The making of ISO

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

Radomir Vukina, dipl.ing.
direktor marketinga i kakvoće, ICL d.o.o.

The Making of ISO

The Making of ISO
iliti kako je ICL d.o.o. došao do ISO 9002 certifikata

“ICL će isporučivati konkurentne sustave, proizvode i usluge, koji će u potpunosti ispuniti kupčeve zahtjeve, od prve, na vrijeme i svaki puta”

(ICL-ovo načelo o kakvoći)

O čemu se radi?

ISO 9000 obitelj standarda nastala je iz potrebe da se kupcu olakša izbor kvalitetnog dobavljača. Svrha standarda i postupka certifikacije je osigurati da je isporučitelj dovoljno dobro organiziran za pružanje dobre i pouzdane usluge svojim kupcima. Bitno je da isporučitelja provjerava nezavisni i dokazano stručni organ. Pri tome kupac ne mora ni znati kako provjeriti organiziranost isporučitelja - može se pouzdati u činjenicu da je to dokazano certifikatom.

ISO 9000 su međunarodni standardi za kakvoću, koji vrijede i potpuno su isti u velikom broju zemalja svijeta. Standardi opisuju zahtjeve bitne za isporuku kvalitetnih proizvoda (u to po ISO 9000 terminologiji spadaju i fizički proizvodi i usluge). ISO 9000 standardi su liste za provjeru, a ne gotova rješenja. Svaki isporučitelj mora sam pisati svoja pravila. Standard propisuje koji za kupca važni aspekti moraju biti pokriveni.

Finesa u cijelom postupku je da nezavisni i ovlašteni stručni organ ne samo što vrši prosudbu sustava upravljanja kakvoćom prije izdavanja certifikata, nego to čini i kasnije, barem jedan do dva puta godišnje, te da se certifikat može i oduzeti nakon neuspješne prosudbe!

Zbog čega smo se upustili u sve to?

No dobro, generalni direktor cijelog ICL-a je rekao da baš sve organizacijske jedinice ICL-a moraju postići ISO 9000 certifikat. To je svakako nužan i dovoljan razlog, no nije i jedini.

Prema našim saznanjima, ICL d.o.o. je petnaesta od svih organizacija u Hrvatskoj, te prva od informatičkih tvrtki koje su izborile ISO 9000 certifikat. Većina ostalih organizacija s certifikatom je orijentirana na izvozne poslove, za koje im je ISO 9000 velika pomoć, ako ne i nužan uvjet za dobivanje poslova. Mi smo, mislimo, prvi koji su ušli u to isključivo zbog nastupa na tržištu u Hrvatskoj.

Naša logika je jasna - ISO 9000 se sve brže širi, jedan od njegovih zahtjeva je obaveza provjere svojih dobavljača, pa neće proći mnogo vremena do trenutka kad će se u natječajnim dokumentima za nabavku informatičke (a vjerojatno i ostale) opreme početi javljati zahtjev: “... ponuđač je dužan navesti broj svog ISO 9000 certifikata ...”. Računali smo da je bolje da budemo prvi koji će to postići, nego da se u taj posao upustimo tek kad nam voda dođe do grla. Uostalom, ICL je bio i prva svjetska informatička kompanija koja je još 1990 otvorila vlastitu tvrtku u Hrvatskoj (u stvari, to je bila i prva u bivšoj Jugoslaviji).

Imali smo i unutrašnjih razloga. Informatičko tržište se vrlo brzo mijenja iz ekskluzivnog, visokotehnološkog, u tržište robe široke potrošnje. Nekada smo prodavali po jedan ili dva velika mainframe sustava svake godine, danas moramo prodati poneki PC ili server skoro svaki dan, uz marže koje se stalno smanjuju. Stari, ležerni i labavo organizirani način rada bi nas vrlo brzo doveo u velike probleme. Očekujemo da će nam rad u skladu s ISO 9000 povećati učinkovitost, ukloniti suvišna ponavljanja a sve to omogućiti smanjenje troškova poslovanja. Naš sustav kakvoće nam omogućava da bolje kontroliramo svoj okoliš, da točno znamo kako se stvari dešavaju, da možemo poboljšavati ono što u danom trenutku treba poboljšavati, omogućava nam i rukovođenje i rad bez natezanja i stalnog pregovaranja kako da se što napravi. Prvih nekoliko mjeseci rada na organiziraniji način je već pokazao prve dobre rezultate - uklonili smo nekolike suvišne petlje, sada se bolje zna tko je za što zadužen, kako se stvari rade. Pošto naš sustav kakvoće ima i jaku informatičku potporu, imamo koristi i s te strane.

