Pisma korisnicima

   Archives 
BCC Services / Fujitsu Services / ICL

    Home - Arch  BCC novosti  Fujitsu novosti  ICL Novosti  ICL pr.rels.  History Channell  Gallery  Album  Texts & Articles            Home - BCC Serv. 

Pismo 21.01.1999

Korisnicima ICL opreme i usluga

21.01.1999

Usklađenost s godinom 2000

Sada već ima manje od godine dana vremena za usklađivanje informatičkih i poslovnih sustava s godinom 2000. Većina organizacija je sada već svjesna da postoji problem godine 2000, no isto tako izgleda da u mnogim organizacijama nije odvojeno dovoljno resursa da se problem riješi, a neke organizacije tek sada pokušavaju pokrenuti program za godinu 2000.

ICL je uložio značajna sredstva kako bi osigurao da mu proizvodi budu usklađeni s godinom 2000. Informacije o usklađenosti pojedinih proizvoda se mogu naći na:

http://www.icl.com
http://fujitsu_computers.com
http://www.icl.hr

ili telefonskim pozivom ICL-ovog Help Desk-a za godinu 2000 (tel: +44-990-122000). Znamo i da ste svjesni činjenice da usklađenost svih pojedinačnih elemenata ne mora garantirati i usklađenost kompletnog sustava. Da se to osigura, vaš projektni tim će morati izvršiti niz testova kojima će se dokazati da je informatički sustav usklađen s godinom 2000.

Naročitu pažnju treba posvetiti statusu repair levela (tj. ažurnosti) za hardware platforme, operacijske sustave, komunikacije, baze podataka i za ostale upravljačke i aplikacijske proizvode koji čine vaš sustav. Posebno je važno da se detaljno istraži stanje starijih proizvoda.

Preporučamo vam da redovno provjeravate Web site-ove proizvođača čije proizvode koristite, kako bi bili sigurni da imate najnovije podatke o stanju proizvoda i raspoloživim "patchevima". Ukoliko imate bilo kakvih sumnji u pogledu bilo kojeg ICL-ovog proizvoda, molimo nazovite ICL-ov Help desk za Godinu 2000.

Fujitsu Computers Ltd. na svom Web site-u ima besplatan TSR (Terminate and Stay Resident) program koji je napravljen da radi na većini osobnih računala, a služi za analizu i korektivne akcije potrebne za rad usklađen s godinom 2000. Točne specifikacije i upute za rukovanje se nalaze u kompletu koji se može "skinuti" s Web site-a. Ovaj program radi u DOS, Windows (3.11 i 95) okolišu.

Fujitsu je ovim programom testirao veliki broj proizvoda iz Fujitsu, Fujitsu ICL, ICL i ostalih srodnih proizvodnih programa. Premda Fujitsu ne može dati nikakve garancije za taj TSR program, ipak vjeruje da će, ukoliko se ispravno primijeni prema uputama, u okolišu za koji je namijenjen, raditi prema specifikacijama. Pomoću tog programa, prije nego je stavljen svima na raspolaganje u rujnu 1998, uspješno je testirana oprema kod više velikih korisnika, a i daljnji rezultati u radu potvrđuju da program radi kao što je planirano i kao što piše u specifikacijama.

U izvjesnim slučajevima, informacije koje se mogu naći na Fujitsu-ovom Web site-u možda nisu dovoljne za neke modele osobnih računala. To su slučajevi kad BIOS na stroju nije onaj s popisa koje je Fujitsu testirao, slučajevi kad je proizvod "od ICL-a ili Fujitsu-a", no ne može ga se naći u tabeli na Fujitsu Web site-u, jer je ga je prodavač prodao pod nekim svojim imenom, kao i slučajevi u kojima nije dovoljno dobro rješenje da se PC mora ugasiti i upaliti da bi se postigla usklađenost s godinom 2000.

Fujitsu Computers sugerira da se u takvim slučajevima primjeni gore spomenuti TSR program. Time će se smanjiti potreba za ažuriranjem BIOS-a i troškovi za uslugu takvog instaliranja.. Fujitsu-ova općenita preporuka je da se BIOS ne ažurira samo zato da bi se postigla usklađenost s godinom 2000, osim u slučajevima gdje se uz usklađivanje s godinom 2000 u novoj verziji BIOS-a dobiva i nova funkcionalnost, kao što je npr. automatsko podešavanje stoljeća. Detalje o tome možete naći na Fujitsu-ovom Web site-u.

Iskoristio bih ovu priliku da pojasnim ICL-ov stav o pružanju raznih usluga pomoći i održavanja. Naravno, poštovati ćemo sva jamstva koja smo u pogledu godine 2000 izričito dali za neki konkretni proizvod ili uslugu. Međutim, ukoliko nije izričito navedeno drugačije, ugovori o pomoći ili održavanju, sklopljeni s ICL-om (ili nekom ICL-ovom supsidijarnom organizacijom), ne podrazumijevaju da ICL ima bilo kakvu obvezu da neusklađene stavke učini usklađenima. Dapače, pozive za koje se ispostavi da su prouzrokovani zbog problema godine 2000 ćemo posebno zaračunati, po trenutno važećim cijenama.

