Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 
       


 

   Archives
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

pr-rel.jpg (3982 bytes)

Još o savezu ICL - Microsoft

26 svibnja 1998

ICL i Microsoft sklopili globalni savez

Opsežni program školovanja i novih radnih mjesta, novi proizvodi, značajne koristi za kupce i potrošače.

Kompanije surađuju kako bi pomogle pojednostaviti način na koji ljudi žive, rade, uče i kupuju.

ICL i Microsoft® Corp. danas objavljuju globalni savez s ciljem razvoja nove vrste "potrošački usmjerenih" informatičkih sustava, koji će pomoći pojednostavniti način na koji ljudi žive, rade, uče i kupuju. Za razvoj tih novih sustava, ICL, uz potporu Microsoft-a, planira školovanje za više od 4000 djelatnika, otvara sedam "Centara za rješenja" širom svjeta, a planiraju se i zajedničke marketinške i promidžbene akcije. U okviru saveza, ICL u slijedeće tri godine očekuje otvaranje više od 1000 novih radnih mjesta u Europi.

Novi sustavi će koristiti Microsoft-ov software, a biti će namijenjeni za velike korisnike iz trgovine, vladinih institucija, i obrazovanja, kao i osiguranju informatičke infrastrukture (kompjuterske mreže). ICL očekuje da će, zbog standardizacije na Microsof-ov software (kao što je Windows NT® Server i BackOffice® aplikacije), doći do smanjenja troškova i vremena potrebnog za uvođenje informatičkih sustava za nove "potrošački orjentirane" aplikacije.

Potrošači će imati direktnu korist od novih aplikacija, projektiranih da pojednostave život. Npr., predviđa se sustav za kupavanje s radnog mjesta, zasnovan na PC opremi, sustavi za maloprodaju koji pamte želje i preference kupaca i tako omogućavaju ciljane prodajne kampanje, programi za nagrađivanje lojalnosti kupaca, Inter/Intranet rješenja za škole, univerzitete i biblioteke, sustavi za učenje na daljinu, napredni sustavi za kompjuterske mreže i poruke, te PC/TV kiosci zasnovani na Internet tehnologiji, koji će omogućiti do sada neviđen pristup informacijama i uslugama koje osiguravaju vladine institucije.

Prema sporazumu koji početno pokriva trogodišnje razdoblje, ICL će zaapočeti najveći komercijalni program informatičkog školovanja u Europi. U okviru programa, više od 4000 djelatnika će biti školovano i certificirano da postanu certificirani inžinjeri prema Microsoftovim MCSE i MCSD programima (Microsoft Certified System Engineer i Microsoft Certified Solution Developer). ICL će otvoriti sedam "centara za rješenja", koji će ubrzati razvoj i osigurati gladku primjenu sustava koji rade na Microsoft-ovim software platformama. Centri će biti otvoreni u Bracknell-u, Manchester-u i Belfast-u (Velika Britanija), Stocholm (Švedska), Katowicama (Poljska), te Redmondu i Wake Forestu (SAD)

Očekuje se da će kroz slijedeće tri godine bito u Europi otvoreno više od 1000 novih radnih mjesta, vezanih za djelatnosti pokrivene ovim savezom. Očekuje se da će oko polovice tih radnih mjesta biti otvoreno u Velikoj Britaniji, na već postojećim, ili novim ICL-ovim lokacijama. Radna mjesta će uglavnom biti za sistem inžinjere i pisce software-a. Zainteresirani mogu podatke o radnim mjestima naći na ICL-ovom site-u:

http//:www.icl.com .

"Ovaj povjesni savez će redefinirati način na koji će kompanije i vladine institucije komunicirati s građanima, " rekao je Keith Todd, generalni direktor ICL-a, " a pošto će se kao osnovica za nove sustave koristiti industrijski standardni software, očekujemo smanjenje troškova za informatiku, a našim kupcima ćemo ponuditi širi raspon opcija i koristi. Nadalje, želim reći da smo oduševljeni partnerstvom s Microsoft-om. Taj potez je potvrda naše strategije uspostave globalnih saveza, povećanja našeg udjela na ključnim tržištima i dio priprema za ponovno vraćanje ICL-ovih dionica na Londonsku burzu u godini 2000."

