelje za vlastite lokacije i van njih

NetApp je objavio nanovo osmišljeno korisničko sučelje, NetApp® Keystone, program koji sadrži skup fleksibilnih rješenja za korisnike koji su odlučili sami izgraditi svoju cloud infrastrukturu ili ju kupiti gotovu.

NetApp nudi puni raspon mogućnosti potrebnih korisnicima da izgrade svoje jedinstveno podatkovno tkanje (data fabric) i upravljanju njime, kako bi uveli svoje hibridne multi-cloud okoliše.

NetApp Keystone je program koji korisnicima nudi raspon fleksibilnih rješenja za cloud infrastrukture na vlastitim lokacijama ili van njih. Keystone nudi agilnost, ekonomični sustav plaćanja ovisnog o stvarnom korištenju, dinamičko skaliranje, te jednostavnost rada.

Mogućnosti Keystonea:

·   Fleksibilnost pri mješovitim modelom plaćanja putem kupnje licenci ili pretplate na softver

·   Može koristiti bilo koji NetApp servis u bilo kojem okolišu - na vlastitoj lokaciji, u oblacima i u hibridnim okolišima

·   Sloboda izbora načina upravljanja - da upravlja NetApp, neki od NetAppovih partnera, ili interno upravljanje

·   Jednostavnije vlasništvo - lakše je kupiti, raditi i proširivati, počevši od NetAppovih novih sistema, A400, FAS8300 i FAS8700


Munich, November 6th - 7th

Fujitsu - održan Fujitsu Forum Munich 2019

Fujitsu je od 06.-07.11.2019 u Minhenu organizirao manifestaciju Fujitsu Forum Munich 2019 kod koje je naglasak bio na tome kako će humano-centrični pristup najnovijim digitalnim tehnologijama pomoći u izgradnji novih pouzdanih poslovnih modela koji će u konačnici pomoći unaprijediti živote. Ove godine je tema Foruma bila "Humano-centrične inovacije - put do pouzdane budućnosti".

Glavna godišnja konferencija je bila puna bogatih sadržaja, od izlaganja pozvanih govornika, panel diskusija do praktičnih demonstracija najnovijih informatičkih rješenja. Održani je i program razgovora sa stručnjacima koji vam mogu pomoći oko izazova, a bila je to i prilika za umrežavanje i ostvarivanje kontakata sa stručnim kolegama sa svih strana svijeta.


Munich, November 05, 2019

Fujitsu - obnovljeni PRIMERGY mono-socket serveri

Nadograđen procesor i kapacitet memorije za Fujitsuove početne PRIMERGY modele ; Mono-socket modeli su dovoljno snažni da budu idealni za manja i srednje velika poduzeća i širok raspon mogućih uporaba ; Poboljšani portfelj je prikladan i za uporabu na rubu mreža za poslove u kojima je potreban brzi odziv

Fujitsu je obnovio portfelj PRIMERGY servera početnog nivoa, namijenjenih malim i srednjim poslovnim korisnicima. Osvježeni modeli sadrže najnovije procesore i imaju veći kapacitet memorije. Time su ovi nadograđeni mono-socket PRIMERGY serveri postali ekonomična lokalna alternativa rješenjima u oblacima, naročito za uredske poslove kao što je obrada baza podataka, kao i za uporabu na rubu mreže na mjestima gdje su važni propusna moć i brzi odziv.

U cijeloj liniji mono-socket servera se koriste najnoviji Intel Xeon E-2200 procesori, čime su značajno poboljšane performanse. Maksimalni kapacitet memorije je povećan na 128 GB.

PRIMERGY TX1320 M4 je server za pojedinačne ili virtualizirane obrade, a zbog malog tlocrta se može smjestiti bilo gdje.

PRIMERGY TX1330 M4 se može značajno proširivati po pitanju kapaciteta memorije i diskova.

PRIMERGY RX1330 M4 zaokružuje raspon mono-socket servera. To je rack-mounted server s velikim brojem raznih mogućnosti za proširenja u budućnosti.

Sva tri servera koriste softver paket Fujitsu Infrastructure Manager (ISM) Essential suite i iRMC S5, koji omogućavaju jednostavno i efikasno upravljanje cijelim životnim ciklusom servera, uključivši uvođenje instalaciju i upravljanje.