Što smo uradili?

Prvo smo se organizirali. Izabrali smo Odbor za kakvoću (svi rukovoditelji), Izvršni odbor za kakvoću (generalni direktor, rukovoditelji službe za pružanje usluga i rukovoditelj za kakvoću) rukovoditelja za kakvoću, unutrašnje prosuditelje (da ne kažemo inspektore). Izvršni odbor se sastajao svaki tjedan, a puni Odbor za kakvoću mjesečno (ili prema potrebi).

Zatim smo odlučili od kojih će se procesa sastojati naš sustav kakvoće. Kod toga smo krenuli od načela da ćemo prvo dokumentirati one procese koji se direktno tiču naših kupaca. Npr. procesi oko izrade ponuda te prijave i uklanjanja kvarova itekako su dobro opisani, dok obračun putnih naloga nije čak ni u planu - prvo se tiče kupaca, drugo je naša unutrašnja stvar, za koju doduše postoje pravila, no ona nisu sastavni dio našeg sustava kvalitete i ne podliježu prosudbi.

Kad smo jednom identificirali procese, odredili smo im vlasnike (osobe koje će imati glavnu riječ kod njihovog odobravanja, koje će biti odgovorne za njihovu primjenu, i bez čije se suglasnosti neće moći mijenjati) i autore koji će ih stvarno dokumentirati - princip je bio da se u to uključi čim veći broj djelatnika, da autori budu osobe koje to svakodnevno rade. Paralelno s tim, pripremljena je šablona za izgled dokumentacije.

Autori su ustvari dali nacrt procesa, no konačno uređivanje je napravio rukovoditelj kakvoće, zbog poštivanja zahtijeva ISO standarda, zbog konzistentnosti, da stil bude ujednačen, a u konačnici i zbog jezika - u ICL-u je službeni jezik engleski, pa je i sva dokumentacija o kakvoći na engleskom.

Čim je usvojena prva verzija dokumentacije, sustav kakvoće je stupio na snagu.

S unutrašnjim prosudbama (internim inspekcijama) smo počeli čak i prije no što je sustav službeno stupio na snagu. Prvi zadatak unutrašnjih prosuditelja je bio da se upoznaju s informatičkom potporom za interne audite, drugi da prouče samu dokumentaciju o kakvoći, glede kompletnosti i sukladnosti s zahtjevima ISO standarda, te da pripreme unakrsne liste proces/ISO članci, proces/dokumenti i zapisi, proces/proces itd. Nakon usvajanja sustava i proglašenja Q-day-a (namjerno namješteno da to bude 1.6.95), počeli su s prosudbama procesa. Odstupanja su naravno bila vrlo brojna, ali se kroz mehanizam korektivnih akcija njihov broj smanjivao iz dana u dan - od sustavnih greški u početku, do kasnije samo slučajnih propusta. Kroz taj mehanizam je ispravljana dokumentacija, a zatim se težište prebacilo na disciplinirano poštivanje pravila i sređivanje dokumentacije. Sada smo već uglavnom u fazi kad treba osvježavati pamćenje i paziti da se pravo “zaborava” ne pretvori u opću sklerozu.

Dokumentacija

Kao što smo rekli, napisana je na engleskom, koji je službeni jezik. Sastoji se od "Quality Manual-a" (poslovnik o kakvoći) i priručnika s opisima procesa za pojedine odjele u tvrtki.

U osnovnom "Quality Manual-u" je opisana organizacija tvrtke i njeno poslovanje, te popis svih priručnika o kakvoći i procesa koji su u njima opisani. Nakon toga, opisane su smjernice kako će sustav kakvoće ICL-a d.o.o. ispuniti zahtijeve ISO 9001 standarda, članak po članak.

"Quality Manual" je glavni dokument (nešto kao ustav), a svi ostali dokumenti razrađuju osnovne principe definirane u Quality Manualu u procese koji se primjenjuju u praksi. Postoji i izvjesni mali broj “Uputa o radu” (work instructions) u kojima su najdetaljniji opisi koraka iz određenih procesa (npr. Upute “Naručivanje” koje doslovce opisuju kako se radi s bazom podataka koja je organizirana za praćenje narudžbi).