To ne znači da vam nećemo pomoći onoliko koliko možemo. ICL je razvio cijeli niz usluga koje vam mogu pomoći u raznim fazama vašeg projekta za godinu 2000. Program tih ICL-ovih usluga se zove Dateproof 2000. Ukoliko do sada niste dobili detalje o tom programu, molimo vas da nas nazovete.

Isto tako, poslali smo vam i detalje o "Self Help" paketu za godinu 2000. Taj paket vam preporučujemo čak i u slučaju da ste već završili svoj projekt za godinu 2000, jer će vam i u tom slučaju paket pomoći da provjerite koliko kompletno je vaš projekt pokrio problematiku godine 2000.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema, molimo nazovite našeg regionalnog koordinatora za godinu 2000:

Radomir Vukina, tel: +385-1-382-0555

ili naš Help desk u Engleskoj, kako bi vam pomogli u prosudbi vašeg trenutnog stanja i akcijama koje trebate poduzeti kako bi osigurali vaše neometano poslovanje u novom tisućljeću.

Iskreno vaš,

Christopher Stahl
Generalni direktor

Pismo 21.07.1998

Korisnicima ICL opreme i usluga

21.07.1998

Usklađenost s godinom 2000

Do početka novog tisućljeća sad već ima manje od 19 mjeseci. Usprkos tome što se svijest o potencijalnim problemima vezanim uz godinu 2000 povećala, postoji opća zabrinutost da mnoge organizacije tom problemu ne posvećuju dovoljno pažnje, te da uskoro više neće biti niti dovoljno vremena, niti dovoljno resursa da bi se razriješila sva pitanja vezana uz problem.

ICL je odlučan da, kroz pružanje informacija i ostalih usluga, pomogne svojim korisnicima u njihovim prograima vezanim uz pitanje godine 2000, kako bi se rizik neusklađenosti smanjio na minimum, uz čim manje moguće ometanje korisnikovog redovnog poslovanja.

Neke od akcija koje je ICL poduzeo da bi pomogao svojim korisnicima su:

 1. Značajne investicije učinjene da se osigura da ICL-ovi proizvodi budu usklađeni s godinom 2000. Informacije o usklađenosti za mnoge od ICL-ovih proizvoda možete dobiti preko: http://www.icl.com, ili pozivom na telefon ICL-ovog Help Deska za godinu 2000 (u Vel. Britaniji), Tel: +44-990-122000, ili ICL-ovog lokalnog ureda
 2. Prikupljeno je značajno iskustvo u svezi s godinom 2000, na osnovu kojega je razvijen skup usluga - Dateproof 2000, koji će vam pomoći u raznim fazama vašeg programa za godinu 2000. Nedavno je komplet usluga nadopunjen s još dvije nove usluge:
 3. a) Konzultantska usluga za usklađenost infrastrukture zgrada s godinom 2000

  b) Konzultantska usluga revizije programa za godinu 2000

 4. Razvijen je i paket za samopomoć za godinu 2000 ("Year 2000 Self Help Pack"). Paket se sastoji od praktičnog vodiča, koji vas korak po korak vodi kroz aktivnosti koje trebaju sprovesti oni koji upravljaju i sprovode program za godinu 2000. U cijenu paketa je uključeno i jedno mjesto za jednog polaznika na jednodnevnom tečaju, koji treba polaznicima omogućiti brzo pokretanje programa za godinu 2000. (Detalji o paketu, kao i detalji o naručivanju su u prilogu).

  Self Help paket će vam mnogo pomoći bez obzira da li je vaša organizacija već započela program za godinu 2000 ili se na to tek sprema.

  Za organizacije koje još nisu započele raditi na godini 2000, paket će osigurati brzo pokretanje vašeg programa i brzo dobivanje rezultata. Nakon toga, apket će poslužiti kao trajna referenca za osnovicu programa za godinu 2000.

  Ukoliko vaša organizacija već ima aktivni program za godinu 2000, pa čak i ako se takav program smatra uglavnom završenim, paket će vam poslužiti kao mjerilo kojim ćete moći izmjeriti procese, raspon, tehnike i obavljeni posao. Takvu provjeru ima smisla napraviti i za programe koji se smatraju službeno završenima - još jedna provjera nikad ne škodi.

  Koji god posao u okviru vašeg programa za godinu 2000, radili paket za samo-pomoć za godinu 2000 će poslužiti kao stalna referentna točka za sve osoblje, bilo vlastito, bilo vanjsko, koje je uključeno u program za godinu 2000. Paket na ekonomični način osigurava konzistentan pristup, metodologiju i kontrolu.

Ukoliko već niste napravili inventuru svojih poslovnih sustava (uključivši i informatičke, ali i one neinformatičke koji osiguravaju infrastrukturu za poslovanje), ICL čvrsto preporuča da hitno osnujete tim za program u vezi s godinom 2000, te da prva akcija tog tima bude takva inventura.