Munich and Tokyo, November 05, 2019

Fujitsu - nova generacija ETERNUS pohrane s performansama za digitalni svijet

Novi Fujitsuov uređaj za pohranu ETERNUS AF150 S3 donosi ekonomičnu i bez-kompromisnu all-flash pohranu za male i srednje poslovne korisnike ; Fujitsuov ETERNUS DX900 S5 uređaj za pohranu namijenjen je za srednje veliku hibridnu pohranu korporacijskog nivo, postiže maksimalni broj IOPS-a, maksimalno je proširiv i jamči brzi odziv ; Fujitsu uvodi inovacije i širi svoj ETERNUS portfelj uređaja za pohranu da bi ispunio brzo rastuće poslovne zahtjeve

Fujitsu je objavio prošireni portfelj ETERNUS AF S3 all-flash array i ETERNUS DX S5 hibridnih sistema za pohranu. Predstavljeni su modeli all-flash ETERNUS AF150 S3 uređaj početnog nivoa i srednje veliki korporacijski model ETERNUS DX900 S5.

ETERNUS AF150 S3 je početni model idealan za manje urede, sa svim potrebnim mogućnostima za pohranu i performansama, ali uz priuštivu cijenu. Kapacitet pohrane mu može rasti do 92 TB.

ETERNUS DX900 S5, popunjava prazninu na gornjem kraju tržišta, jer se radi o korporacijskom uređaju srednje velikom hibridnom sistemu za pohranu i daje visoke performanse, također uz priuštivu cijenu. Kapacitet pohrane mu može rasti do 70 petabajta i lako dosiže broj ulazno-izlaznih operacija u sekundi (IOPS) koji se mjeri u milijunima.


Munich, November 05, 2019

Fujitsu - Infrastructure Manager vodi do softverski definiranih data centara

Prošireni kapaciteti procesora i memorije za Fujitsuove početne PRIMERGY modele osiguravaju sigurne obrade i u budućnosti ; Mono-socket modeli su dovoljno snažni da ih učine idealnim za mala i srednja poduzeća i širok raspon primjena ; Prošireni portfelj je prikladan i za uporabu na rubovima mreža, za lokalne obrade tamo gdje je potreban brzi odziv, te za hibridne informatičke okoliše ; Fujitsu se standardizira na softveru za upravljanje infrastrukturom (ISM - Infrastructure Manager) kao alatom za praćenje i upravljanje informatičkim okolišem, te čini još jedan korak prema softverski definiranim data centrima.

Fujitsu se standardizira na ISM (Infrastructure Manager) softver za praćenje i upravljanje informatičkom infrastrukturom. ISM osigurava holističko i jedinstveno upravljanje cijelim data centrima, uključivši i Fujitsuove PRIMERGY servere, Fujitsuovu ETERNUS i NetAppovu pohranu, odabrane Ciscove i Extreme Networkove svičeve, te sisteme za napajanje i hlađenje, te praćenje skoro svega ostalog u sustavu data centra.

Fujitsu uspostavlja ISM kao svoj glavni upravljački paket za infrastrukturu data centara, no namjerava nastaviti ažuriranje svog ranijeg softvera za upravljanje serverima, ServerViewa, do travnja 2021, potpora za ServerView će biti osigurana do 2026.

Postoje dvije verzije Fujitsu ISM-a. ISM Advanced je napredna verzija sa svim mogućnostima, namijenjena organizacijama koje planiraju uvođenje SDDC-a. Ova verzija može upravljati višestrukim hardverskim konfiguracijama, daje indikatore o spajanju fizičkih i virtualnih mreža, te se brine za ažuriranje osnovnog firmwarea. Kompatibilna je s uređajima od trećih strana i lako se integrira s VMware, Microsoft System Center i Ansible okolišima.

ISM Essential je verzija za početni nivo i donosi bitno praćenje i ažuriranje firmwarea za sve poduprijete uređaje, uključivši servere, pohranu i mrežne svičeve.


Munich, October 24, 2019

Fujitsu - portfelj za veću sigurnost u multi-cloud okolišu

Novi portfelj usluga za sigurnost u oblacima povećava otpornost, dostupnost, integritet i povjerljivost podataka ; Sigurnosne kontrole koje ne ovise o oblaku osiguravaju konzistentnu primjenu i upravljanje pravilima u složenim multi-cloud okolišima ; Korisnicima omogućava laku migraciju između cloud platformi bez potrebe da se redefinira sistem sigurnosti.

Fujitsu je objavio novi portfelj multi-cloud sigurnosnih usluga i servisa, koji pomaže organizacijama da odgovore na sve veće izazove multi-cloud okoliša.

Novi portfelj sigurnosnih kontrola koje povećavaju otpornost, dostupnost i integritet podataka. Novi Fujitsuovi upravljani sigurnosni servisi za oblake donose konzistentno upravljanje aplikacijama i poštivanje korporacijskih pravila u složenim multi-cloud okolišima. Korisnici imaju fleksibilnost i mogu izabrati najbolju kombinaciju cloud rješenja od raznih dobavljača, bez sigurnosnih kompromisa.