Osim priručnika za procese u marketingu, prodaji, servisu i financijskoj službi, dodana su i dva priručnika: “Quality system processes” i “Management processes” - prvi opisuje kako se ažurira dokumentacija o kakvoći, kako se provode unutrašnje prosudbe i sl., a u “Rukovodstvenim procesima” su opisane stvari koje se tiču svih odjela i koje su od općeg značaja - npr. organizacijska shema tvrtke, opisi poslova, planiranje školovanja itd.

Poučeni iskustvima naših kolega iz ICL-ovih ureda u raznim zemljama, odlučili smo se za atraktivan i učinkovit oblik za veći dio naše dokumentacije. “Quality manual” i “Management processes” imaju klasični izgled - stranica za stranicom kontinuiranog teksta podijeljenog u članke. Za ta dva priručnika, koja se uglavnom bave načelnim stvarima, ovo se pokazalo kao najbolji oblik, pa makar bio i dosadan.

Za procese po odjelima išli smo na to da se na lijevoj strani otvorene knjige nalazi slika (modificirani oblik dijagrama tijeka rada) a s desne strane tabela s kratkim objašnjenjima. U tabeli se, za svaki korak nalaze i podaci o tome tko je odgovoran za posao opisan u tom koraku, unakrsna lista na ostale procese sustava kakvoće, unakrsna lista ISO 9001 članaka (klauzula) i vrlo važna stvar - koje vrste dokumenata i zapisa su pokrivene tim korakom. Stil se pokazao i atraktivnim i učinkovitim - cjelokupna dokumentacija ima svega oko 120 stranica, pregledna je, stvari se lako i brzo nađu i svi su se vrlo brzo naučili njome koristiti.

Službena verzija se čuva na glavnom uredskom serveru, u elektroničkoj formi, s tim da svi imaju pravo čitanja a pravo pisanja samo rukovoditelj kakvoće. Postoje i dvije kopije na papiru jedna za rukovoditelja kakvoće, druga za vanjske prosuditelje. Za potrebe školovanja je tiskan izvjesni broj kopija, no one se ne ažuriraju.

Školovanje

U okviru uvođenja sustava kakvoće, održano je ukupno 12 tečajeva, većina njih u trajanju od pola dana. Početni tečaj održao je ICL-ov divizijski rukovoditelj za kakvoću. Tečaj za interne prosuditelje dala je konzultantska kuća (Bureau Veritas), a ostali su organizirani u vlastitom aranžmanu.

Informatička potpora za sustav kakvoće

Pošto smo informatička tvrtka, naš sustav kakvoće se snažno oslanja na informatiku. Otvoreno je čak 25 baza podataka - od jednostavnih (koje su služile da se popišu procesi, njihovi autori i u kojoj se fazi izrade nalaze), do pravog sustava za praćenje prijava kvarova i njihovog otklanjanja.

Obilno se koristi i elektronička pošta za poslovne procese. Npr. sav postupak oko naručivanja kompjuterskih sustava, nakon što je ugovor potpisan, odvija se potpuno elektronički, bez i jednog papira i potpisa (sustav elektroničke pošte se brine za autentičnost naloga)! Doduše, za proces naručivanja olovke za vlastitu upotrebu treba papir s barem tri potpisa, no naručivanje kompjutera za kupca je posao, a kupnja olovke za vlastite potrebe je trošak, pa i u tome ima logike. Elektronička pošta je bila i nezamjenjivi alat u fazi uvođenja - dnevno sam slao i desetke opomena (kopija šefu, direktoru ...). Mrzili su i mene i ISO i elektroničku poštu, no posao je obavljen!

Vanjska prosudba

Za vanjskog prosuditelja smo odabrali Bureau Veritas Quality International. Jedan od bitnih elemenata za odluku je bio i njihova organizacija u Hrvatskoj. Konačnu prosudbu je obavila ekipa u kojoj je voditelj bio predstavnik iz Hrvatske, a član predstavnik iz Engleske, kvalificiran i za prosudbu informatičkih kuća.