Nadamo se da ćete se složiti s tvrdnjom da usklađenost određenih proizvoda i komponenti ne mora automatski značiti i usklađenost svih vaših integriranih informatičkih i ne-informatičkih sustava s godinom 2000. Vaš projektni tim će trebati uspostaviti proces kojim će se verificirati usklađenost svih vaših sustava.

Ukoliko niste sigurni u usklađenost bilo kojeg od ICL-ovih proizvoda, odnosno ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s problemom godine 2000, molimo vas kontaktirajte našeg lokalnog koordinatora za pitanja u vezi s godinom 2000: Radomir Vukina, tel +385 (01) 382-0555,ili naš Ured za programe za godinu 2000 u Velikoj Britaniji, tel: +44=1189-634422, ili već ranije spomenuti Help Desk, kako bi vam pomogli da se ustanovi vaša trenutna situacija i istraže mogućnosti razvoja puta za rješenje problema, kako bi osigurali kontinuitet vašeg poslovanja i u idućem tisućljeću.

S poštovanjem, srdačno vaš

Christopher Stahl,
generalni direktor

Prilozi:

    Dateproof2000 Self Help - Brošura
    Dateproof2000 Self Help - Opis Proizvoda

Pismo 29.09.1997

(Poslano korisnicima ICL informatičke opreme)

29.09.1997

Usklađenost informatike s godinom 2000

U svibnju 1996, ICL je svojim korisnicima poslao pismo o tome što ICL radi u vezi s problemom informatike i godine 2000. Od tada je prošla više od godine dana i problem je još akutniji.

ICL smatra da je njegovim kupcima vrlo važno da njihova informatika bude usklađena s godinom 2000. Očekujemo da su mnogi naši korisnici pokrenuli projekt identifikacije svih neusklađenih sustava i primjene odgovarajućih rješenja. Za očekivati je da će to u dosta slučajeva biti veliki projekt.

ICL je odlučio pomoći svojim korisnicima u njihovim projektima vezanim za godinu 2000, kroz pružanje informacija i ostalih usluga koje će, uz minimalno ometanje redovnog poslovanja omogućiti postizanje usklađenosti s godinom 2000.

Nadamo se da ćete razumjeti da na osnovu evidencije koju posjedujemo nije moguće sasvim pouzdano ustanoviti koje smo vam sve proizvode tijekom vremena isporučili, a još manje znati koje od njih još koristite, pa da vas obavijestimo o statusu svakog od njih. Međutim, ažurne podatke o usklađenosti ICL-ovih proizvoda možete naći na Internet stranici http://www.icl.com .Možete pozvati i ICL-ovu službu(u Engleskoj) za pomoć u vezi s godinom 2000, na broj: +44 (990) 122000, ili nas u ICL-u u Hrvatskoj.

Nadamo se da ćete se složiti i s opaskom da usklađenost pojedinih proizvoda ne mora garantirati da će i cijeli informatički informatički sustav biti usklađen s godinom 2000. Jedini sigurni način je uspostaviti postupke za verificiranje, što bi trebao sprovesti vaš projektni tim. Ukoliko već niste obavili inventuru vaše informatičke infrastrukture i sustava, ICL-ova je preporuka da formirate projektni tim za godinu 2000 i da to učinite.

Da bi vam pomogao u tom poslu, ICL je pripremio više tipova usluga, uključivši i upoznavanje s problemom te uspostavu projekta. Ukoliko želite, možemo vam poslati katalog takvih usluga.

Molimo vas da nas, ukoliko imate pitanja, kontaktirate, kako bi vam pomogli u procijeni trenutne situacije, te s vama prodiskutirali put kojim ćete informatički poduprijeti vaše poslovanje i u novom tisućljeću.

Srdačno vaš,

Stephen Sarjeant
direktor ICL-a u Hrvatskoj

 

Pismo 17.05.1996

(Poslano korisnicima ICL informati~ke opreme)

17.05.1996

Datumi nakon godine 2000

Poštovani korisnici,

Godina 2000. je sve bliže, a kao što vam je već vjerojatno poznato, mogući načini na koji će kompjuteri raditi s datumima nakon 31.12.99 su veliki izazov i za korisnike i za proizvođače informatičke opreme. Mi u ICL-u radimo, pod rukovodstvom direktora iz Upravnog odbora, na pripremi kompleta rješenja za ovaj problem.

Drago mi je da vam mogu poslati priloženu izjavu o ICL-ovim namjerama na tom polju. Ovo su početne informacije, a namjera nam je kasnije dati i dodatne, detaljnije informacije koje ae vam pomoći da isplanirate i sprovedete aktivnosti koje će vaše aplikacijske sustave učiniti "2000-otpornim".

Ukoliko nakon čitanja priloženog dokumenta budete imali bilo kakvih pitanja ili sugestija, molimo vas da nam se javite - nastojati ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,
za International Computers Limited

Radomir Vukina

Direktor marketinga i kvalitete, koordinator za aktivnosti u svezi s godinom 2000