"Uzbuđeni smo što ćemo s ICL-om raditi na korporacijskim sustavima koji će pomagati potrošačima u njihovim kontaktima s trgovačkim, vladinim i obrazovnim organizacijama. Na raspolaganju će im stajati proizvodi i usluge koje će osigurati ovaj savez, " rekao je Steve Balmer, izvršni podpredsjednik za prodaju i podporu Microsoft-a. "U ovom savezu se kombinira ICL-ovo iskustvo i znanje o Microsoft-ovoj tehnologiji poput Windows NT Server-a i BackOffice-a, kako bi se korporacijskim korisnicima širom svijeta osigurali snažnija i kompletnija rješenja potrebna njihovom poslovanju."

Prema ovom savezu, ICL će postati prvi Microsoftov strateški saveznički partner sa sjedištem u Europi. Globalni sporazum omogućuje spregu ICL-ove sposobnosti da isporuči informatička rješenja i usluge velikim kompanijama (kao što su lanci robnih kuća, tjela lokalne i centralne uprave, obrazovne institucije i multi-nacionalne kompanije.), te Microsoft-ovog vodećeg položaja za isporuke korporacijskog software-a na kojem se takve aplikacije obrađuju.

Bilješke za urednike

Četiri sektora:

Savez je usmjeren na četiri glavna sektora: maloprodajna trgovina, vladine institucije, obrazovanje i integracija informatičke infrastrukture kroz sve sektore. Za rješenja za ta četiri sektora, preferirano ICL-ovo rješenje će biti na Microsof-ovim platformama (osim u slučajevima da kupac izričito zahtijeva neko drugo rješenje). Za uzvrat, ICL postaje Microsoft-ov enterprise partner.

Maloprodaja

ICL je, zajedno s Fujitsuom treći po veličini isporučitelj informatičke opreme za maloprodajne organizacije. Cilj ICL-a i Microsofta je pojednostavniti u poboljšati iskustvo koje potrošači doživljavaju kad kupuju. To će se postići isporukom integriranih sustava, koji će kao zajedničku platformu koristiti Microsoft-ov enterprise software.

Kupci poput Marks & Spencer-a već sada koriste napredne Microsoft-ove sustave poput GlobalSTORE-a. Sustav daje jedinstvenu fleksibilnost za obradu prodajnih transakcija. Radi se o integriranom sustavu koji pokriva cijelo poslovanje u prodavaonicama. Pokriva i POS aplikacije i upravljanje zalihama robe, tako da prodavač može brzo i učinkovito poslužiti potrošača. Sustav pokriva i kioske i Internet. Povrh toga, prikuplja dragocjene informacije o potrošačevim preferencama i navikama kod kupnje.

Da bi pomogao trgovcima da privuku kupca, te da stvarno upoznaju navike svojih kupaca, ICL je razvio paket aplikacija PrecisionRetailing(tm), koji prikupljaju precizne informacije o navikama kupca. Na osnovu tih informacija, moguće je pripremiti ponudu koja odgovara tim preferencama, kao i razviti sustav nagrađivanja lojalnosti kupaca.

Da bi povećao interaktivnu komunikaciju između prodavača i kupca, ICL razvija paket aplikacija InteractiveRetailing(tm). Tu se koristi multimedijska tehnologija, koja se primjenjuje i u prodavaonicama, ali i kod kuće i na radnom mjestu. Za to se koriste osobna računala, TV ili ručni uređaji.

Kad se sve te tehnologije koriste zajedno, trgovac može precizno znati tko mu je kupac i sagraditi trajni odnos s onima koji su najviše profitabilni.

Osim što će Microsoft-ov software postati globalni standard za takve aplikacije, savez će ICL-ovim kupcima osigurati i do sada nedostupnu razinu certificirane stručne pomoći i usluga razvoja.

Uprava

ICL je započeo pionirski rad na isporuci "građansko-centričnih" sustava, kojima je cilj pojednostavniti način na koji građani komuniciraju s lokalnom ili centralnom upravom, kao i načine na koje dobivaju usluge i pomoć od organa uprave. IC-ovi projekti na tom polju idu od projekata za integraciju informatičke infrastrukture u velikim mrežama, do sustava za video konferencije, preko kojih građani mogu iz svog mjesta boravka doći do organa uprave, policije i obrazovnih institucija, bez potrebe da putuju u mjesta gdje se nalaze centralni uredi.