Prema savjetu kolega iz ICL-a išli smo na pred-prosudbu prije “prave” prosudbe. Postupak je u oba slučaja bio isti, no rezultati su bili drastično različiti. Nakon “generalne probe” smo dobili tridesetak zapisnika o odstupanjima (u BVQI-u ih zovu "pinkies" zbog odvratno ružičastog papira na kojem je odštampan obrazac). Više od pola ih je bilo klasificirano kao značajna odstupanja. Prva opaska je bila: “Generalni direktor ne zna načelo kakvoće ...”. Zatim se ispostavilo da je rukovoditelj kakvoće zaboravio opisati postupak ažuriranja i odobrenja dokumentacije o kakvoći, da je potpisivao dokumente koje je smio potpisati samo predsjednik odbora za kakvoću itd. itd. itd. Na osnovu toga smo pokrenuli 47 korektivnih akcija (dobar dio je zahtijevao i izmjene u dokumentaciji) i uspješno ih završili.

"Generalna proba" i trud za uklanjanje tada otkrivenih odstupanja su se isplatili - službena prosudba je završena sa samo četiri manja odstupanja, koja su odmah ispravljena bez većih problema.

Iskustva kolega iz ICL-a

Bez potpore i iskustava kolega iz ICL-ovih organizacija u drugim zemljama ovaj posao sigurno ne bismo obavili u tako krakom roku. Znali su nam reći što sve treba učiniti i upozorili nas na greške koje treba izbjeći. Dobili smo i uzorke dokumentacije, ali vjerovali ili ne, nismo prepisivali. Stil dijagram/tabela smo “ukrali” od ICL-a Grčka (koji su svoj certifikat dobili nekoliko mjeseci prije no što smo se mi upustili u posao). Na ambiciozne rokove smo se odlučili na osnovu iskustava iz ICL-a Poljska Naš financijski kontrolor Keith Merritt je tamo radio u vrijeme uvođenja sustava kakvoće. Rekao je da su ljudi ionako sve obavili u zadnji čas, pa smo odlučili da je zadnji čas već nastupio i brzo obavili posao. I naš direktor, Steve Sarjeant je bio u (tadašnjoj) Čehoslovačkoj kad su u tamošnjem ICL-u uvodili sustav kakvoće. Njegovo iskustvo je da ljudi nisu imali poima što se radi. Zbog toga smo se odlučili na sustavno školovanje i informiranje - pokrenuli smo (elektronički) tjednik “Novosti o kakvoći”, u kojem se redovno izvještavalo o situaciji i planovima. Posljedica je bila dobra informiranost, razumijevanje cijelog projekta i aktivno sudjelovanje svih djelatnika.

Zahvaljujući svemu tome, uspjeli smo posao obaviti brzo i učinkovito, bez lutanja i praznih hodova. Potukli smo sve rekorde u ICL-u i postigli najbržu ISO registraciju, te postali slavni. Čestitke i upiti počeli su stizati u roku od nekoliko sati nakon što su nam prosuditelji pokazali uzdignuti palac (elektronička pošta je radila punom parom). Možda najinteresantnija, ali ne i nelogična, je bila vijest da se ICL Hong Kong, koji su dobili certifikat među prvima, i od kojih su mnogi prepisivali, zainteresirao za našu dokumentaciju.