Tokyo, October 15, 2019

Fujitsu - tehnologija za prepoznavanje izraza lica koja koristi umjetnu inteligenciju

Fujitsu Laboratories je objavio da je razvio tehnologiju koja uz pomoć umjetne inteligencije (AI - Artificial Intelligence) s velikom točnošću prepoznaje izraze lica i sitne promjene u izrazima.

Problem s prepoznavanjem lica i izraza leži u ogromnom broju mogućih slika lica osobe, naročiti kada se lice snima iz različitih kutova. Da bi riješio taj problem, Fujitsu je razvio tehnologiju u kojem se slika lica iskosa sa strane transformira u sliku s prednje strane, koja je lakša za prepoznavanje. Tehnologija može točno otkrivati i male emocionalne promjene, kao što su nervozni smiješak, zbunjenost itd.

Fujitsu predviđa da će se nova tehnologija moći koristiti u brojnim aplikacijama, poput pomoći pri izboru kandidata za radno mjesto, da se poboljša sigurnost vozača u javnom prijevozu i sigurnost tvorničkih radnika.

Tehnologija je postigla točnost detekcije od 81% već nakon posve kratkog razdoblja treniranja sustava pomoću umjetne inteligencije.


Denver, Colo. and Tinton Falls, N.J. – October 16, 2019

Commvault - inovacije za bolju spremnost za oporavak

Commvault je objavio inovacije za Commvault Complete Backup & Recovery koje omogućavaju sigurnosno kopiranje iz-oblaka-u-oblak, migraciju, automatiziranu provjeru mogućnosti oporavka, inteligentno i elastično planiranje pohrane, te zaštitu podataka.

Među novostima su:

·    Cloud-to-Cloud Backup & Recovery (sigurnosno kopiranje i oporavak iz oblaka u oblak) - omogućava kopiranje između oblaka koje nude AWS, Google, Microsoft Azure i ostali veliki pružatelji cloud usluga.

·    Automatizirana provjera spremnosti za oporavak nakon katastrofa - za jednostavnije testiranje postupaka oko sigurnosnog kopiranja i oporavka.

·    Elastični planovi pohrane - planovi koji se prilagođavaju rezultatima postupaka kopiranja/rekonstrukcije

·    Zaštita podataka za Splunk – rješenje za punu zaštitu podataka za korisnike sustava Splunk

·    Proširena potpora za Microsoft Office 365 aplikacije


Denver, Colo. and Tinton Falls, N.J. – October 15, 2019

Commvault - nove Hedvig mogućnosti omogućavaju unifikaciju pohrane u oblacima i upravljanja podacima

Commvault je objavio nove mogućnosti za softverski definirana rješenja za pohranu Hedvig. Nove mogućnosti šire vrijednost i mogućnost korištenja Hedviga i omogućavaju unifikaciju pohrane i upravljanja podacima.

Novosti donose:

·    Sučelje za kontejnersku pohranu (CSI - Container Storage Interface), za upravljanje Kubernetes i ostalim orkestratorima za kontejnerski rad.

·    Ugrađene mogućnosti za data centre, za bolju otpornost korporacijskih podataka

·    Potporu za kodiranje brisanja, što povećava efikasnost pohrane.

·    Potpora za više-korisničke (multi-tenant) data centre

·    Upravljanje klasterima u multi-data centrima, uzbunjivanje i izvještavanje, za administriranje softverski definirane pohrane iz jedne jedine lokacije.


PALO ALTO, Calif., Nov. 04, 2019

VMware - centar Pulse IoT ubrzava digitalnu transformaciju rubova mreža, uz sigurnije upravljanje infrastrukturom na rubu

Inovacije u Pulse IoT Centru informatičarima omogućavaju rad s Internetom Stvari (IoT))

VMware je pokazao kako korisnici koriste VMware Pulse IoT Center da bi ubrzali digitalnu transformaciju. Objavljene su i nove Pulse IoT Center mogućnosti koje pojednostavljuju procese otvaranja i registracije, te tako olakšavaju širenje sustava za Internet Stvari (IoT - Internet of Things).

Pulse IoT Center osigurava platformu za upravljanje infrastrukturom na rubovima mreže koja ne ovisi o pojedinim dobavljačima i može upravljati bilo kojim uređajem i bilo kojom aplikacijom u bilo kojem oblaku. Pulse IoT Center 2.0 korisnicima nudi fino upravljanje cijelim životnim ciklusom IoT uređaja i uređaja na rubu mreže, priključenim senzorima i aplikacijama.


