nv-2109

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

novosti

2021. – rujan


u ovom broju:

16.08.21 – 19.09.21

- Fujitsu - osvježen portfelj PRIMERGY servera olakšava malim i srednjim korisnicima put do digitalne transformacije

- Fujitsu - PRIMERGY Server sada ima certifikat za Windows Server 2022

- Fujitsu i NYK - planiranje optimalnog rasporeda tereta uz pomoć kvantno-inspiriranog ‘Digital Annealera’

- Fujitsu - uspostavljen strateški industrijski savez za kvantnu tehnologiju, Q-STAR

- Red Hat i Bostonsko Sveučilište - partnerstvo za istraživanje otvorenih hibridnih oblaka

- VMware - četvrtu godinu za redom imenovan vodeći u Gartnerovom magičnom kvadrantu za unificirano upravljanje krajnjim točkama mreže

- Kofax blog - prljavi novac: zbog čega tehnologija mora preuzeti vodstvo u borbi protiv prevara

- Kofax blog - beskonačne mogućnosti automatizacije robotičkih procesa

- Micro Focus - Voltage Structured Data Manager i Voltage SecureData - vodeći u dinamičkom maskiranju podataka

- Fujitsu - globalno istraživanje pokazalo prioritete za post-pandemijski svijet


16.08.21 – 19.09.21


Munich, September 08, 2021

Fujitsu - osvježen portfelj PRIMERGY servera olakšava malim i srednjim korisnicima put do digitalne transformacije

Fujitsu je objavio osvježeni portfelj PRIMERGY mono-socket servera predviđenih kao potpora za digitalnu transformaciju malih i srednjih poslovnih korisnika.

Često se misli da je digitalna transformacija samo za velike organizacije, jer je za to potrebna posebna infrastruktura i stručno osoblje koje si manji krasnici teško mogu priuštiti.

Najnoviji FUJITSU Server PRIMERGY mono-socket M5 sistemi daju idealnu infrastrukturu za male i srednje poslovne korisnika (SMB - Small & Medium Business). Radi se o dobro uravnoteženoj kombinaciji cijena i performansi. Koriste moderne Intel Xeon E-2300 procesore s 4-, 6-, ili 8-jezgri, ili, opcionalno, Intel Pentium. Do četiri memorijska utora daju potporu za do 128 GB s DDR4 DIMM modulima koji rade na 3.200 MT/s – uz poboljšane brzine prijenosa podataka.


Munich, September 01, 2021

Fujitsu - PRIMERGY Server sada ima certifikat za Windows Server 2022

Fujitsu PRIMERGY serveri su sada certificirani i za jedan od najpopularnijih serverskih operacijskih sustava, što je važno za planiranje proširenja i budućih konfiguracija

Fujitsu je objavio da serveri sada imaju certifikat za Windows Server 2022, najnoviju verziju jednog od najpopularnijih serverskih operacijskih sustava na svijetu.

Noviteti u Windows Serveru uključuju naprednu višeslojnu zaštitu i sigurniji rad na daljinu. Korisnici Fujitsuovih PRIMERGY servera sada osim još veće sigurnosti uživaju prednosti povećane fleksibilnosti i veću produktivnost.


Tokyo, September 2, 2021

Fujitsu i NYK - planiranje optimalnog rasporeda tereta uz pomoć kvantno-inspiriranog ‘Digital Annealera

Probni rad je ukazao na moguće uštede više od 4.000 sati rada godišnje

Fujitsu i Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), velika svjetska brodarska kompanija a su objavili uvođenje Fujitsuovog kvantno-inspirirane Digital Annealer tehnologije u cilju optimizacije planiranja razmještaja tereta na brodovima za prijevoz automobila. Digital Annealer će pomoći pri traženju najpovoljnije od mnogih mogućih kombinacija razmještaja raznih tipova vozila. Algoritam za kombinatoričku optimizaciju pomaže smanjiti vrijeme planiranja utovara brida sa 6 sati na 2,5 sati.


Tokyo, September 1, 2021

Fujitsu - uspostavljen strateški industrijski savez za kvantnu tehnologiju, Q-STAR

Cilj je promicati kvantnu industriju

Fujitsu javlja da je jedan od osnivača udruženja za promicanje kvantnih tehnologija. U udruženju su 24 kompanije koje su odlučile da će udruženje djelovati pod imenom Quantum Strategic Industry Alliance for Revolution: Q-STAR.