 Prilog 1:- Kalendar događaja

20.02.95
 • ISO 9000 - uvodni tečaj za rukovoditelje
02.03.95
 • Osnovan Odbor za kvalitetu i imenovan rukovoditelj za kvalitetu
14.03.95
 • Napravljen prvi plan uvođenja i (optimistička) prognoza završetka projekta: 11.12.95
30.03.95
 • Prvo ISO 9000 školovanje po službama-
07.04.95
 • Otvorene prve baze podataka za potporu sustavu kakvoće
 • Prvi spomen uručivanja certifikata na "Info'95"
14.04.95
 • Početno školovanje osoblja kompletirano
 • Pripremljena šablona za dokumentaciju
 • Prvi broj internih (elektroničkih) "Novosti o kakvoći"
21.04.95
 • Dogovoren konačni popis procesa
05.05.95
 • Imenovani autori koji će opisati procese
 • Potpisan ugovor s certifikacijskom kućom, dogovoren datum za pred-prosudbu
12.05.95
 • "Info'95" (24-28.10.95) prihvaćen kao datum kada treba dobiti certifikat
18.05.95
 • Završeno školovanje internih prosuditelja
01.06.95
 • Usvojeno Izdanje 1 dokumentacije
09.06.95
 • Početak školovanja o procesima, po službama
 • Završene prve interne prosudbe
 • Postavljene baze podataka za potporu sustava kakvoće
12.06.95
 • Dogovorene zadnje finese odabranog sustava arhiviranja
16.06.95
 • Napravljeni vlastiti promotivni posteri i izvješeni po svim sobama
19.06.95
 • Usvojeno Izdanje 2 dokumentacije
26.06.95
 • Sastanak svih zaposlenih, uoči pred-prosudbe
30.06.95
 • Završena pred-prosudba
10.07.95
 • Usvojeno Izdanje 3 dokumentacije
20.07.95
 • Usvojen plan internih prosudbi
20.07.95
 • Dogovoren datum za pravu prosudbu:- 25 i 26.09.95
01.09.95
 • Završena većina zadaća iz drugog kruga internih prosudbi
15.09.95
 • Usvojeno Izdanje 4 dokumentacije
21.09.95
 • Sastanak svih zaposlenih, uoči prosudbe
26.09.95
 • Prosudba uspješno završena
27.09.95
 • Usvojeno Izdanje 5 dokumentacije
27.10.95
 • Svečano uručenje certifikata

Prilog 2:- Činjenice

Vlasnik sustava:    Vanjski prosuditelj sustava:
ICL d.o.o.   Bureau Veritas Quality International
Iblerov trg 9    Kralja Zvonimira 14; (PP 227);
10000 Zagreb    58000 Split
Tel: (01) 4555-255    Tel: (021) 356-802
Fax: (01) 448-219    Fax: (021) 512-634
Kontakti Kontakt
Stephen Sarjeant, generalni direktor   Paško Vela
Stojko Petrović, direktor prodaje
Radomir Vukina, direktor marketinga i kakvoće

Organizacija za kakvoću:

Odbor za kakvoću (rukovoditelji): 6
Izvršni odbor za kakvoću (rukovoditelji): 3
Rukovoditelj za kakvoću 1
Zamjenik rukovoditelja za kakvoću 1
Interni prosuditelji 5

Dokumentacija (5 vlasnika, 11 autora):

Proc. Str.
Quality manual    20
Quality systems processes 3 9
Management processes 9 6
Marketing processes 2 7
Sales processes 6 15
Servives processes 18 39
Finance processes    7 18
Work instr.- Ordering 4
Work instr.- Invoicing 1
Work instr.- Stores 2
Ukupno 45 121

Sustav pokriva vrsta dokumenata/zapisa: 145

Glavni alati za izradu dokumentacije su bili Word for Windows i Corel Draw. Službena kopija je u elektroničkom obliku, pohranjena na glavnom serveru tvrtke. Službeni jezik je engleski.

Informatička potpora za sustav kakvoće:

Baza podataka za podršku sustava:    24
Programa za izvještaje i preglede:    41
Menu programa za uredski sustav:    46
Poruka elektroničke pošte, do prosudbe:   533

Informatička potpora razvijena uglavnom u OfficePower-u, ICL-ovom paketu za uredsko poslovanje.

Ostale statistike:

Inspekcijskih zapisnika, uklj. certif.prosudbu:    116
Korektivnih akcija, do nakon prosudbe:   101
Broj odslušanih tečajeva o kakvoći:   12
Izdano svjedodžbi na svim tečajevima:   102

Prilog 3:- Kako je to stvarno izgledalo (citati iz “Novosti o kakvoći”)

"Znanstvena" metodologija po kojoj su određeni rokovi

Originalni plan je bio certifikat za Božić 1995. Tada se Barba Stojko sjetio da bi Info’95 bio pravo mjesto i vrijeme da se certifikat pokaže svijetu. Keith je rekao da ljudi tak i tak delaju sve u zadnji čas. Onda smo odlučili da bu zadnji čas malo prije. To znači:

Kraj listopada:   - Objaviti na Info'95
Poč. rujna:   - Pravi audit
--------   - Sezona odmora, niko niš ne dela
Sred. lipnja:   - Pred-audit
Sred svibnja:   - Dati dokumentaciju auditorima
Sred.svibnja:   - Školovati interne auditore
JUČER:   - Početi dokumentirati i uvoditi!!!!!