ICL će u zajednici s Microsoftom raditi na tome da se omoguće fundamentalne promjene u načinu na koji organi uprave i vlade komuniciraju sa svojim građanima. ICL i Microsoft će zajednički raditi na razvoju front-end europske informatičke infrastrukture za pristup vladinim informacijama. Sustav je zasnovan na ICL-ovoj koncepciji nazvanoj CAFexpress (Citizen Access Front End) i Microsoftovim software patformama. Cilj je građanima osigurati jednu jedinstvenu točku za pristup informacijama za sve vladine programe i ponude. Pristup će biti moguć preko osobnih računala ili kioska. ICL će uskoro objaviti novu arhitekturu i sveobuhvatni niz aplikacija namjenjenih građanima, koja će u potpunosti iskoristiti prednosti ovog saveza s Microsoft-om.

Obrazovanje

ICL je počeo isporučivati prve blokove od kojih će se sagraditi britanska Nacionalna mreža za učenje (NGfL - National Grid for Learning). Mreža će osigurati obrazovne usluge (u okviru okoliša kojim se može upravljati) za programe u Bristolu, Merseyside-u i Northumberland-u. Projekti uključuju MEON (Merseyside Education Online Network), obrazovnu mrežu koja će povezivati 15.000 učenika i 600 učitelja, u jedan dinamički okoliš za učenje i osigurati pristup do najsuvremeneije informatičke i komunikacijske tehnologije.

ICL-ova strategija je osigurati najbolja rješenja, koja uključuju Microsoft-ov software i koja osigurava sustav kojim se može upravljati od početka do kraja, tako da učiteljima ostaje da podučavaju, a profesionalnim informatičarima da se brinu za sutav.

I  ICL i Microsoft dijele viziju okoliša za učenje, koji je raspoloživ na zahtijev, otvoren svima i koji osposobljava pojedince za rad u informatičkom društvu. Slijedeći ovu viziju, ICL i Microsoft će surađivati kako bi osigurali da korisnici iz obrazovnog sektora dobiju alate i usluge koji će omogućiti da vladin program NGfL postane stvarnost. Obje kompanije će zajednički raditi i u ostatku Europe, na sličnim projektima i nuditi obrazovni software i upravljive usluge školama, univerzitetima, narodnim sveučilištima i bibliotekama.

Microsoft će pomoći ICL-u oko razvoja obrazovnog niza aplikacija zvanih ICON5 . Sastavni djelovi tog niza će biti i software za kontrolu i praćenje pristupa Internet-u, za pojednostavljenje administracije informatičkih sustava, za sigurni pristup sustavima u školama, kao i za produžetak životnog vijeka starijih računala. ICL i Microsoft će surađivati i u vladinim programima poput onih za izobrazbu učitelja, te programa za javni pristup.

Infrastruktura

ICL kao partner surađuje s mnogim velikim organizacijama, kako bi povečao djelotvornost njihove informatičke infrastrukture i omogućio poboljšaqnja koja se očekuju od novih tehnologija zasnovanih na Internet-u. Među značajnijim korisnicima takvog vida suradnje su Ministarstvo obrane u Velikoj Britaniji (za koje ICL osigurava najveći sustav za sigurni ured u Europi), pa do komercijalnih kupaca kao što su BZW, Zeneca ili Osiguranje "Makedonija".

U okviru saveza, ICL će razviti novu integriranu korporacijsku infrastrukturu, koja će biti zasnovana na Microsoft Exchange®, Wndows NT® Server i drugim Microsoft-ovim software proizvodima. To će biti integrirano s velikim poslovnim aplikacijama, workflow aplikacijama i upravljanjem dokumentima, čime će se dobiti skok u produktivnosti za tisuće ljudi zaposlenih u komercijalnim i upravnim organizacijama širom Europe.

Standardizacija na Microsoft-ove proizvode i arhitekture će znatno pojednostavniti uvođenje informatičkih sustava na svako radno mjesto. Smanjiti će se troškovi i povećati će se ICL-ova sposobnost da iskoristi prednosti inovacija kod integracije sustava.