Q-STAR će se baviti vrednovanjem osnovnih principa i zakona vezanih za kvantnu tehnologiju i davati mišljenja o primjenjivosti tehnologija u razne svrhe.


RALEIGH, N.C. - April 27, 2021

Red Hat i Bostonsko Sveučilište - partnerstvo za istraživanje otvorenih hibridnih oblaka

Red Hat daruje Bostonskom Sveučilištu softver u vrijednosti od 551,9 milijuna USD koji će se koristiti u više ključnih open source projekata

 Red Hat i Sveučilište u Bostonu (BU - Boston University) su objavili nastavak suradnje u cilju poboljšanja izobrazbe i više projekata na polju hibridnih oblaka. U tu svrhu Red Hat daruje softver licence u ukupnoj vrijednosti od 551,9 milijuna USD.

Uz pomoć doniranog softvera će istraživači imati pristup do Red Hatovih otvorenih tehnologija za hibridne oblake, uključivši Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift, Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization, i Red Hat Ceph Storage.


PALO ALTO, Calif - August 31, 2021

VMware - četvrtu godinu za redom imenovan vodeći u Gartnerovom magičnom kvadrantu za unificirano upravljanje krajnjim točkama mreže

VMware je objavio da je četvrtu godinu za redom imenovan za vodećeg u Gartnerovom magičnom kvadrantu u kategoriji unificiranog upravljanja krajnjim točkama mreže.

VMware je imenovan uzimajući u obzir kompletnosti vizije i sposobnosti da se ona ostvari. Ocjenjivani proizvod je bio VMware Workspace ONE, u Gartnerovoj ocjeni tržišne pozicije rješenja za unificirano upravljanje  krajnjim točkama mreža.


Kofax blog, Andy Mellor, Vice President Australia at Kofax, FRI AUG 27

Kofax blog - prljavi novac: zbog čega tehnologija mora preuzeti vodstvo u borbi protiv prevara

Organizacije i kriminalci već decenijima vode trku u digitalnom naoružanju. Poslovni procesi su sve sofisticiraniji, no isto se je desilo i prijevarnim napadima na njih. Bitka je eskalirala tijekom pandemije kada su organizacije bile prisiljene na nove načine rada.

Na nesreću, to se pokazalo otvorenim pozivom za opake aktivnosti. Čak 72% Australskih poslovnih organizacija je izjavilo da se je tijekom pandemije povećao rizik od prevara i napada. a njih 85% ne očekuje da će se taj rizik smanjiti ove godine. Najučestaliji oblik napada su bile prevare pomoću faktura ili načina plaćanja, koje au porasle za 155%.

Tijekom 2019 Google i Facebook su oštećeni za više od 100 milijuna pomoću 'phishing' emaila koji je sadržavao krivotvorene fakture. Fakture su poslane u odjele za isplate i premda su obje kompanije imale uvedene izvjesne sigurnosne postupke, takve fakture, koje su izgledale normalno, su puštene na isplatu. Bilo je i naplata krivotvorenih čekova. Poduka svega ovoga je da je svaka tvrtka izložena prevarama ako nisu uspostavljene prave sigurnosne mjere.

No koje su to prave mjere? Prvi korak je spoznati pravu mješavinu ljudi, procesa i tehnologije. Pri tome tehnologija igra sve veću ulogu.

Odjel salda kontija dobavljača (AP - Accoubts Payable) je prva crta obrane protiv prijevarnih aktivnosti. AP odjel sjedi u središtu financijskih aktivnosti poduzeća i idealno je pozicioniran za identifikaciju i uzbunjivanje zbog prijevarnih faktura i isplata

Napadi su sve složeniji, pa AP mora imati mogućnost inteligentne automatizacije svojih procesa. AP će tada moći osigurati obaveznu primjenu propisa, postupaka i pravila, te upozoravati na potencijalne ugroze i eskalirati interne procese. Uz to se eliminira manualni rad koji je uvijek mogući izvor grešaka. 