Zgleda grdo, ali se može napraviti! Znači, dosta priče, idemo delati!

Kako izbjeći školovanje o kakvoći

Anka je odlučila roditi bebu, Dinko je dao operirati srce, Zoran je pobjegao u Nurilsk, Sibir, a Keith se, da izbjegne prosudbu, čak oženio!

O izboru prosuditelja

Deutsches Geselschaft zur Zertifizierung und Qualitaetsmanagementsystemen GmBh, i Oesterreichische Vereinigung zur ...(itd) su na sreću su bili skupi - zamislite da morate to svaki čas pisati!

Razlog za kašnjenje izlaska trećeg broja “Novosti o kakvoći” (03.05.95)

“Ovaj broj malo kasni, zbog nekih bezobraznih tipova koji su pucali s nekakvim Orkanima, samo da bi omeli pisanje o sustavu kvalitete. No ni to im neće pomoći, kvaliteta je nezaustavljiva.”

O pospremanju ureda

"Rok za "Uredni Ured" je 27.05.95. Neposredno nakon toga nam u posjet dolazi R.Hacking, direktor ICL International-a. Dolazi nam podijeliti srebrne medalje za KVALITETU. Pa da se ne predomisli ..."

Stimulacija za autore procesa

"Umoljavaju se autori koji nisu predali svoje procese, da to učine bez odlaganja. Autori koji ne predaju procese će biti pozvani da usmeno prezentiraju svoje procese na sastanku Quality Boarda, kako bi se i oni mogli uzeti u razmatranje. (Upozorenje - ovo nije štos, Steve je odlučio da to stvarno tako bude)"

Abolicija (1)

"Dinko, Zoran i Marina su iskoristili aboliciju i odslušali uvodni tečaj koji su do sada uspješno eskivirali. Postupak s njima je bio u skladu s međunarodnim konvencijama i njihova ljudska prava su u potpunosti poštovana. (Šteku Croatie i čokolade ipak nisu dobili!) Anku bumo vlovili s klincom, prije ili kasnije."

Rezultati školskog audita

"... audit procesa obrade ulazne dokumentacije u Marketingu (radi uspješno od početka 1995., ponos i uzor organiziranosti u ovom uredu (i moj osobni primjer savršenstva bez mane)) je iz cuga otkrio klasični školski primjer non-conformance-a - punu policu Prodact Announcementa, koji su kakti trebali biti važeči, ali nisu bili registrirani kao važeči, ili su možda ipak nevažeći, ali nisu označeni kao takvi ..."

Pisanje procesa

"Mnogi autori su se iznenadili kako njihovi procesi, koje su opisali u dvije rečenice, prekrasno izgledaju kad se lijepo urede i skoro popune punu stranicu (sitno) pisanog teksta. Uređivačka sloboda, šta ćete ... Uostalom, bitne su ideje - Bethovenu je bilo dosta tan-da-ta-dam za Devetu. Hvala za obavljeno, nestrpljivo očekujući preostalo ..."

Abolicija (2)

"Pošto je većina autora pokazala dobru volju i uglavnom obavila posao, a dnevni red za današnji sastanak je bio opsežan, za dužnike je ipak bio proglašen oprost od usmene prezentacije (po domovnicu mogu doći u ponedjeljak)."

Počelo je počelo

"Sustav kakvoće stupio na snagu! (od danas, 01.06.96 u 10:30)"

Pospremanje ureda

"MORA biti obavljeno idući tjedan. Barry Caine dolazi u ponedjeljak, 19.06.95, a tjedan nakon toga je posjet R.Hacking-a i pred-audit."

Ne zaboravite!

"Pred-audit od strane Bureau Veritasa je zakazan za 29 i 30.06.95, a to je za manje od DVA TJEDNA!"

"Pred-audit od strane Bureau Veritasa je zakazan za 29 i 30.06.95, a to će, kad budete ovo čitali, biti ZA DVA I POL DANA! (Idući broj "Novosti o kakvoći", TRINAESTI po redu, treba po običaju izaći idući PETAK. Molim vas, učinite sve što je u vašoj moći, da ne bude posvećen totalno katastrofalnim rezultatima pred-audita!)"