I ICL-ovi korisnici će imati koisti - proizvodi iz Microsoftovog proizvodnog programa će olakšati instalaciju i uporabu, uz ICL-ovo iskustvo u uvođenju visoko performantnih i visoko pouzdanih sustava kritičnih za poslovanje. To će ICL-ovim korisnicima omogućiti da i sami postanu konkurentniji, da grade poslovne aplikacije koje će povećati razinu usluga koje pružaju svojim kupcima.

Odnos ICL-a i Microsoft-a

ICL-ove veze s Microsoftom su počele 1982, s projektom u kojem je razvijena prva multi-tasking verzija operacijskog sustava Windows®. Od tada na dalje, kompanije rade zajednički, a ICL je 1997 otvorio Centre of Excellence za Windows NT u Manchesteru. ICL je trenutno treći po veličini prodavač Microsoftovog software-a u Velikoj Britaniji, a osim toga ICL vodi i Microsoft Help desk u Ujedinjenom kraljevstvu.

ICL je već od ranije MCSP (Microsoft Certified Solution Provider) Partner, kao i LAR (Large Account reseller), te Microsoftov ASC (Authorised Support Centre), ATEC (Authorised Technical Education Centre) i AER (Authorised Education Reseller). ICL trenutno zapošljava preko 650 prodajnih i tehničkih profesionalaca koji imaju Microsoftove certifikate (uključivši i takve djelatnike u Hrvatskoj).

O ICL-u

ICL je vodeći isporučitelj informatičkih sustava i usluga. Posluje u preko 70 zemalja i upošljava preko 19000 djelatnika. Prihod ICL grupacije za 1997 je bio 2,477 milijardi GBP, a dobit prije poreza je iznosila 30 milijuna GBP. Kompanuija primjenjuje informatičke sustave za značajne projekte i osigurava inovativne usluge za razne industrijske grane kao npr. maloprodaja, financije, turizam, telekomunikacije, elektrodistribuciju i sl. kao i obrazovanje, lokalnu i centralnu upravu i vladine institucije. Usluge uključuju outsourcing, help deskove, mrežne usluge, inter i intranet usluge, elektroničko trgovanje, interaktivne kioske, sustave, digitalne gradove i web site-ove. ICL planira ponovnu pojavu na tržištu dionica u godini 2000.

Kao kompanija koja se bavi integracijom sustava i pružanjem usluga, ICL ima cijeli niz sporazuma s raznim proizvođačima hardware-a i software-a. Među ostalima tu su i Amdahl, CA, Fujitsu, Oracle i SAP.

U Hrvatskoj, ICL ima svoju tvrtku, ICL d.o.o., u 100% vlasništvu, koja na hrvatskom tržištu nudi kompletni asortiman ICL-ovih proizvoda i usluga.

O Microsoft-u

Microsoft sa svojim parnerima širom svijeta isporučuje kompletna rješenja: integrirane platforme, snažne poslovne aplikacije i sveobuhvatne globalne usluge. Velike organizacije mogu raditi direktno s Microsoft-om ili odabrati nekog od brojnih Microsoftovih Enterprise partnera i tako doći do poslovnih rješenja zasnovanih na Microsoftovom enterprise software proizvodima. Više od 13.000 korisnika, u 45 zemalja širom svijeta koristi Microsoftova rješenja za velike kompanije.

Osnovan 1975, Microsoft je postao svjetski vodeći proizvođač software-a za osobna računala. Kompanija nudi široki raspon proizvoda i usluga za potrebe poslovanja i za osobnu uporabu. Svaki od tih proizvoda je napravljen s ciljem da omogući ljudima da na lak i ugodan način u svakodnevnom radu iskoriste pune prednosti osobnih računala

Dodatne informacije

Ukoliko ste zainteresirani, dodatne informacije o ICL-u možete pogledati na http://www.icl.com . Podatke o Microsoft-u možete naći na: http://www.microsoft.com

Fotografije se mogu dobiti preko ICL-ovog press ureda:

+44 (1) 753 604737

Za dodatne informacije o ICL-u u Hrvatskoj, molimo kontaktirajte:

Radomir Vukina
Direktor marketinga
tel: (01) 382-0555

Ref:61/98

 
 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2012

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2014

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2014

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2014

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2014

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2014

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018