BARCELONA, Spain, Nov. 05, 2019

VMware - nova sigurnosna rješenja za distribuirana poduzeća

VMware korisnicima nudi sigurnost koja donosi automatiziranu, prožimajuću i proaktivnu zaštitu za kritične aplikacije, podatke i korisnike, bez obzira gdje su oni smješteni

 VMware je objavio detalje novih proširenih sigurnosnih rješenja. koja zaštitu čine automatiziranijom, proaktivnom i prožimajućom kroz cijelo distribuirano poduzeće. S takvom intrinzičnom zaštitom, VMware smanjuje rizike za kritične aplikacije, osjetljive podatke i korisnike, jer smanjuje prilike za napade u oblacima, data centrima, napade na korisnike i napade na rubovima mreža.


RALEIGH, N.C. — November 5, 2019

Red Hat - Red Hat Enterprise Linux 8, inteligentniji pametni operacijski sustav

Red Hat Enterprise Linux 8.1 donosi novosti, alate za pisce softvera, sigurnosne certifikate i širi mogućnosti za automatizaciju

Red Hat je objavio početak isporuka proizvoda Red Hat Enterprise Linux 8.1, najnovije verzije svjetski vodeće Linux platforme. Red Hat Enterprise Linux 8.1 povećava mogućnosti upravljanja, zaštitu i performanse operacijskog sustava koji stoji ispod otvorenih hibridnih oblaka. Uvedene su i novosti za pisce softvera.

Red Hat Enterprise Linux je temelj Red Hatovog portfelja za otvorene hibridne oblake i omogućava rad u fizičkim, virtualnim, te okolišima privatnih i javnih oblaka. Ova korporacijska Linux platforma osigurava konzistentno korisničko sučelje za rad na vlastitim lokacijama te na javnim cloud infrastrukturama.


RALEIGH, N.C. — October 29, 2019

Red Hat - Fedora 31 sada svugdje dostupna

Najnovija verzija operacijskog sustava Fedora s poboljšanim osnovnim paketima i inovacijama za nove informatičke primjene kao što su IoT i Linux kontejneri

Red Hat je objavio da su počele isporuke Fedora 31, najnovije verzije tog open source operacijskog sustava. Fedora 31 sadrži nove mogućnosti koje su odgovor na mnoge izazove modernog računalstva, od izgradnje i uporabe cloud aplikacija do uvođenja inovacija u povezani svijet.

Fedora 31 nastavlja razvoj novo-nastajućih Fedora izdanja, uključivši Fedora CoreOS, Fedora IoT i Fedora Silverblue. Fedora 31 donosi proširenja i ažuriranja za sva izdanja, od ispravaka greški, podešavanja performansi i novih verzija.

Ažurirani su:

·   Kompajleri i jezici, uključivši NodeJS 12, Perl 5.30 i Golang 1.13. a komanda "python" se sada odnosi na Python 3

·   Potpora za Cgroupsv2, što je temelj za bolje performanse, nove mogućnosti i rad s kontejneriziranim aplikacijama.

·   Zamjena RPM kompresije ztsd kompresijom, čime se smanjuje vrijeme potrebno za komprimiranje

·   potpora za RPM 4.15, najnoviju verziju RPM Package Managera, za bolje performanse i veću stabilnost svih verzija Fedore.

Fedora 31 također sadrži ažuriranja za Fedora 31 Workstation - nove alate i uključenim GNOME 3.34.


RALEIGH, N.C. — October 16, 2019

Red Hat - nova verzija Red Hat OpenShift 4 za razvoj Kubernetes rješenja

Red Hat OpenShift 4.2 donosi nove razvojne alate koji olakšavaju inovacije za hibridne cloud okoliše

Red Hat je objavio Red Hat OpenShift 4.2, najnoviju verziju korporacijske Kubernetes platforme. Red Hat OpenShift 4.2 pojednostavljuje i automatizira korporativne servise u hibridnim oblacima i olakšava razvoj cloud aplikacija.

Najnovija verzija OpenShifta sadrži i gotove, za uporabu spremne razvojne servise koji rješavaju service mesh potrebe, bez-serversko izvršenje i mogućnosti za kontinuiranu integraciju i rad u oblacima.