Pred-audit

"Obavljeno! Rezultati (na brzinu, detalji kasnije, kad proučim izvještaje i sredim dojmove):

 • otkriveno 31 odstupanje, od toga 16 klasificiranih kao značajno
 • rekli su nam da je glavni nedostatak u primjeni, tj. da se još nije počelo ozbiljno primjenjivati (što se moglo i očekivati).
 • sve u svemu, imamo sustav kakvoće - trebamo ga "samo" primijeniti!
 • doslovni komentar je bio: "Sustav je dobar, ali ono što fali je praksa"
 • trinaesti broj "Novosti o kakvoći" u ovaj petak su usprkos svemu dobre vijesti!"

Nakon povratka

Godišnji odmori su (avaj) gotovi, i mora se delati. PRAVI audit je za SAMO TRI TJEDNA !!!

Interni auditi

" 'Žrtve' audita su bili i sami auditori. Mladen je u sred audita procesa "Internal quality audits" uhvatio samog sebe - nije pripremio "Audit checklist". To je uredno zapisao (na komad papira, jer Checklist nije imao), sam sa sobom dogovorio korektivnu akciju i sproveo je - sad imam njegov audit report s (naknadno) priloženim checklistom. Silva se ulovila da ne ažurira financijske podatke u CCR slogu i postupila slično Mladenu. "

Ne zaboravite!

"PRAVI audit je za samo DVA tjedna !!! Danas sam razgovarao s Paškom Velom iz BVQI (on će i ovoga puta biti lead assesor). Šalje pozdrave i poručio je: "Držite se!" "

"Assesment je za JEDAN tjedan !!! Ja sam sa svoje strane učinio što sam mogao. Sada sve ovisi o svakom pojedincu posebno. Proučite dokumentaciju, razmislite što ste trebali učiniti i sredite da sve bude kako knjiga kaže. U tjedan dana se može još mnogo učiniti!"

"May your list of corrective actions be smaller every day!"        (S.Sarjeant, 15.09.95)

Email, 26.09.95, 14:47 , R.Vukina to All-Cro

QQQ>> IMAMO ISO !!!
We did it !! Congratulations to all of us. More details tomorrow. R.

Dva dana poslije:

" Assesment je BIO pred dva dana!! Preporuka assessora je da nam se izda certifikat!!

To ste već čuli, no evo još malo pojedinosti.

... Inače, rekli su da im je drago što su vidjeli da naš sistem nije napravljen tek zato da se dobije certifikat i onda zaboravi, već se vidi da je živ, da se stvarno koristi i da je svima stalo. Rekli su da im je najgore kad to ljudi rade samo i isključivo zbog certifikata, koji im je preduvjet za dobivanje nekog posla. Rekli su nam da im se sviđaju i naši q-manuali, da je kombinacija lijevo slika, desno tekst zgodna i praktična, te da se lako u tom snalazi. Sve u svemu, imamo razloga biti veseli i ponosni."

Ispričali su nam i Quality vic:

Došli Rusi iz Lade u Toyotu, gledati kako Japanci rade aute. Gledali su Just In Time dostavu materijala, robote koji vare i farbaju aute itd. Na kraju proizvodne linije je bio veliki kavez, pun mačaka. Japanci su objasnili da je to za finalnu kontrolu, za test vodo-otpornosti. U petak u svaki auto zaključaju po jednu mačku, i ako do ponedjeljka mačka ugine zbog nedostatka zraka, auto se smatra dokazano vodo-otpornim. Šest mjeseci kasnije, uzvratni posjet. I u Ladi, na kraju proizvodnje kavez s mačkama. Ruski test: u petak zaključaju mačku u auto, i ako ona tamo ostane do ponedjeljka, auto je OK.

Ako nekoga zanima vic o pismenom ispitu, neka me podsjeti na proslavi - (petak, 29.09.95, 15:00, conference room).

I s moje strane hvala svima na uloženom trudu i brizi!

Pozdravi, Ratko "

For additional information
If you want to find more about BCC Services, our services and products, please visit us: BCC Services d.o.o., Damira Tomljanovića 7, 10000 Zagreb, Croatia ; or call us: +385 (1) 30-37-600 ; send us a fax: +381 (1) 30-37-699 ; or send us an e-mail to: info@bccservices.com

 Contact us     Legal 

All Rights Reserved, Copyright © BCC Services d.o.o.; 1998 - 2018