Postoji više tehnologija za inteligentnu automatizaciju AP-a. Rješenja za automatizaciju AP-a (APA) koja automatiziraju obradu faktura koje ne samo da štede vrijeme nego smanjuju i broj grešaka. Orkestracija procesa automatski usmjerava izuzetke ljudima na procjenu i odobravanje, a održavaju i tragove o tome kako se je posao kretao između ljudskih i digitalnih djelatnika.

Mogućnost prihvata faktura putem raznih kanala omogućava automatizaciju procesa bez obzira na to kojim putom dobavljači šalju fakture - XML, papir ili PDF, a rješenja za tokove poslova i uzimanje slika dokumenata pripremaju elektroničku arhivu faktura i drugih financijskih dokumenata. Povrh toga postoje i aplikacije kao što je automatsko otvaranje novih dobavljača koje provjeravaju adrese, porezne podatke i ostale kritične informacije.

Sloj s umjetnom inteligencijom (AI - Artificial Intelligence) ustanovljava izgled i raspored podatak na fakturi i identificira prave potrebne informacije, bez obzira na format fakture. Može i automatski identificirati podatke koje treba povaditi sa fakture, te da li su nalozi za isplatu mijenjani na bilo koji način. Rješenja za AP automatizaciju mogu provjeravati i bankovne detalje na fakturama i tako primijeniti još jedan stupanja zaštite.

Oslobođeni manualne obrade faktura osoblje AP-a se može koncentrirati na izuzetke i upotrijebiti svoje iskustvo za rješavanje neuobičajenih promjena u ponašanju dobavljača. Pri tome mogu koristiti i naprednu analitiku.

Kombinacija ljudi, procesa i tehnologije je ono što će očuvati naš novac.


Kofax blog - Vivian Wagner August 20, 2021

Kofax blog - beskonačne mogućnosti automatizacije robotičkih procesa

Ima sve više i više podataka kojima treba upravljati, koje treba organizirati i u kojima treba otkriti neki smisao. Zbog toga su robotički procesi sve vrjedniji poslovnim korisnicima koji žele štedjeti vrijeme i biti učinkovitiji.

Automatizacija robotičkih procesa (RPA - Robotic Process Automation) je korisna jer ljudi ne moraju raditi sve, naročito ne u procesima koji su repetitivni i predvidljivi i sve je važnija komponenta u upravljanju poslovanjem i usluživanju kupaca.

RPA je softver koji automatizira akcije zasnovane na pravilima koje se izvršavaju na kompjuteru, kao što su kopiranje i lijepljenje, selidba datoteka s jedne lokacije na drugu, itd. RPA softverski roboti automatiziraju dosadne i repetitivne zadatke, tako da ljudi prestaju biti sakupljači podataka i postaju korisnici podataka.

Postoje mnoge različite RPA aplikacije za raznovrsne tipove poslovanja. Primjeri poslova koje RPA može automatizirati su npr. obrada molbi za kredite, automatska provjera osnovnih podataka ili vađenje detalja o opremi iz dolaznih email poruka.

Mogućost automatizacije omogućava djelatnicima da se posvete pametnijim i smislenijim poslovima, a u isto vrijeme se eliminiraju greške kod unosa podataka koje mogu negativno utjecati na vremena obrada, poštivanje propisa o podacima te na zadovoljstvo korisnika.

RPA zahtijeva da i strojevi nauče raditi poslove na isti način na koji ih uče ljudi.

Baš kao i ljudi, softverski roboti mogu naučiti da raspoznaju što se nalazi na ekranu, da ispišu prave znakove na pravo mjesto, da se prebacuju između raznih sistema, identificiraju i izvuku podatke te obave širok raspon definiranih akcija, kao što su izvlačenje informacija iz baza podataka, njihovo upisivanje u tablične kalkulatore (spreadsheet), a zatim generiranje fakture na osnovu tih informacija. Uz pomoć umjetne inteligencije i obrade govornog jezika, RPA može postepeno emulirati ljudske misli i mogućnosti obrada. RPA softver automatizira poslovne procese koristeći razne procese na način kako bi ih koristili ljudi, često koristeći i ista sučelja.