RALEIGH, N.C. — November 1, 2019

Red Hat - prediktivni modeli za automatizaciju poslovanja

Najnovije izdanje Red Hat Process Automationa donosi nove mogućnosti za umjetnu inteligenciju (AI) za prediktivno modeliranje odluka, te potporu za razvoj mikro-sučelja

Red Hat je objavio najnovije izdanje proizvoda Red Hat Process Automation, koje sadrži nove mogućnost za umjetnu inteligenciju (AI - artificial intelligence) za prediktivno modeliranje odluka, te potporu za razvoj poslovnih aplikacija koje koriste mikro-frontend arhitekture.

Najnovije izdanje Red Hatove tehnologije za automatizaciju procesa omogućava korisnicima da brže uvedu poslovne aplikacije za rad u oblacima i decentralizirano izvršenja procesa.

Red Hat Process Automation je skup proizvoda koji automatiziraju poslovne odluke i procese, te bolju suradnju između informatičara i poslovnih korisnika. Pomaže pri boljem prihvatu i dosljednijem poštivanju poslovnih pravila i postupaka, automatizira poslovanje i mjeri rezultate poslovnih aktivnosti u heterogenim okolišima - fizičkim, virtualnim, mobilnim i cloud.

Red Hat Process Automation sada koristi AI za donošenje automatiziranih odluka. Na taj način korisnici mogu u svoje aplikacije za upravljanje odlukama ugraditi prediktivnu analitiku i tako dobiti inteligentne automatizirane sustave koji mogu pratiti promjene na tržištima.

Novo izdanje Red Hat Process Automationa koristi prediktivne modele napisane u jeziku Predictive Model Markup Language (PMML), standardu za razmjenu informacija između platformi koje koriste strojno učenje (ML - machine learning).

Sustavi s monolitskim frontend kodom mogu otežati mogućnost korištenja prednosti modularnih jednostavnijih rješenja, kao što su mikro-servisi zasnovani na kontejnerima. Takvim mikro-frontendovima se može pojedinačno upravljati, pa povećavaju skalabilnost, agilnost i kontrolu aplikacija.


Irvine, CA – Oct. 30, 2019

Kofax - obrazovni portal donosi korisnicima i partnerima sučelja za inteligentno i automatizirano učenje

Kofax Learning Cloud kombinira sadržaje, alate i usluge, uključivši i Kofax QuickStart korisnički pristup besplatnom školovanju

Kofax  je objavio otvorenje Kofax Education Portala - self-service platforme za učenje Kofaxovih softverskih proizvoda. Kofax Education Portal sadrži Kofax Learning Cloud, novu platformu koja kombinira sadržaje, alate i usluge za učenje. Poslovni korisnici mogu razviti svoja softverska znanja kroz Kofax QuickStart, komplementarni program za e-učenje.

Kofax Learning Cloud ima intuitivni i personalizirani pristup školovanju i nudi pristup do brojnih alata, servisa i živih predavanja.

Korisnici Kofax QuickStart Traininga mogu početi e-učenje na početnoj razini a kasnije nastaviti specijalizirano školovanje za sve glavne Kofaxove proizvode.

Obrazovni portal je nanovo projektiran da se lako i intuitivno koristi, sadrži ažurne informacije, a pristup je preko vrlo efikasnog sučelja. Kofax sada nudi automatizirani odabir tečajeva, kao i podupiruće usluge.


Redwood Shores, Calif.—Oct 15, 2019

Istraživanje - 64% ljudi više vjeruje robotima nego vlastiti šefovima

Globalno istraživanje je pokazalo kako umjetne inteligencija mijenja odnose između ljudi i tehnologije na radnom mjestu

Oracle je objavio rezultate istraživanja koji su pokazali da ljudi više vjeruju robotima nego vlastitim šefovima. Istraživanje o umjetnoj inteligenciji na radnom mjestu (AI at work) je provedeno u suradnji s istraživačkom tvrtkom Future Workplace. Ispitano je 8.370 zaposlenika i rukovoditelja u 10 zemalja.

Istraživanje je pokazalo da AI postaje sve važniji, te da danas 50% djelatnika koristi AI (lani 32%). U tome prednjače radnici iz Indije (78%) i Kine (77%), duplo više njih nego npr. u Francuskoj (32%) ili Japanu (29%). Većina ispitanika je izjavila da vole raditi s robotima. Muškarci više vole AI nego žene (32%, odn. 23%).

Zanimljivo je da 64% ispitanika više vjeruje robotima nego vlastitim šefovima, i radije bi se za pomoć obratili robotu nego šefu. I u tome prednjače Indijci (89%) i Kinezi (88%), te opet više muškarci (56%) nego žene (44%). Ipak, većina ih vjeruje da ljudski šefovi bolje shvaćaju njihove osjećaje, da ih bolje podučavaju kako treba raditi i da bolje kreiraju kulturu rada.


 

 

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018