“RPA sve više koristi AI tehnologije poput obrade govornih jezika (NLP - natural language processing) da bi interpretirao tekst ili optičko prepoznavanje znakova (OCR - optical character recognition) da bi razumio dokumente i slike. Primjer za RPA uključuje nešto što se često naziva ’email bot’ koji koristi NLP da bi razumio i izvadio podatke iz email poruka, te da ih tada automatski obradi i generira odgovore.

Organizacije proširuju svoja RPA znanja na sve vrijednije primjene - transformaciju poslovnih tokova rada - procese koji od jednog kraja na drugi kodiraju kako stvari obaviti na pametniji, brži, bolji i jeftiniji način.


The Forrester Wave™ , Dynamic Data Masking Solutions, Q3 2021

Micro Focus - Voltage Structured Data Manager i Voltage SecureData - vodeći u dinamičkom maskiranju podataka

Micro Focusovi Voltage Structured Data Manager i Voltage SecureData su prema izvještaju "Forrester Wave Dynamic Data Masking Solutions, Q3 2021" (CyberRes 2021) prepoznati kao vodeći proizvodi za dinamičko maskiranje podataka (Dynamic Data Masking) koji pokazuju koliko vrijedni mogu biti gotovi proizvodi 'iz kutije'. To su proizvodi iz Voltage portfelja za privatnost i zaštitu podataka koji sadrži komponente za poboljšanja performansi, proširenja, klasifikaciju podataka data, tehnike za maskiranje, izvještavanje, potporu za platforme za stare aplikacije i potporu z a poštivanje propisa kao što su GDPR, CRPA, i HIPAA.

CyberRes izvještaj navodi vodeće dobavljače rješenja za dinamičko maskiranje podataka (DDM - Dynamic Data Masking). Ti dobavljači nude dinamičko maskiranje podataka kao dio svojih rješenja za upravljanje podacima ili za sigurnost podataka, o vrednuju se prema 25 kriterija za ocjenu tekuće ponude, strategije i prisutnosti na tržištu.

Od tih 25-kriterija za vrednovanje ponuđača za maskiranje podataka Forrester je identificirao osam najznačajnijih, a Micro Focus Voltage ih je ispunio na način koji pokazuje njegovu širinu i dubinu.

Voltage je dobio najviše ocjene prema slijedećim kriterijima:

·   Klasifikacija podataka

·   Tehnike za maskiranje

·   Performanse i proširenja

·   Re-identifikacija podataka / detekcija i sprječavanje krivih zaključaka

·   Poštivanje propisa

·   Lakoća korištenja

·   Fleksibilnost

·   Dodatne sigurnosne funkcije


Tokyo, August 20, 2021

Fujitsu - globalno istraživanje pokazalo prioritete za post-pandemijski svijet

1.200 rukovoditelja u 9 zemalja učestvovalo u istraživanju koje je pokazalo da su tri glavna faktora odgovora na pandemiju agilnost, digitalizacija i dobrobit zaposlenika. Najveći prioritet u post-COVID-19 svijetu je otpornost sustava.

Fujitsu je objavio rezultate istraživanja o globalnoj digitalnoj transformaciji u kojem je učestvovalo 1.200 visokih rukovoditelja iz 9 zemalja.

Rezultat su, ukratko:

·   Odgovor organizacija na pandemiju - mnoge organizacije koje posluju online su doživjele rast prihoda. Međutim, i od poduzeće koja su poslovala offline, njih 78% je izjavilo da su uspješno odgovorili na izazove pandemije. Glavni faktori uspješnog snalaženja su bili agilnost, digitalizacija i dobrobit zaposlenika.

·   Organizacije s "jačim digitalnim mišićima" su bolje odgovarale na utjecaje COVIDa-19

·   Rezultati ranijih istraživanja su konzistentno ukazivali da su dobro vođenje, iskorištavanje vrijednosti koje se kriju u podacima, kultura agilnih okolina, davanje ovlasti ljudima i integracija poslovanja organizacijske sposobnosti koje vode do uspjeha digitalne transformacije.

·   Prioriteti za post-pandemijski svijet su otpornost poslovanja i fleksibilni odgovor na izazove. Mnogi ispitanici su istakli i važnost automatizacije poslovnih procesa, upravljane na osnovu podataka i sučelje koje omogućava glatki i neprimjetno prijelaz s offline načina rada na online.


 

 

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018